Met Plan 26 wil de Coöperatie Polder Nijbroek mensen een thuis bieden in een prettige woon- en leefomgeving midden in de polder van Nijbroek.

Nijbroek overzicht Plan 26

Een rijk landschap

De grond rondom de woningen, nu bouw- en grasland, wordt bio-diverser aangeplant. Enkele weilanden zijn inmiddels getransformeerd in graanakkers, omzoomd met bloemenstroken. De aanwezige boomgaard wordt nog uitgebreid en aangevuld met vuchtbomen. De vroegere hagen rondom de percelen worden weer in oude glorie hersteld met gebiedseigen beplanting en er wordt ook nog een poel gegraven.

Verkenning Nijbroekse energie

Er komt op de grond midden in het perceel tussen de Zee- en Middendijk, omzoomd door houtwallen, een klein zonneveld met zonnepanelen. Inmiddels heeft de Coöperatie de vergunning hiervoor al verkregen. Nijbroek kan zo zelfvoorzienend in energie worden. Het veld heeft een beperkte schaal (circa 2 ha) dat bij de polder past en wordt met de houtwal er omheen zorgvuldig in het landschap ingepast.


Bekijk Plan 26

De woningen

Met Plan 26 wil de Coöperatie Polder Nijbroek mensen een thuis bieden in een prettige woon- en leefomgeving midden in de polder van Nijbroek. Aan de Middendijk 26 wordt een aantal woningen gebouwd, ingepast in het landschap, de natuur, cultuurhistorie en ecologie en met een duidelijke binding met het dorp Nijbroek.

Voorlopige schets uit 2021  Bron: Open Kaart, ontwerpbureau voor architectuur, stedenbouw en communicatie

De woningen zijn bestemd voor (nieuwe) Nijbroekers met een gedeelde interesse en positieve grondhouding ten opzichte van het wonen aan een gezamenlijk erf en aandacht voor de biodiversiteit.

In het hart van de polder, tussen de weilanden, ontstaat zo een mooie nieuwe woon- leefomgeving met aandacht voor privacy en ook voor gezamenlijkheid.

Plan26 is opgezet als een boerenerf: de boerderij aan kop, gericht op de Middendijk, met daarachter twee grote schuren met het erf ertussen.

Aan het erf komen dus vijf woningen: Een grote kopwoning, “de boerderij”, aan de westzijde van het gezamenlijke erf en in de ene ‘schuur’ vier woningen aan de zuidzijde van het erf en ertegenover in de andere ‘schuur’ parkeerruimte en stallingen voor gezamenlijk gebruik.

Bron: Open Kaart, ontwerpbureau voor architectuur, stedenbouw en communicatie

Van de schuurwoningen worden de twee tussenwoningen verhuurd door de Coöperatie.  De twee hoekwoningen zijn inmiddels verkocht en de grond met bouwplan voor de “boerderij” is te koop aangeboden en via Funda te bekijken: https://www.funda.nl/koop/nijbroek/bouwgrond-42087404-middendijk/

Starters

De twee huurwoningen zijn speciaal bedoeld voor jongeren die graag in Nijbroek willen wonen, maar moeilijk een betaalbare woning kunnen vinden. Voor de toekomstige bewoners van deze woningen is een sociale of economische binding met de Nijbroekse Polder dan ook een vereiste. Het zijn bijzondere starterswoningen op een prachtige plek. 

Procedure voor de toekomstige bewoners

Het plan voor de 4 woningen en de schuur is afgerond en de benodigde vergunningen voor de bouw zijn binnen. De bouw van de schuur is ondertussen al gestart.

De aanmeld- en selectieprocedure voor de toekomstige huurders van de twee tussenwoningen op het erf, wordt in het voorjaar 2024 bekend gemaakt. Daarna kan ook inzage in de plannen gegeven worden.

Interesse?

Heb je een vraag over Plan 26? Of wil je op de hoogte gehouden worden over de huurwoningen of over de bouwkavel? Laat het weten via secretariaat@cpnijbroek.nl

Planning

2023:

-eind september: start bouw parkeerschuur in eigen beheer m.m.v. Klusbedrijf Bessel Dalhuisen Nijbroek en Kluin Staalconstructies Terwolde

-eind dit jaar: start bouw woningen door: Bouwbedrijf Groters bv uit Terwolde en Technisch installatiebedrijf De Wijnbergen uit Epe

2024:

-oplevering schuurwoningen

-winter: start uitvoering landschapsplan en

-verdere uitvoering landschapsplan in fasen


Versterken van de cultuurhistorische waarde van Polder Nijbroek

De boerderij aan de Middendijk 26 is sinds 1850 op kaarten te zien en vanaf 1925 zelfs met haar boomgaard en is dus al lange tijd onderdeel van het dorpsaanzicht.

Kaartje van Nijbroek uit 1925, waarop de kenmerkende boomgaard al te zien is

Na de brand in juli 2014 en de ontmanteling van de schuur was er lang geen activiteit op het erf. Met Plan 26 van de Coöperatie Polder Nijbroek krijgt het erf weer een nieuwe invulling, die past bij de historie van deze plek. Het erf behoudt de samenhang, de bebouwing past bij elkaar én in het landschap dat zo kenmerkend is voor de polder. 

Rondom het erf en de bijbehorende percelen worden kenmerkende landschapselementen hersteld en versterkt. Sloten worden weer gegraven en struweelhagen langs de kavelgrenzen hersteld, zodat de slagenstructuur van het landschap beter zichtbaar wordt. 


Het landschapsplan

De grond rondom de woningen, die voornamelijk lange tijd mais- en/of grasland was, kan rijker worden aangeplant, d.w.z. met meer aandacht voor oorspronkelijke begroeiing en biodiversiteit. 

Zo zal de bestaande boomgaard worden hersteld en uitgebreid, komen er notenbomen, bessenstruiken en worden er vele meters heggen en struweel langs de perceelgrenzen aangelegd. 

De aanleg van een poel maakt een waterberging op de lagere delen van de grond mogelijk. Ook zullen er weer granen verbouwd worden, maar alles zonder gebruik te maken van gewasbeschermingsmiddelen.

Het grasland ondervindt een transformatie naar botanisch hooiland, waar in de loop van de tijd meer grassoorten en bloemen in zullen gaan groeien.