Hoe ziet de toekomst van Nijbroek er volgens jou uit? Woensdagavond 20 juni is het project Polder Nijbroek van start gegaan met een eerste bijeenkomst in het Dorpshuis. Een volle zaal met Nijbroekers vol ideeën! 

De polder Nijbroek is een prachtig gebied; een eeuwenoud landschap met een saamhorige gemeenschap, zo blijkt ook bij de eerste bijeenkomst. Het Dorpshuis zit vol met betrokken bewoners. Zowel jong als oud; al jarenlang of juist nog maar kort in Nijbroek wonend. De landelijke omgeving en de betrokken, actieve gemeenschap worden gewaardeerd. Er zijn echter ook vragen voor de toekomst. Hoe worden kwaliteiten behouden? Hoe kunnen we vorm geven aan vraagstukken rondom bijvoorbeeld duurzaamheid en energie? Hoe blijft het gebied leefbaar, voor bewoners en ondernemers?

Gezamenlijk wordt nagedacht over wenselijke en juist onwenselijke scenario’s voor de toekomst van Nijbroek. Dromen en nachtmerries voor het dorp en de omliggende polder werden letterlijk op tafel gelegd. Wat wel en wat juist absoluut niet? Weidevogels, knotwilgen, starterswoningen, openbaar vervoer, de basisschool, fietsveiligheid, ondernemerschap; uiteenlopende onderwerpen worden genoemd. Onderwerpen die de toon zetten voor het vervolg van het project.

De komende maanden wordt gewerkt aan een toekomstbeeld voor Nijbroek. In opdracht van gemeente Voorst en in samenwerking met Plaatselijk Belang Nijbroek zal bureau Open Kaart verschillende bijeenkomsten en workshops organiseren om mét en voor Nijbroekers een visie te vormen. Een visie die past bij het gebied, past bij Nijbroekers en die een gedeelde basis biedt om de toekomst vorm te geven.

Wil je ook meedenken? Kom naar de tweede bijeenkomst in september of sluit aan bij de werkgroep Polder Nijbroek. De werkgroep denkt mee over het project en draagt bij aan de invulling ervan. Interesse? Mail ons.