Eindelijk vorst! De bovenlaag van het erg natte weiland was bevroren, zodat de kraan eindelijk het land op kon. Tonnie is meteen druk bezig geweest om een grote poel te graven.

de 1e week van de poel, begin januari 2024

Door alle werkzaamheden en de lichte vorst kwam de kraan toch nog bijna vast te zitten.

Het is niet zomaar een gat geworden, want er moesten ook 2 flauwe hellingen komen, zodat straks de amfibieën makkelijk de poel in en uit kunnen komen. Ook wordt het water op deze oevers sneller opgewarmd in het voorjaar en dat levert weer een plekje op, waar de kikkers graag gaan zitten. 

Expres is er geen verbinding gemaakt met de sloot naast het weiland, want voor een poel is het belangrijk dat er geen vis in komt, zodat het een kraamkamer kan worden voor kikkers, padden, salamanders, watertorren, libellen, waterjuffers e.d. De vissen zouden immers alle eitjes opeten.

Het lijkt nu allemaal wat kaal, maar de flora in en bij de poel zal vanzelf ontstaan en groeien; dat zal weer bijgehouden worden door de werkgroep Rijk Landschap.

In de 2e week na graven al een stuk voller met water