Bijzonder gebied tussen de dijken

Tag: Plan26 Pagina 1 van 2

Bomen planten op Plan26

Net iets voor de sluiting van het plantseizoen 2023-2024 van de landelijke Nationale boomfeestdag (3e woensdag in maart) hebben vrijwilligers uit Nijbroek op vrijdag 1 maart 2024 maar liefst 27 vruchtbomen geplant op Plan26. Gekozen is voor halfstam-bomen omdat de aansluitende oude boomgaard geen hoogstammen heeft èn om het plukken van de vruchten wat makkelijker en veiliger te maken.

Na alle regen die gevallen is in februari was deze dag een heel mooie start van de maand maart. De zon scheen lekker en soms ging er zelfs een enkele jas uit. De natheid in het weiland viel erg mee.

Gelukkig was Tonnie weer van de partij met zijn rups-kraantje!

Hij schaafde de grasmat af op de gemarkeerde plekken en groef daarna de plantgaten van ongeveer één vierkante meter.

En dit 28 keer. 

Ondertussen werden de kastanjehouten palen (tegen het omwaaien van de bomen) bij de plantplekken gelegd en de vruchtbomen verdeeld in 2 rijen peren, 1 rij appels en 1 rij pruimen. Ook zijn er 5 kersen geplant en een Mispel.

Toen kwam voor de rest van de werkers het handwerk:

De boom recht houden, aanvullen met losse grond èn met compost.

Dan met de grondboor een diep gat maken en de paal er in slaan, uiteraard zonder de wortels van de boom te beschadigen.

En tegen de wildvraat van hazen en reeën is er nog bescherming om de boomstam aangebracht.

Daarna werd er nog een plastic ring om de bomen in de grond gedrukt en vastgetimmerd aan de paal.

Deze ring maakt het water geven straks wat makkelijker.

Met de pauze om half één waren we nèt over de helft met planten maar gelukkig kwamen er ‘s middags nog twee energieke vrijwilligers bij. Daarna was de klus snel geklaard.

De harde werkers

We konden theedrinken, tenminste….. de koffie was prima, maar de theezakjes waren vergeten. De stroopwafels maakten alles weer goed. De vermoeide ploeg trok huiswaarts en Tonnie maakte de grond nog glad rond de plantgaten en Aart verspreidde nog wat mest met z’n shoveltje rond de bomen.

De uitbreiding van de boomgaard op Plan26 is mogelijk gemaakt via SBNL Natuurfonds, dankzij de bijdrage van Fonds West Gelderland van € 1.800,- Een bijdrage, die door de Coöperatie Polder Nijbroek erg gewaardeerd wordt!

Ondertussen stroomt de poel op Plan26 bijna over…

Wilgen knotten op Plan26

Deze zaterdag zijn de mannen van de Coöperatie weer druk geweest op Plan26. De meeste wilgen langs het pad naar de woningen zijn geknot.

Maar waarom zijn niet alle wilgen onderhanden genomen? Dat heeft een goede reden: De geknotte wilgen hadden erg dikke takken en dan kan op een gegeven moment de wilg door het gewicht van de takken gaan scheuren. Deze wilgen waren dus ‘aan de beurt’. Meestal is dat na een jaar of vijf à zeven. Als de wilg erg oud en ingewaterd is, moet het wat vaker om juist dit inscheuren te voorkomen.

De niet-geknotte wilgen leveren het komende voorjaar door hun bloei voedsel voor de bijen en insecten. Het is dus van belang dat bij een rij wilgen, nooit alle bomen in één keer gesnoeid worden. Dit beheer, dat rekening houdt met de biodiversiteit, is goed te zien bij de wilgen langs de Vaassenseweg die om en om zijn geknot.

een hele klus

Volgende week worden de takken nog keurig opgeruimd!

En ondertussen is de aannemer ook druk bezig…..

de eerste hoekwoning krijgt zijn vorm

En…..

er is nog één bouwkavel te koop

Water op Plan26

Eindelijk vorst! De bovenlaag van het erg natte weiland was bevroren, zodat de kraan eindelijk het land op kon. Tonnie is meteen druk bezig geweest om een grote poel te graven.

de 1e week van de poel, begin januari 2024

Door alle werkzaamheden en de lichte vorst kwam de kraan toch nog bijna vast te zitten.

Het is niet zomaar een gat geworden, want er moesten ook 2 flauwe hellingen komen, zodat straks de amfibieën makkelijk de poel in en uit kunnen komen. Ook wordt het water op deze oevers sneller opgewarmd in het voorjaar en dat levert weer een plekje op, waar de kikkers graag gaan zitten. 

Expres is er geen verbinding gemaakt met de sloot naast het weiland, want voor een poel is het belangrijk dat er geen vis in komt, zodat het een kraamkamer kan worden voor kikkers, padden, salamanders, watertorren, libellen, waterjuffers e.d. De vissen zouden immers alle eitjes opeten.

Het lijkt nu allemaal wat kaal, maar de flora in en bij de poel zal vanzelf ontstaan en groeien; dat zal weer bijgehouden worden door de werkgroep Rijk Landschap.

In de 2e week na graven al een stuk voller met water

Feest op Plan26

Op vrijdag 29 september 2023 zijn de koopcontracten getekend voor de twee hoekwoningen op Plan26.

De voorzitter van de Coöperatie Nijbroek, Harry Zwiers, memoreerde de start in 2019 van het project Plan26 met de aankoop van de grond aan de Middendijk, waarvoor eerst nog de Coöperatie Polder Nijbroek opgericht moest worden. En dat gebeurde op een historische plek: in het voormalige bankkantoor aan de Middendijk 38, waar in een ver verleden de Boerenleenbank van het dorp opgericht is, door een aantal inwoners uit Nijbroek. Nu pakte de CPN eveneens de eigen regie om Plan26 te ontwikkelen.

Het bijeengaren van de gelden voor de financiering bleek niet eenvoudig, maar ook hier toonde het dorp zich veerkrachtig en is het d.m.v. obligatie-overeenkomsten met dorpsbewoners gelukt. Net als destijds het Dorpshuis de Arend opgericht is voor Nijbroek.

Bianca en Hanneke

Voor de ontwikkeling van het plan heeft de Coöperatie professionele partijen ingehuurd, zoals o.a. het bureau ‘Open kaart’ voor het ontwerp van de bebouwing en makelaardijen vd Belt en Wensink, die de huizen in de markt gezet hebben voor de verkoop.

Rian en Han

Kopers voor de twee hoekwoningen melden zich al vlot aan na de plaatsing op Funda eind februari 2023. Belangstellenden moesten van de CPN een motivatiebrief schrijven waarom zij graag aan dit project wilden deelnemen en waarom juist zíj de bewoners zijn om dit ‘Buren-erf’ mede vorm te geven en zich willen inzetten om de biodiversiteit te vergroten op Plan26. Kortom het klikte tussen de CPN en de huidige kopers en nu was het zover om de contracten tekenen!

De aannemers vlnr: André, Terry, Jan (CPN) , Theo

Onder het hoge dak van de schuur gingen de partijen aan tafel om alle stukken te tekenen. Dat was nog een heel gedoe, want alle bladzijden van het contract moesten geparafeerd worden door de drie bestuursleden en de vier kopers en dan ook nog in tweevoud! Gelijktijdig zijn ook nog de aanneming-overeenkomsten getekend met Bouwbedrijf Groters en Installatiebedrijf De Wijnbergen. 

Hierna werd de champagne geschonken en getoast met de nieuwe bewoners van Nijbroek.

Toast op het wonen in Nijbroek

De kopers kregen nog een pak appelsap uit de bongerd aangeboden van de CPN als symbool voor de vruchtbare samenwerking tijdens en na de bouw.

Cadeau voor Plan26 van de kopers

Voor de CPN hadden de kopers nog een verrassing meegenomen: Een prachtige bank, die voorlopig op een mooi plekje gezet is in de oude boomgaard!

Enkele leden van de Coöperatie Polder Nijbroek in de bongerd
De nieuwe inwoners van Nijbroek kunnen bijna niet wachten op de start van de bouw……

Fundering op Plan26 gestort

Vandaag is, een week na de start van het ontgraven van de funderingstroken, het beton gestort voor de fundering van de veldschuur op Plan26.

Het was nogal spannend of het betonstorten door kon gaan, want het zandbed in de geulen was in-en-in nat door de regen en hagelbuien deze week. Het zand moet namelijk wel goed aangetrild zijn om een sterke fundering te vormen.

Maar gelukkig, misschien mede door de nachtvorst op zondag- en maandagnacht, werd het zand toch droog genoeg om getrild te worden, zodat het een vaste massa is geworden.

nog druk aan het graven

Tonnie moest hard doorwerken met zijn kraan, want deze woensdag was de afgesproken dag voor het betonstorten.

De gekleurde mantelbuizen voor de aansluitingen in de meterkast (voor water, elektriciteit en data) zijn op de goede plaats door de fundering gestoken. Het meten en de precieze plaatsbepaling vergt de nodige kennis, die gelukkig aanwezig is bij de vrijwilligers van de Coöperatie.

de mantelbuizen op de juiste plek

Zowel de bekisting, de mantelbuizen als de ankers voor de staalconstructie zijn door Bessel Dalhuizen met grote nauwkeurigheid aangebracht. Nu kan het beton rustig verharden voordat met de opbouw van de schuur begonnen wordt.

de bekisting wordt geplaatst

Hieronder nog wat foto’s van de werkzaamheden en het resultaat.

nog druk bezig
klaar!

Lente op Plan26

De maten voor de fundering van de veldschuur worden uitgezet op Plan26. Het is een precies werkje, waarna Tonnie de grond ca. 70cm uit kan graven.

Het uitgegraven stuk voor de woningen is ondertussen lekker vol geregend…..

Binnenkort kunnen we dus goed zien hoe groot het erf tussen de schuur en de woningen wordt.

Ondertussen rondlopend door het weiland aan de Middendijk, zag ik dat de lente voorzichtig is begonnen. De 1epinksterboem is al in bloei en de rest zal niet lang op zich laten wachten.

paarse dovenetel midden in het speenkruid

Appels Plukken

zaterdag 10 september 2022

Halverwege de oogst

Afgelopen zaterdag hebben we met een klein clubje de appels geplukt op Plan26. Ook de 2 perenbomen op het erf konden geoogst, dit was voor de laatste keer, want ze staan in de weg voor de bouwplannen en worden waarschijnlijk gekapt. Dit keer hadden we niet het mooie weer van vorig jaar bij het plukken, maar gelukkig waren het maar kleine buitjes.

De oogst was beter dan vorig jaar, ondanks de droogte, maar de appeltjes waren wel erg klein. Gelukkig maakt dat niet uit voor de appelsap. De pakken sap van Polder Nijbroek zijn straks weer te koop in de Arend.

Wie nog tijd heeft moet ook nog even Plan26 bezoeken. De bloemenranden achter op de velden zijn erg mooi. Veel bloemen bloeien nog maar de herfst is al zichtbaar in de vele zaaddozen.

Bloemenweelde op Plan26

Terug van vakantie meteen even gekeken op Plan26. Het was genieten daar: wat een gezoem! Op het achterste gedeelte van het Plan26 vliegen veel bijen, hommels, vlinders en alle andere insecten die van nectar houden. De bloemenstroken rondom het ingezaaide graan zijn nu misschien wel op z’n mooist.

Het gras in het botanische hooiland is gemaaid hierdoor komen de mooie  bloemenstroken rondom extra tot hun recht. 

Het ingezaaide graan is in twee weken tijd van groen naar rijp-geel gekleurd. Zie hieronder het verschil:

Deze dieren lieten zich al fotograferen:

dagpauwoog
steenhommel
koolwitje

Kom zelf gauw eens kijken op Plan 26!

Brokstukken Plan26

restanten

Deze week is het bakhuisje op Plan26 gesloopt. Het bakhuisje zou in eerste instantie behouden worden, maar bleek in te slechte staat. Toen Tonnie de klimop eraf trok, viel het al in elkaar. Het is jammer, maar geeft ook weer meer ruimte voor de nieuwbouw. 

In het huisje stond nog wat oude troep, dat zal binnenkort worden afgevoerd
Het grondwerk op het terrein ziet er al strak uit

Ook heeft de eerste maaibeurt van het seizoen plaats gevonden in het weiland aan de Middendijk. Er wordt mooi weer verwacht de komende dagen, dus het zal prima hooi worden.

Filmopnames op Plan26

4 mei 2022

Op een zonnige namiddag werden filmopnames gemaakt door de provincie Gelderland. Zoals jullie allemaal weten doet Plan26 mee aan de wedstrijd “Mijn huis staat in Gelderland”. In november 2021 heeft de Coöperatie Polder Nijbroek in deze wedstrijd een geldprijs gewonnen met haar ideeën over de bevordering van de biodiversiteit en klimaatadaptatie. (zie: https://poldernijbroek.nl/challenge-mijn-huis-staat-in-gelderland/)

Henk Jense van Stichting Steenbreek geeft uitleg


Nu stond daar dan de filmploeg van de provincie om de voorzitter van de CPN, Harry Zwiers, te interviewen en een vertegenwoordiger van de werkgroep Rijk Landschap Nijbroek, Loek de Dood. Van de stichting Steenbreek was Henk Jense aanwezig om, als deskundige, informatie te geven over het belang van biodiversiteit en klimaatadaptatie in het algemeen.
Hoe Plan26 in beeld gebracht zal worden is nog even afwachten, maar de film zal t.z.t. met een link op deze website geplaatst worden.
De interviewer Karien Docter vroeg om tips te geven aan de bewoners van Gelderland om thuis met biodiversiteit aan de gang te gaan.

Hieronder geven we alvast enkele tips weg:
-geef je kinderen een stukje van je tuin in beheer of een aardbeienplant op het balkon, zodat ze verbinding krijgen met de natuur
-creëer rommelhoekjes in je tuin met takken, stenen of dakpannen zodat dieren er in kunnen schuilen
-zorg voor een gat in de schutting met de buren, zodat de egels van tuin naar tuin kunnen lopen
-gebruik geen gif in je tuin; het is altijd dodelijk….

Pagina 1 van 2

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén