Op woensdagavond 3 oktober 2018 vond de eerste verdiepende thema-avond plaats in het dorpshuis. De avond stond in het teken van ‘werken in de polder’.

Het Nijbroekse landschap levert van oudsher geld op. Dit was ooit de reden om het moerasachtige gebied te ontginnen en het land is door de eeuwen heen een bron van inkomsten gebleven. Het landschap kent een ‘agrarische schoonheid’, het historische cultuurlandschap wordt gewaardeerd door bewoners en bezoekers. Ontwikkelingen in de landbouw en op het gebied van energie hebben echter potentieel grote invloed op de kwaliteiten van het landschap. Wat is hier al dan niet wenselijk, mogelijk en passend?

De avond startte met informatie rondom energie en ontwikkelingen in de agrarische sector waar polder Nijbroek mee te maken heeft en/of krijgt.  Jan-Willem van der Schans van Universiteit Wageningen was aanwezig als expert op het gebied van ontwikkelingen in de landbouw. Rijk van Voskuilen van OverMorgen is expert op het gebied van energie en vertelde over de opgave waar de gemeente Voorst en dus ook Nijbroek voor staat. Deze opgave is verbeeld in de Voorst Energiemix, die hier terug te vinden is.

Na hun introducties werd vervolgens in kleinere groepen nagedacht over toekomstscenario’s voor het Nijbroekse landschap vanuit agrarisch-economisch perspectief. Op welke manier levert het Nijbroekse landschap geld op in de toekomst? Wat betekent dit voor het landschap? Er zijn bijvoorbeeld zorgen over de invulling van het energievraagstuk. Hoe kan Nijbroek hier op een passende manier mee omgaan? Kan een proactieve houding ongewenste vormen van exploitatie voorkomen? Welke initiatieven zijn denkbaar? En hoe kan Nijbroek van deze initiatieven profiteren?

Landschap, landbouw en energie werden besproken op de eerste verdiepende thema-avond, 3 oktober

Het werd duidelijk dat het loont om zelf het heft in handen te nemen als Nijbroek en met een voorstel te komen op het gebied van onder andere duurzame energie, om zo sterker te staan tegen ongewenste initiatieven van buitenaf. Grote windturbines en grootschalige zonneakkers worden over het algemeen niet gewaardeerd, ze passen niet goed bij de schaal van het Nijbroekse landschap. Kleinere inpassingen en oplossingen, daar staat men wel voor open. Dit zou in eigen beheer kunnen. Aan de tafels werden ideeën voor een energiecoöperatie van en voor Nijbroekers geopperd. Of zelfs een bredere gebiedscoöperatie, waar ontwikkeling van het landschap bijvoorbeeld ook onderdeel van is. Dit idee werd door verschillende inwoners gewaardeerd; een idee dat inmiddels verkend wordt door één van de initiatiefgroepen die uit het project is voortgekomen.