Op vrijdag 25 november is het plantgoed opgehaald dat de stichting Heg & Landschap geleverd heeft in het kader van de jaarlijkse boomplantdag. De gemeente Voorst heeft de eigen bijdrage voor de beplanting voor ons betaald, een mooi gebaar. De struikjes zijn meteen ingekuild op Plan26 tot ze op 5 december geplant zouden worden.

veel werk te doen

Sint Nicolaas

Buienradar gaf aan dat het een druilerige ochtend zou worden, maar gelukkig viel het mee. Na overleg leek het de leerkrachten van het Zone-College uit Twello geen probleem om te komen helpen met een klas leerlingen. Rond 9 uur reden ze met de fiets het terrein op. Zo’n 12 leerlingen, begeleid door twee docenten gingen onze heg rond de boomgaard planten. En deze hulp konden we goed gebruiken, want er moesten maar liefst 600 struikjes de grond in! Deze hulp was een echt Sinterklaas cadeau.

Het mixen van de beplanting

Waarom we toch zoveel heggen aanplanten op Plan26

Het Nederlandse landschap werd tot in de vorige eeuw doorkruist door meer dan 200.000 km groene verbindingen zoals heggen en bosjes. Ze fungeerden als erfafscheidingen, veekering en waren het leefgebied voor bijvoorbeeld vogels en vlinders èn ze leverden vaak ook nog voedsel zoals noten en bessen voor mens en dier.

Met de schaalvergroting van de landbouw en de komst van prikkeldraad gingen vele heggen tegen de vlakte. Daarmee ging voor dieren niet alleen veel leefgebied verloren, maar ook de mogelijkheid om zich, beschut, door het landschap te verplaatsen. 

Een slim verstopte snelweg in de polder      

Een eenvoudige manier om deze natuurlijke soortenrijkdom weer te vergroten, is onder meer het terugplanten van heggen. Je kunt dus zeggen dat we op Plan26 eigenlijk een snelweg aan het aanleggen zijn, maar dan eentje zonder lawaai en uitsluitend voor dieren! 

Goed bezig

Gelukt

De meeste struiken staan in de grond. Ongeveer 150 meter aan heg is er vandaag weer bijgekomen op Plan26. Bij deze nogmaals bedankt Zone-College! De vrijwilligers van Plan26 moeten komende week nog een kleine 20 meter planten in de geul die Tonnie al met zijn kraan(tje) heeft open gewerkt, een ‘eitje’……

De diverse soorten struiken die geplant zijn