Op woensdagavond 10 oktober vond de tweede verdiepende avond plaats in het dorpshuis. Waar we de eerste avond vanuit het thema ‘werken‘ naar de polder keken, stond nu het thema ‘wonen in de polder’ centraal.

Het agrarisch-economische perspectief heeft grote invloed op het (beheer van het) landschap; Nijbroek is echter niet slechts een plek om te werken. Of je nu wel of niet je geld binnen de dijken van de polder verdient, Nijbroek is voor haar inwoners een geliefde plek om te wonen. Het is een kleine, relatief actieve gemeenschap. De continuïteit van deze gemeenschap is echter niet vanzelfsprekend. Wat maakt Nijbroek leefbaar en wat is er in de toekomst nodig om Nijbroek leefbaar te houden? Deze vraag vormde de basis van de avond.

Jan Winsemius deelde zijn kennis over gebiedsontwikkeling in kleine dorpen als Nijbroek. Hij introduceerde daarbij het begrip ‘woonarrangementen’; hierbij ligt de focus niet op de woningen zelf, maar op het geheel van woningen, voorzieningen en kwaliteiten die een gebied voor bepaalde doelgroepen te bieden heeft.

Vervolgens vertelde Koen van Bremen over thema’s en initiatieven voortkomend uit het programma Voorst onder de Loep

In vier groepen werd gesproken over wonen in Nijbroek.

Na de pauze gingen we weer in vier groepen uiteen. Onderwerpen als wonen voor jong en oud en vrijwilligerswerk kwamen aan bod. Op welke manier is Nijbroek aantrekkelijk(er) voor haar inwoners? En hoe ziet oud worden in Nijbroek eruit? Zijn er andere vormen van wonen wenselijk en denkbaar in de polder? Ook voorzieningen als openbaar vervoer en de basisschool werden besproken deze avond.

Een van de conclusies is dat woonarrangementen voor de polder Nijbroek moeten worden opgebouwd rondom de unieke kwaliteiten van het gebied. Er is de wens om nieuwbouw toe te voegen, bijvoorbeeld kleinere woningen. Dit zou geen uitbreiding in het klein moeten zijn, maar kleinschalige, gespreide inpassingen.

Maatwerk is hierin belangrijk, zodat passend en op het juiste moment ingesprongen kan worden op de vraag die er is. Enkele jongere deelnemers noemen bijvoorbeeld dat er best jongeren zijn die in Nijbroek willen blijven. Starterswoningen zijn echter schaars; het is niet goed mogelijk om je wooncarrière in Nijbroek te beginnen. Het aanbod voor vervolgstappen is ook beperkt. Nieuwe, kleinschalige woonvormen zouden een oplossing kunnen bieden. Collectief bouwen of bijvoorbeeld het opdelen van een leegstaande grotere woning behoren tot de mogelijkheden. Interessante ideeën; de moeite waard om verder te verkennen.