Het wapen van Nijbroek toont het wapen van de voormalige gemeente Nijbroek. Het wapen werd volgens Koninklijk Besluit aan de gemeente verleend op 23 september 1818. De omschrijving luidt:

“Van zilver, beladen met een opgaande zon, een hoop aarde waarop een schop, alles van natuurlijke kleur”

Het Nijbroeker volkslied maakt de betekenis van het wapen duidelijk. De voormalige gemeente was acht eeuwen een uitgestrekt moeras begroeid met riet en biezen. Door arbeid zijn daar groene weiden met mals gras voor teruggekomen. Het volkslied eindigt met de volgende regels: 

“Uw wapen spreekt van arbeid ook, de spade in de grond. Steeds werkzaam tot de avond valt, van de vroege morgenstond”