Op 3, 10 en 17 oktober vonden workshops plaats waar we concrete mogelijkheden voor de toekomst van polder Nijbroek hebben verkend. Kwaliteiten, ontwikkelingen, belangen, zorgen en vragen zijn blootgelegd; kennis over de polder vroeger en nu is verzameld. Vanuit deze basis gingen we op zoek naar concrete kansen en toekomstperspectieven. 

Drie workshops – op zoek naar kansen voor de toekomst van Nijbroek
In de eerste twee projectbijeenkomsten is een onderlegger gevormd, door met zowel Nijbroekers als experts naar de polder te kijken. Nijbroekers hebben aangegeven wat ze belangrijk vinden voor de toekomst van de polder. Maar hoe gaan we de gewenste toekomst van Nijbroek realiseren? Welke kwaliteiten kunnen versterkt worden? Waar is verbetering nodig? Welke kansen bieden actuele ontwikkelingen voor deze verbetering?

Waar we de eerste bijeenkomsten hebben gezocht naar wat belangrijk is, zijn we in de workshops op zoek gegaan naar hoe we dat kunnen realiseren. Dit hebben we vanuit drie perspectieven gedaan. De eerste workshop op 3 oktober stond in het teken van werken in de polder; het agrarisch-economische perspectief stond centraal. De avond van 10 oktober kwam het thema wonen in de polder aan bod. De laatste workshop op 17 oktober stond in het teken van verblijven in de polder.