De polder Nijbroek is het gebied tussen de Vloeddijk, Veluwsedijk, Bekendijk, Kadijk en Zeedijk. Het is een eeuwenoud landschap, een unieke en cultuurhistorisch waardevolle plek. Tegelijkertijd is het een gebied in beweging, dat vraagt om aandacht voor thema’s als duurzaamheid, energie, water, recreatie, leefbaarheid en economie. Plaatselijk Belang Nijbroek en de gemeente Voorst hebben daarom de handen ineen geslagen om met bureau Open Kaart en Nijbroekers een toekomstbeeld te schetsen voor de polder Nijbroek. Want hoe zorgen we er samen voor dat Nijbroek ook in de toekomst een aantrekkelijke plek blijft om te wonen, te werken en te verblijven?

Jouw input is hierbij van belang! Iedereen is dan ook van harte uitgenodigd om mee te doen de komende maanden. De aftrap van het project is op woensdag 20 juni. Tijdens deze bijeenkomst horen we graag hoe jij naar de polder kijkt. Wat wordt gewaardeerd en moet behouden worden en waar liggen juist kansen voor verbetering?

Denk mee! Of je nog maar kort in Nijbroek woont of juist al jarenlang, je bent van harte welkom. We zien je graag 20 juni om 20.00 uur in het dorpshuis, Dorpsplein 2, Nijbroek.