Bijzonder gebied tussen de dijken

Het Nijbroekse landschap was van oudsher moerasachtig. In de 14e eeuw besloot de graaf van Gelre een deel van de moerasgronden te ontginnen. De natte gronden werden ingedeeld in stroken land en er werden sloten en weteringen gegraven. Zo ontstond de polder Nijbroek, een polder met vruchtbare landbouwgrond tussen de dijken. Meer informatie over de geschiedenis en het landschap van polder Nijbroek is hier te lezen.

Een toekomstbeeld voor en met Nijbroekers

Hedendaagse thema’s rondom duurzaamheid, energie, recreatie en economie hebben invloed op het dorp en het omliggende landschap. Hoe willen we omgaan met deze thema’s? Hoe zorgen we er voor dat de polder Nijbroek ook in de toekomst een aantrekkelijke plek blijft om te wonen, te werken en te verblijven?

Gemeente Voorst en Plaatselijk Belang Nijbroek hebben op basis van deze vraag de handen ineen geslagen en in 2018 het project Polder Nijbroek geïnitieerd. Samen met Nijbroekers is nagedacht over de toekomst van Nijbroek. Wat wordt gewaardeerd en moet behouden worden? Waar liggen juist kansen voor verbetering?

Het project is uitgevoerd in opdracht van gemeente Voorst, in samenwerking met Plaatselijk Belang Nijbroek en met medewerking van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Het project is begeleid door bureau Open Kaart.

Voor en door Nijbroekers

Er zijn drie brede bijeenkomsten georganiseerd waarin van gedachten gewisseld is over wensen voor de toekomst van Nijbroek en waar verteld is over de bijzondere historie en het landschap. Daarnaast zijn drie themaworkshops georganiseerd, waarin we op zoek zijn gegaan naar concrete mogelijkheden rondom specifieke onderwerpen.

Alle input uit de bijeenkomsten en workshops heeft Open Kaart vertaald in een toekomstbeeld voor Nijbroek. Dit toekomstbeeld is eind 2018 met het dorp gedeeld. De visie is vervolgens door Nijbroekers gelijk vertaald naar een aantal concrete initiatieven en samenwerkingen.