Op donderdag 2 november 2023, terwijl storm Ciarán losbarst, bezoekt het radioteam van VroegeVogels het Boerdambosje in Nijbroek. Het beheer van dit bos aan de Vaassenseweg wordt uitgevoerd door vrijwilligers onder de deskundige begeleiding van wilde-bomendeskundige Lodewijk van Kemenade.

Verslaggever Gert Elbertsen van VroegeVogels stelt de vragen en er is een kort filmpje van het bezoek gemaakt. https://www.youtube.com/watch?v=_CMtrO8TPEY

Wilde bomen

Zonder onderhoud in het Boerdambos, worden de oorspronkelijke bomen en struiken (zoals de zomereik, éénstijlige meidoorn, hondsroos en es) overgroeid door uitheemse soorten zoals de Amerikaanse vogelkers. Dat zou jammer zijn, omdat oorspronkelijke bomen en struiken een belangrijke rol kunnen spelen bij het klimaatbestendig maken van onze bossen. Deze wilde of  autochtone bomen hebben namelijk een grote genetische diversiteit en daardoor een beter aanpassingsvermogen aan (klimaat)veranderingen. 

De verslaggever en de wilde-bomen deskundige

Het bewaren waard

Het belang van oorspronkelijke bomen en struiken wordt ook erkend door de Rijkdienst voor Cultureel Erfgoed. In samenwerking met het bureau Wilde BomenEcologisch Adviesbureau Maes en Landschapsbeheer Flevoland stelde ze de ‘Attentielijst bedreigde wilde bomen en struiken’ op, om bij beheerders, overheden en organisaties aandacht te vragen voor het behoud van deze oorspronkelijke bewoners.

Gelukkig heeft de gemeente Voorst de waarde van het Boerdambos al in 2019 herkend als te bewaren erfgoed en aangekocht.

Nu is Thijs Hoekman, adviseur groen en landschap bij de gemeente Voorst, aan het uitzoeken of het Boerdambos een beschermd groen- monument status kan krijgen.

Bijna ontoegankelijk

Terug luisteren radiouitzending

Via onderstaande link is de uitzending (van 8 minuten) van VroegeVogels dd. 19 november 2023 te beluisteren:

https://www.nporadio1.nl/fragmenten/vroege-vogels/7fbb8c46-e0b2-4f45-9f77-f38084211e2d/2023-11-19-waarom-is-dit-bosje-uniek

Meer lezen?https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2019/01/01/behoud-groen-erfgoed

Droge rabatten en volle slootjes