Onder de vlag van Plaatselijk Belang Nijbroek zijn er een aantal werkgroepen actief. Daarnaast is er de Coöperatie Polder Nijbroek opgericht om initiatieven tot ontwikkeling te brengen. Deze organisatievorm was nodig om onder meer grond te kunnen kopen voor het initiatief Plan 26.  

In dit schema zijn de onderlinge samenwerkingsverbanden weergegeven: