Op pad met de ringer 
De werkgroep Steenuilen Nijbroek heeft begin mei alle 28 steenuilen-kasten nagelopen op bewoning en de aanwezigheid van eieren. Nog nooit zijn er zoveel eieren aangetroffen; 40 stuks! Helaas is één kast (en de boom) verdwenen na een storm. Op donderdag 2 juni 2022 zijn de kasten weer bezocht en zijn de jonge uiltjes geringd, maar ook gewogen en gemeten.

Geert ringt een steenuiltje
Het wegen van de uil

Op twee adressen waren de uiltjes nog te klein om te ringen, dus dat wordt later in de maand alsnog gedaan. Ook vonden we zowel een mezennest als een spreeuwennest in 2 kasten.

Broedsucces
Helaas zijn van de 40 eieren maar 17 jonge uilen aangetroffen. Dat is een broedsucces van 43%, een mager resultaat. Uit prooionderzoek in de Zuidoost-Achterhoek (voorlopige gegevens van de landelijke Steenuilenwerkgroep Stone) blijkt nu al dat de uilen moeite hebben om genoeg veld- en bosmuizen, belangrijk voedsel voor de jongen, te vinden. Er worden veel meer spitsmuizen tussen de prooiresten gevonden dan normaal, terwijl deze niet populair zijn bij steenuilen. Ook zijn er meer kleine zangvogels de dupe.

Waar zijn de muizen heen?
Pieken en dalen van muizenpopulaties zijn in beginsel onderdeel van de natuurlijke cyclus van muizen. Het gebrek aan eikels en beukennootjes in de herfst van 2021 zal een belangrijke factor zijn geweest voor de bosmuis. Bij de veldmuizen is het mogelijk dat veel veldmuisholletjes zijn ondergelopen in de extreem natte februarimaand.

De steenuilen maken dankbaar gebruik van onze kasten

Nijbroek
Toch hebben we nu 17 jonge uiltjes in onze buurt erbij. Het hoogste aantal tot nu toe in onze metingen sinds 2018, dat varieerde van helemaal geen uiltjes in het eerste jaar tot 9 steenuiltjes in 2021. We hopen dan ook dat deze uilen het zullen redden en ook tot broeden zullen komen, want het gaat nog steeds niet goed met de steenuil. Daarom geven we onze meetgegevens door aan Sovon Vogelonderzoek, die de ontwikkeling van de vogels bijhoudt. 

Vogel gevonden?
Indien je een steenuiltje of een andere geringde vogel vindt, dan kun je het ringnummer via internet simpel doorgeven op www.griel.nl. Dat helpt het vogelonderzoek vooruit en je krijgt informatie retour over het jaar waarin de vogel geringd is en op welke plek dat is gebeurd.

Deze moeder-uil hield ons goed in de gaten!
alle foto’s: Antoinette van Lith