Afgelopen vrijdag is de challenge “Mijn huis staat in Gelderland” feestelijk afgesloten in  het Vasem gebouw te Nijmegen. Het was de eerste en tevens de laatste keer dat we onze tegenstanders in levende lijve ontmoetten. De corona periode zorgde er namelijk voor dat we elkaar alleen nog maar via livestream ‘gezien’ hadden. Nu was het een leuke en energieke bijeenkomst. 

Nog een korte uitleg over de plannen

Het expertteam, dat in december alle vijf projecten bekeken en beoordeeld heeft, vond de projecten veel te verschillend om één winnaar uit te roepen en heeft vervolgens gezamenlijk met de provincie besloten om het prijzengeld te verhogen door het vastgestelde bedrag aan alle vijf groepen uit te keren. Zo heeft Plan26 een cheque ontvangen van € 3.000, een welkome bijdrage! 

Leden van het expertteam Kien van Hövell en Jan Jaap Kolkman worden geïnterviewd

Iedere groep kreeg in het juryrapport nog wat tips mee om bepaalde zaken wat handiger, anders of slimmer aan te pakken.

Peter Kerris, de gedeputeerde van de provincie Gelderland, reikte de prijzen uit en memoreerde aan de opzet van de challenge: Woningzoekenden aan leegstaande gebouwen koppelen. De betrokken vijf gemeentes hebben vanaf het begin van de challenge hun betrokkenheid getoond en actief meegewerkt aan het tot stand komen van de plannen.

Deze vijf projecten zijn hiermee een voorbeeld voor andere gemeentes om ook naar hún leegstand te kijken en haar inwoners te helpen om de gebouwen transitie in gang te zetten.

Top!

Natuurlijk is Plan26 nu nog niet klaar, maar op de woongroep uit Dieren na, zijn ook de andere projecten nog druk bezig met de uitvoering van hun plannen.

Citaat uit het expertverslag: Een ongelooflijk hartverwarmend, collectief project van de inwoners van Nijbroek. De expertgroep noemt het een voorbeeld van hoe je zou willen dat ontwikkelingen zich in Nederland ontvouwen. Met de buurt, duurzaam, waarin wonen en voedselvoorziening hand in hand gaan. Een eerlijk verdienmodel dat ten goede komt aan de gemeenschap. En met een diep besef van de kwaliteit, historie en identiteit van een gebied.