Afgelopen donderdag was er weer een werkochtend in het Boerdambos.

Tijdens het vogelbroedseizoen (van half maart t/m half juni) heeft de vrijwilligersgroep er niet gewerkt en dat is best een lange tijd. Het bos zag er nog ondoordringbaarder uit dan in de wintermaanden. Het was nu omzoomd met hoge brandnetels, mooi om te zien, maar behoorlijk pijnlijk af en toe.

We werken zonder motormaaiers, motorzagen e.d. om de rust in het gebied te bewaren. Dus, omdat het allemaal handwerk werk is, gaat het niet snel, maar dat hoeft ook niet. We werken er met vier, soms vijf vrijwilligers en de bos/bomen deskundige, Lodewijk van Kemenade. 

maai afval

De bermen van het toegangspad moesten nu onder handen worden genomen. Van belang is dan om het maaisel meteen af te voeren, zodat de grond ‘verarmt’ en er kans komt voor diverse inheemse plantengroei.

Er staan enkele wilde rozen in het bos, die we proberen te behouden. Daarom heeft Arnold de ruimte rond de rozen deze ochtend vrij gemaakt van bramengroei en brandnetels, zodat ze weer meer licht en ruimte krijgen om te groeien. 

een vrij plekje voor de roos

Ook is de opslag van de Canadese kornoelje afgeknipt en dit blijven we volhouden om de wortels van de plant uit te putten, zodat die uiteidelijk afsterft. Deze soort kornoelje is namelijk  een struik, die al in een aantal Europese landen als invasieve exoot wordt gezien en in korte tijd een groot gebied kan bedekken en zodoende de natuurlijke vegetatie verdringt. Deze Canadees hoort niet thuis in het Boerdambos. Een aanrader is dan ook om deze struik niet in je tuin te zetten in de buurt van een natuurgebied, maar te kiezen voor de inheemse rode kornoelje.

In het bos zelf zijn we nog niet echt bezig geweest deze week; alleen is er een eikenstobbe afgezet door Ivo en Roland met (anti-vraat) gaas tegen de reeën.

En toen zagen we nog een hele grote reuzenbereklauw staan. Prachtig in bloei, maar niet raadzaam om deze tot zaad te laten komen. Deze plant kan zich enorm vermeerderen ten koste van de inheemse flora, maar gelukkig lijkt het één verdwaald exemplaar.

Lodewijk heeft de brandnetels getrotseerd en heeft de plant weggehaald. 

Berenklauw

Gelukkig helpt de gemeente ons ook af en toe een handje. Een rij struiken op grond van de buurman is, in overleg met de familie verwijderd. Hier stonden “tuinstruiken”, waarvan eigenlijk geen nakomelingen in het Boerdambos moeten komen, zoals de hier bovengenoemde Canadese kornoelje. 

Ook zijn deze winter enkele hoge bomen getopt m.b.v. een hoogwerker, omdat ze dreigden op de weg te vallen. De (dode) stammen laten we wel staan, want daar kunnen allerlei dieren gebruik van maken zoals bijvoorbeeld de specht en verschillende insecten. 

het Boerdambos is een mooi rustgebied voor dieren