Na het maken van de gedeelde visie voor de Polder Nijbroek zijn er ook verschillende initiatieven ontstaan. Verschillende groepen Nijbroekers zijn vanuit Plaatselijk Belang Nijbroek aan de slag gegaan met de toekomst van Nijbroek in drie werkgroepen: 

PBN Werkgroep Gebiedscoöperatie

Eén van de initiatieven is het oprichten van een gebiedscoöperatie, een polderbrede vereniging van inwoners die gezamenlijk werk maken van de polder. Deze groep start met het verkennen van een energiecoöperatie, om duurzame energie in Nijbroek op te wekken op een manier die past bij Nijbroek. Dit kan het begin zijn van een werkgroep die ook met andere thema’s aan de slag gaat, bijvoorbeeld het versterken van het Nijbroekse landschap.

PBN Werkgroep ‘Een rijk landschap’

Wat mogelijk is ter versterking van het landschap, zowel cultuurhistorisch als op het gebied van biodiversiteit, wordt verkend door een tweede initiatiefgroep. Hoe kan de polder een fijne(re) plek worden voor mens én dier? De groep zet zich in voor een rijk Nijbroeks landschap. 

PBN Werkgroep Nieuwe woonvormen

Een derde groep heeft zich verzameld rondom het verkennen van nieuwe woonvormen in Nijbroek. Wat is mogelijk in leegstaande boerderijen of op lege kavels? Hoe kan het aanbod van woningen aangevuld worden, zodat er meer mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld starters en ouderen?

Wil je meedoen? Of meer weten over de verschillende werkgroepen neem dan contact op met secretariaat@pbnijbroek.nl.

Andere werkgroepen

Ook werkgroepen die niet verbonden zijn aan Plaatselijk Belang Nijbroek kunnen een plekje krijgen op deze website, zoals de Werkgroep Steenuilen Nijbroek.