De Coöperatie Polder Nijbroek is in oktober 2019 opgericht om overeenkomsten aan te kunnen gaan. Deze organisatievorm is nodig om de verschillende initiatieven van de werkgroepen onder Plaatselijk Belang Nijbroek (PBN) tot uitvoering te kunnen brengen. In het bestuur van de coöperatie is een vaste plek voor een bestuurslid van PBN. Op dit moment bestaat het bestuur van de coöperatie uit de volgende leden:


Harry Zwiers

Aart Stenfert

Ronald Zuijderduijn

Jetse Hartmans

Gert Nieuwenhuis


Voorzitter

Secretariaat

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid uit PBN-bestuur

De Coöperatie heeft in 2019 een eerste project opgepakt: Plan 26. Doordat er een agrarisch perceel aan de Middendijk vrij plotseling te koop kwam staan, is het initiatief genomen om dit perceel te kopen om hier woningen te kunnen realiseren. Maar ook om te onderzoeken of kleinschalige energiewinning hier mogelijk is. Lees hier meer over Plan 26.

Meer informatie

Meer informatie over de Coöperatie is te lezen in de statuten.