Vrijdag 6 juli hebben Nijbroekers met betrokkenen van gemeente Voorst, Provincie Gelderland, het Waterschap en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed door de polder Nijbroek gefietst. Onder leiding van Tonnie Pannekoek doen de deelnemers de verschillende windstreken van de polder aan; van de noordelijke Vloeddijk tot de zuidelijke Kadijk. Een zonnige kennismaking met het gebied.

Al fietsend trekken het landschap, de weteringen en de boerderijen aan de deelnemers voorbij. Nijbroekers uit de werkgroep Polder Nijbroek lichten toe wat er te zien is en soms ook wat niet meer te zien is. Hoe de sloten vroeger langs de Middendijk liepen; herinneringen aan het verbreden van de wetering die we kruisen op het Geersepad; de ‘gerende’ grond aan het einde van het Geersepad, waar inderdaad te zien is dat de grond schuin toeloopt.

Nijbroekers en niet-Nijbroekers wisselen van gedachten over wat ze tegenkomen. Bomen, waterstanden, fietspaden, oude erven. De toekomst van Nijbroek is een toekomst waar verschillende thema’s bij elkaar komen, zoals ook de eerste bijeenkomst in het dorpshuis goed naar voren kwam. Leefbaarheid hangt samen met het landschap, landschap is nauw verbonden met water, water hangt samen met cultuurhistorie enzovoort. Het is dan ook belangrijk dat niet alleen Nijbroekers en gemeente Voorst betrokken zijn, maar ook partijen als de provincie en het waterschap willen meedenken en meedoen. Want hoe meer mensen straks achter het toekomstbeeld staan, hoe beter dat beeld daadwerkelijk toekomst kan worden.