2 november 2019

De werkgroep Rijk landschap Nijbroek bracht samen met Cor Heidenrijk van de agrarische natuurvereniging de VeluweIJsselzoom (VIJZ) een bezoek aan het kerkhof van Nijbroek aan de Vaassenseweg. Deze begraafplaats kenmerkt zich door een rijk bomenbestand. Maar achteraan ligt een kaal stuk grasland, bedoeld voor eventuele uitbreiding, die er de komende jaren niet verwacht wordt. In het kader van onze wens om de Nijbroekse polder bloem- en kruidenrijker te maken, overlegde de werkgroep met het kerkbestuur. Dat bestuur (ook in de werkgroep vertegenwoordigd) verklaarde zich graag bereid om positief te kijken naar mogelijke verbeterplannen. Die plannen zijn er intussen. 

Het ontwerp behelst onder meer de aanleg van een 5 meter brede kruidenrijke strook, in te zaaien met een zogenaamd ‘N1 bijenmengsel’ met vaste planten, direct ten zuiden en ten westen van de bestaande meidoornhaag. 

Bezoekers kunnen bloemen plukken om op het graf van hun geliefden te plaatsen. Ook zullen er drie lindebomen (tilia cordata) worden geplant, die niet alleen fraai zijn, maar ook heerlijk, ruiken en zeer geliefd zijn bij insecten als bijen. 

Het kerkbestuur heeft er inmiddels mee ingestemd en de eerste zomer zag het er al mooi uit, ondanks de droogte en mede dank aan de vrijwilligers die de begraafplaats onderhouden!

bloemenstrook 2020 begraafplaats