Hoe meer mensen lid zijn van PBN, hoe beter PBN haar werk voor Nijbroek kan doen. Daarom zijn veel inwoners van Nijbroek lid van de vereniging. Leden betalen per jaar 7,50 euro per huishouden. Dit bedrag wordt, na het doorgeven van de lidmaatschapsaanvraag, automatisch van uw rekening geïncasseerd.

Download hier het aanmeldingsformulier.

Meer informatie

Plaatselijk Belang is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Lees hier de statuten en het huishoudelijk regelement.