Deze zaterdag zijn de mannen van de Coöperatie weer druk geweest op Plan26. De meeste wilgen langs het pad naar de woningen zijn geknot.

Maar waarom zijn niet alle wilgen onderhanden genomen? Dat heeft een goede reden: De geknotte wilgen hadden erg dikke takken en dan kan op een gegeven moment de wilg door het gewicht van de takken gaan scheuren. Deze wilgen waren dus ‘aan de beurt’. Meestal is dat na een jaar of vijf à zeven. Als de wilg erg oud en ingewaterd is, moet het wat vaker om juist dit inscheuren te voorkomen.

De niet-geknotte wilgen leveren het komende voorjaar door hun bloei voedsel voor de bijen en insecten. Het is dus van belang dat bij een rij wilgen, nooit alle bomen in één keer gesnoeid worden. Dit beheer, dat rekening houdt met de biodiversiteit, is goed te zien bij de wilgen langs de Vaassenseweg die om en om zijn geknot.

een hele klus

Volgende week worden de takken nog keurig opgeruimd!

En ondertussen is de aannemer ook druk bezig…..

de eerste hoekwoning krijgt zijn vorm

En…..

er is nog één bouwkavel te koop