Op locatie Middendijk 26 in Nijbroek worden er 5 nieuwe woningen gebouwd in de nabije toekomst. De verwachting is dat de bouw najaar 2021 kan starten. De woningen worden gerealiseerd aan een erf. Een grote kavel wordt gereserveerd voor een vrijstaande woning, op een nadere hoek van het erf komen vier schuurwoningen, de buitenste twee worden te koop aangeboden, de middelste twee zijn kleiner en worden huurwoningen voor starters.

Voorlopige schets uit 2019 waarop het plan is gebaseerd, intussen wordt er gewerkt aan het definitieve BeeldKwaliteitsPlan.

In de loop van het najaar wordt gestart met het aanbieden van de woningen aan toekomstige bewoners via geselecteerde makelaars, we willen hen ook betrekken in de bouw.

Volg deze site om de vorderingen te zien. Vragen kunnen worden gesteld door een mail te sturen naar secretariaat@poldernijbroek.nl.