Over Rijk Landschap
De werkgroep Rijk Landschap is in 2019 opgericht na afronding van de vier Polder avonden in dorpshuis ‘de Arend’ o.l.v. Hanneke Stenfert van het bureau ‘Openkaart’ .

langs het klompenpad

De werkgroep beijvert zich om de diversiteit van het landschap in de polder Nijbroek te bevorderen. Hierbij rekening houdend met de unieke kavelstructuur van 30m, 60m en 90m breed en de mogelijkheden die de vruchtbare kleigrond biedt.

Klik hier voor nieuws van de Werkgroep Rijk Landschap

De werkgroep is ook betrokken bij o.a. de inrichting van de boomgaard op Plan 26 aan de Middendijk.

Wat is er mogelijk ter versterking van het landschap, zowel cultuurhistorisch als op het gebied van biodiversiteit. Hoe kan de polder een fijne(re) plek worden voor mens én dier?

De groep zet zich nu voornamelijk in voor een rijk Nijbroeks landschap door de waarde van een biodivers landschap zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen van de bewoners van Nijbroek.

Ook wordt er door een enthousiaste groep een kinder-klompenpad ontwikkeld. De kinderen krijgen opdrachten tijdens het traject en leren zo veel over dieren en planten en hun habitat.

Langs het Kerkepad

Naast de bovengenoemde activiteiten is de werkgroep bezig met het organiseren van lezingen en filmavonden over de natuur. Helaas is het enthousiasme wat afgeremd door Covid-19 en de beperkingen, zodat er nu één geweest is, maar daar blijft het niet bij.