Sinds 1328 op eigen benen wonend in een afzonderlijk richterambt, met eigen richter en schepenen. Deze reeds lang bestaande vorm van zelfstandigheid is de basis van de karaktervorming van de Nijbroekse bevolking.
Geen wilde uitspattingen, maar wel een volwassen besef dat er iets moois gekoesterd wordt in Nijbroek.
“Nijbroek, Nijbroek steeds vaardig flink en kloek” een regel uit het Nijbroeks volkslied wordt steeds uit volle borst meegezongen omdat de Nijbroeker zich betrokken voelt bij zijn dorp.

pbn_dorp

De inwoners van Nijbroek zijn niet in zichzelf gekeerd, ze zijn vriendelijk en open. Als buitenstaander voel je je zeer welkom in de gemeenschap en je wordt snel opgenomen. Uiteraard moet er ook enige actie van de betrokkene uitgaan, maar de Nijbroeker is tolerant en is veelal tot overleg bereid. Indien nodig wordt er een collectief gevormd. Inspanningen worden getroost om gezamenlijk iets te bereiken. Het fraaie dorpshuis bestaat en is ontstaan uit een gezamenlijke inspanning onder het motto samen sta je sterk.

En wat te denken van de droeve periode van MKZ. Op het moment dat iedere boer met zijn of haar gezin, eenzaam en verlaten op van de buitenwereld afgesloten bedrijven vocht voor zijn voortbestaan en het leed dat de dieren aangedaan zou worden, sprong de hele Nijbroekse bevolking op de bres en vocht tegen het onrecht wat mens en dier werd aangedaan. Er werd aan elkaar gedacht en werd voor elkaar gestreden.

Niet alleen in droeve tijden zoekt men elkaar op, ook als er iets te vieren valt. Koninginnedag wordt uitbundig gevierd, centraal op het gezellige dorpsplein. Het grote jaarfeest Dikke Mik laat de meeste harten eveneens sneller kloppen. Meer dan 150 vrijwilligers staan ieder jaar weer klaar om er een daverend feest van te maken.
Maar ook andere momenten worden aangegrepen om iets samen te beleven, direct na de jaarwisseling zoekt men elkaar bijvoorbeeld op in het dorpshuis en op het dorpsplein om elkaar al het goede toe te wensen. Ook een dorpsbarbeque vinden de meesten niet te versmaden.

dscf4069

Hoewel de kerk in de loop der eeuwen altijd een centrale plaats in Nijbroek heeft ingevuld, is Nijbroek niet te karakteriseren als typisch kerkdorp. De kapel in Nijbroek, waaruit later de kerk ontstaan is, moet al voor 1328 gesticht zijn. Oorspronkelijk uiteraard een katholieke kerk maar later protestant. Lang niet iedereen is lid van de kerk in Nijbroek, sommigen kerken ook elders en weer anderen totaal niet. Men kan stellen dat alle stromingen uit de Nederlandse samenleving zich thuis voelen in Nijbroek. Een tolerante gemeenschap.