Met Plan 26 wil de Coöperatie Polder Nijbroek mensen een thuis bieden in een prettige woon- en leefomgeving midden in de polder van Nijbroek.

Nijbroek overzicht Plan 26

Een rijk landschap

De grond rondom de woningen, die nu bouw- en grasland is, kan rijker worden aangeplant. Met bijvoorbeeld een boomgaard, bloem- en kruidenstroken langs het grasland en de aanplant van nieuwe bomen langs akkerranden. 

Verkenning Nijbroekse energie

Er wordt verkend of de gronden die het verst van de openbare weg liggen, kunnen worden ingezet voor een zonneveld met zonnepanelen. Nijbroek kan zo zelfvoorzienend in energie worden. Het veld heeft een schaal (2 tot 4,5 ha) die bij de polder past en wordt zorgvuldig in het landschap ingepast.


Bekijk Plan 26

De woningen

Met Plan 26 wil de Coöperatie Polder Nijbroek mensen een thuis bieden in een prettige woon- en leefomgeving midden in de polder van Nijbroek. Aan de Middendijk 26 wordt een aantal woningen gebouwd, ingepast in het landschap, de natuur, cultuurhistorie en ecologie en met een duidelijke binding met het dorp Nijbroek.

Voorlopige schets uit 2021  Bron: Open Kaart, ontwerpbureau voor architectuur, stedenbouw en communicatie

De woningen zijn bestemd voor (nieuwe) Nijbroekers met een gedeelde interesse en positieve grondhouding ten opzichte van het wonen aan een gezamenlijk erf.

In het hart van de polder, tussen de weilanden, ontstaat zo een mooie nieuwe woon- leefomgeving met aandacht voor privacy en ook voor gezamenlijkheid.

Het ensemble is opgezet als een boerenerf: de boerderij aan kop met daarachter twee grote schuren met het erf er tussen.

Bron: Open Kaart, ontwerpbureau voor architectuur, stedenbouw en communicatie

Aan het erf komen vijf woningen: Een grote kopwoning aan de westzijde  en vier schuurwoningen onder een dak aan de zuidzijde van het gezamenlijke erf. 

Van de schuurwoningen worden de twee tussenwoningen verhuurd door de Coöperatie.  De twee hoekwoningen worden te koop aangeboden.

Aan de noordzijde van het erf komt een kapschuur voor gedeeltelijk gezamenlijk gebruik.

Starters

De twee huurwoningen zijn speciaal bedoeld voor jongeren die graag in Nijbroek willen wonen, maar moeilijk een betaalbare woning kunnen vinden. Voor de toekomstige bewoners van deze woningen is een sociale of economische binding met de Nijbroekse Polder dan ook een vereiste. Het zijn bijzondere starterswoningen op een prachtige plek. 

Procedure voor de toekomstige bewoners
Op dit moment werkt de Coöperatie met architect en andere adviseurs achter de schermen hard aan de uitwerking van het plan. Tegelijkertijd werkt de gemeente Voorst aan de wijziging van het bestemmingsplan om het wonen hier mogelijk te maken. In de komende tijd wordt bekend gemaakt hoe de aanmeld- en selectieprocedure eruit zal zien voor de toekomstige bewoners van het erf. Daarna kan ook inzage in de plannen gegeven worden.

Interesse?

Heb je een vraag over Plan 26? Of wil je op de hoogte gehouden worden over de huur- of koopwoningen? Laat het weten via secretariaat@cpnijbroek.nl

Planning

2021:

  • Bestemmingsplan wijziging; loopt t/m voorjaar 2022
  • definitief ontwerp schuurwoningen

2022:

  • start procedure toekomstige bewoners
  • start aanbesteding
  • oplevering schuurwoningen
  • ontwerp en uitvoering landschappelijke inrichting

Versterken van de cultuurhistorische waarde van Polder Nijbroek

De boerderij aan de Middendijk 26 is sinds 1850 op kaarten te zien en vanaf 1925 zelfs met haar boomgaard en is dus al lange tijd onderdeel van het dorpsaanzicht.

Kaartje van Nijbroek uit 1925, waarop de kenmerkende boomgaard al te zien is

Na de brand in juli 2014 en de ontmanteling van de schuur was er lang geen activiteit op het erf. Met Plan 26 van de Coöperatie Polder Nijbroek krijgt het erf weer een nieuwe invulling, die past bij de historie van deze plek. Het erf behoudt de samenhang, de bebouwing past bij elkaar én in het landschap dat zo kenmerkend is voor de polder. 

Rondom het erf en de bijbehorende percelen worden kenmerkende landschapselementen hersteld en versterkt. Sloten worden weer gegraven en struweelhagen langs de kavelgrenzen hersteld, zodat de slagenstructuur van het landschap beter zichtbaar wordt. 


Het landschapsplan

De grond rondom de woningen, die voornamelijk lange tijd mais- en/of grasland was, kan rijker worden aangeplant, d.w.z. met meer aandacht voor oorspronkelijke begroeiing en biodiversiteit. 

Zo zal de bestaande boomgaard worden hersteld en uitgebreid, komen er notenbomen, bessenstruiken en worden er vele meters heggen en struweel langs de perceelgrenzen aangelegd. 

De aanleg van een poel maakt een waterberging op de lagere delen van de grond mogelijk. Ook zullen er weer granen verbouwd worden, maar alles zonder gebruik van te maken van gewasbeschermingsmiddelen.

Het grasland ondervindt een transformatie naar botanisch hooiland, waar in de loop van de tijd meer grassoorten en bloemen in zullen gaan groeien.