Ontwerpbureau Open Kaart heeft samen met een team van experts op basis
van de opbrengsten uit verschillende bijeenkomsten met Nijbroekers en
gebiedspartijen een toekomstvisie gevormd. Resultaat is de visie Polder Nijbroek:
door grond verbonden, gepresenteerd op 28 november 2018 en toegelicht in deze
rapportage. Verslagen van bijeenkomsten en het visieboekje dat als eindproduct
aan inwoners is meegegeven, zijn terug te vinden op deze projectwebsite.

Het toekomstbeeld bestaat uit het verhaal van Nijbroek, met lokale waarden en
kwaliteiten van verleden tot heden. Deze vormen de basis voor het vormgeven
van de toekomst, met vier richtinggevende pijlers. Het toekomstbeeld is bedoeld
om te verbinden, zodat inwoners en gebiedspartijen samen op kunnen trekken.
Bovendien is de visie bedoeld om gelijk mee aan de slag te kunnen. De pijlers
vatten zowel ambities voor de lange termijn, als concrete mogelijkheden die
nu al opgepakt kunnen worden, afgestemd op het draagvlak dat in het proces
is ontstaan. Een inspirerend én uitvoerbaar beeld, dat zowel richting geeft als
uitnodigt om bij te dragen aan de Nijbroekse leefomgeving.

Lees de definitieve eindrapportage hier: Rapportage Toekomstbeeld Polder Nijbroek  met daarin een toelichting op de aanpak, de bijdragen van de teamleden,  de visie zelf en tot slot de aanbevelingen.