Plaatselijk Belang Nijbroek (PBN) komt op voor de belangen van de inwoners van Nijbroek. Die belangen hebben betrekking op alles wat een raakvlak heeft met ons dorp: eerstelijns zorgvoorzieningen, veiligheid, kwaliteit van wegen en fietspaden, wonen, het dorpsaanzicht en ga zo maar door. Daarvoor onderhoudt PBN contacten met het gemeentebestuur van Voorst, het waterschap en andere regionale overheden en diensten. Maar ook in eigen kring coördineert en exploiteert PBN initiatieven Kortom, PBN heeft als doelstelling om het Nijbroekse woon- en leefklimaat aantrekkelijk te houden. Voor nu en toekomstige generaties. 

Leden

Meer dan de helft van alle inwoners van Nijbroek is lid van Plaatselijk Belang Nijbroek. Op deze manier geven we samen vorm aan het dorp. Ook lid worden? Van harte welkom!