Op 16 maart 2023 is de jaarvergadering van PBN gehouden. Er was een grote opkomst en in het tweede deel van de avond hebben we aandacht besteed aan de Werkgroep Historie Nijbroek.

Ds. Theo van Staalduine beet het spits af met een levendige presentatie over de historie van Nijbroek. Op de van hem bekende bevlogen wijze, behandelde hij ‘De historie van de polder en het volk van Nijbroek van 1328 tot en met 1980’. De integrale tekst en de plaatjes van zijn presentatie zijn hier terug te vinden.

Daarna was het de beurt aan Peter Kroon om ‘de geesten warm te maken’ voor de nieuwe Werkgroep Historie Nijbroek.

Doelstelling

De doelstelling van de Werkgroep is vooralsnog tweeledig:

  • Het verzamelen van zoveel mogelijk beeld- en geluidsmateriaal, dit vervolgens archiveren, maar ook publiceren. Waardoor het beschikbaar komt voor alle huidige en toekomstige inwoners.
  • Het samenstellen van een jubileumboek ter gelegenheid van ‘700 jaar Nijbroek’. In dit boek zouden we bijvoorbeeld rond bepaalde thema’s een flink aantal hoofdstukken kunnen vullen. Bijvoorbeeld: Scholen, Middenstand, Fruitteelt of MKZ-crisis.

Wat hebben we nodig voor deze werkgroep? Nou, die vraag is eenvoudig te beantwoorden: mensen en materiaal.

Mensen

De werkgroep zou toch minimaal wel uit 5 à 6 Nijbroekers moeten bestaan. Natuurlijk graag mensen die veel weten van Nijbroek, maar dat is geen vereiste. Als je aardigheid hebt in het verzamelen van informatie of het doen van interviews ben je van harte welkom!

Voor het onderzoeken van de thema’s en het daadwerkelijk (mee)schrijven van het jubileumboek kunnen we wellicht externe deskundigen vragen. Theo van Staalduine heeft het advies gegeven om op zoek te gaan naar fondsen die dit kunnen bekostigen. Dit zorgt ook voor een kwalitatief goed resultaat!

Materiaal

Tijdens de hierboven genoemde jaarvergadering hebben we kunnen genieten van wat er al is:

  • Een klankbeeld uit 1971, onder andere over ‘spoken in Nijbroek’
  • Een film uit 1978 van het 650-jarig bestaan
  • Een film uit 1983 van Koninginnedag
  • Diverse dia’s door de tijd heen van ca. 1960 tot 1985

Maar uit de reacties blijkt dat er nog veel meer is: plakboeken, foto’s op een USB-stick, enz.

Meld je aan

Wil je graag meedraaien in de werkgroep, heb je interessante informatie of heb je ergens nog beeld- of geluidsmateriaal?

Aanmelden kan bij Peter Kroon, Dijkhuizenweg 20.

Stuur een appje naar 06-46357701 of stuur een e-mail aan historie@pbnijbroek.nl.