Maandagavond 29 november 2021 boog de gemeenteraad zich voor een finaal debat over de vraag, of de aangevraagde lening voor het plan Nijbroek al dan niet verstrekt kon worden.

De gemeenteraad is unaniem akkoord gegaan met de garantstelling voor een lening om het zonneveld op Plan 26 te realiseren. De gelden zijn afkomstig van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN). Het geld wordt gebruikt voor de nodige voorinvesteringen.

zie het Voorster Nieuws van 8 december