Bijzonder gebied tussen de dijken

Categorie: Werkgroep Rijk Landschap

Binnenkort : Kinderklompenpad in Nijbroek

Enkele vrijwilligers uit Nijbroek, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de Gemeente Voorst realiseren gezamenlijk een zo aantrekkelijk mogelijk klompenpad voor kinderen in Nijbroek. Het doel van dit pad is om kinderen (met hun begeleiders) spelenderwijs de natuur en cultuur van Nijbroek te leren ervaren. 

De route is ca 3 km lang en start bij het Dorpsplein. Er wordt zoveel mogelijk op onverharde paden gelopen en onderweg komen de kinderen 12 gevarieerde opdrachten tegen.

Er kan gelopen worden:

 • Volgens de bewegwijzering op paaltjes, ook de opdrachten en oplossingen staan op paaltjes onderweg afgebeeld.
 • Met een doe-boekje. Te koop of te downloaden. Hierin staat de route met kaart, een bingo en de uitgebreidere opdrachten.
 • Met de app. Dezelfde informatie als in het boekje, maar wel uitgebreider met meer informatie en kleine filmpjes (later).
Kris Klomp

De rode draad in de route is het verhaal van Kris Klomp, een nakomeling van ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus.

Kris nodigt de kinderen uit met hem op ontdekkingsreis in Nijbroek te gaan en begeleidt de kinderen op de route en geeft tips. 

Veel spellen worden deze winter door de vrijwilligers gemaakt en geïnstalleerd, andere door professionals. Kortom er is al veel werk verricht en de vrijwilligers hopen dan ook het pad in het voorjaar 2022 te openen.


Oriëntering op beplanting en inrichting van de boomgaard op Plan 26

20 juli 2021

Op een mooie zonnige dag hebben Sofie en Loek de Pluktuin aan de Blekstraat in Raalte bezocht. Linda Timmermans, verbonden aan Eetbaar Groen heeft ons rondgeleid.

Vrijwilligers aan het werk in de pluktuin Raalte

In 1e instantie leek het een klein stukje gemeentegrond (ca 1000 m2) dat een leuke invulling heeft gekregen, maar bij nadere beschouwing en na uitleg van Linda kantelde dat gevoel. Als je dit stuk tuin met vrijwilligers wilt bijhouden, is het een hele klus!

In Raalte is gekozen voor een Pluktuin met:

 • verschillende bessenstruiken
 • enkele vruchtbomen
 • hazelaar
 • eetbare planten/bloemen
 • medicinale planten/bloemen/bijenplanten
 • planten/struiken specifiek voor grondverbetering (o.a. stikstof toevoeging)
 • een pad van houtsnippers en tussen de planten stapstenen
 • honden mogen (liever) niet door de tuin lopen, maar kunnen erlangs via de stoep
 • een vriendelijke omheining van lage kastanje-hekjes, maar geen toegangshek
 • een bord met spelregels voor de bezoeker.

Linda vertelde dat de tuin staat of valt met de betrokkenheid van de vrijwilligers. Hoe houd je de mensen gemotiveerd en betrokken. Enkele tips:

 • Een coördinator, die alleen of met een groep regelmatig activiteiten en/of onderhoudsdagen regelt.
 • Vrijheid van handelen, hobby’s (binnen het concept) toestaan, verbinding met een groep (vrijwilligers), activiteiten- en of plukdagen, evt. verkoop, zaken accepteren die je zelf anders zou doen.
 • Gebruik maken van de expertise van de mensen, of die erbij zoeken. 
 • Iemand die rondleidingen wil verzorgen over eetbare planten/dierenleven/wilde bijen/planten voor cosmetica of medicinaal gebruik
 • De aanleg van een specifiek soort tuin (bv veel soorten dahlia’s)
 • Iemand die de tuin wil gebruiken voor meditatie/yoga/culturele activiteiten
 • Specifiek een kinderactiviteit toevoegen
De startfase in Raalte

Belangrijk is om te weten wat je met de aanleg van het stuk grond wilt:

 • Verbinding/sociale cohesie in het dorp bevorderen
 • Een prachtige tuin
 • Een pluktuin om te eten of verfplanten
 • Recreatie/speelmogelijkheden/dwaaltuin
 • Interactie met de (eetbare) natuur bevorderen
 • Educatieve tuin
 • Onderhoudsvriendelijk
 • Mooie (rust) plek creëren
 • Commerciële opbrengst

Haar advies is: maak eerst keuzes en dan pas inrichten……


Bezoek aan het oude bosje “Boerdam” aan de Vaassenseweg Nijbroek 

8 april 2021

Het bezoek stond o.l.v. dhr Maes, bioloog, die onderzoekt of het een echt oud bos is. Dit doet hij in opdracht van de gemeente Voorst, die het perceel onlangs van Staatsbosbeheer gekocht heeft. Wij mochten op uitnodiging van de gemeente mee op onderzoek.

Het Boerdambos is een rabattenbos, d.w.z. dat er geulen in gegraven zijn (hier evenwijdig aan de Vaassenseweg) met het oog op de ontwatering van het perceel. Van oudsher werden de bomen die meer vocht nodig hadden, dichter bij de geulen geplant en bijv. de eiken wat hogerop. De ontwatering heeft nu geen effect meer, want door gebrek aan onderhoud staat het gehele bos nu eigenlijk droog. Misschien kan er wat aan de waterstand gebeuren met sluisjes om deze weer hoger te krijgen, maar dat zal allemaal nog uitgezocht worden.

Het Boerdambos komt al op kaarten voor van 1812 van de Man, maar ook de kaart op Topotijdreis geeft vanaf 1865 dit bos bij de Tol aan:

Het Boerdambosje is eigendom geweest van de bezitters van de Matanze te Terwolde. Eerste vermeldingen van de Matanze dateren van 1662, maar het (huidige) huis dateert van 1717. De kans is dus dat dit bosje dus al vroeg in de 18e eeuw is aangelegd als hakhout- en of geriefhoutbos. Al het hout werd wel ergens voor gebruikt: als brandhout, weidepaaltjes, stelen voor gereedschap. Schors van de eiken waarschijnlijk voor de leerlooierij in Deventer. De bessen van de struiken waren voor consumptie en diervoer. Niets ging verloren, alles had waarde. Zelfs de bladeren werden in de koude winters nog gevoerd aan de dieren.

Hakhoutstoven

Je kunt nu nog goed zien dat de bomen vroeger op een hoogte van een halve meter tot een meter werden afgezaagd. Daar ontstonden dan stobben en liepen ze met meerdere stammetjes weer uit. Nu is dat al zo’n lange tijd niet meer gedaan dat ze zouden afsterven als dat hervat zou worden. We zien nu ook al veel afgestorven stobben, die het niet gered hebben, maar dat geeft wel inzicht in hoe het geweest is. 

Er is bijna geen ondergroei, zelfs amper speenkruid; dit kan te maken hebben met de lichtinval. Het bos is door gebrek aan beheer erg dicht geworden. We moeten ons een weg banen door een veelvoud aan bramen. Die horen zeker thuis in zo’n bos, maar het is nu wel erg veel. Positief is dat er de 2-stijlige meidoorn groeit, naast de veelvoorkomende 1-stijlige en sleedoorn. Ook diverse soorten wilde rozen, sleedoorn, rode kornoelje etc. Minder positief is dat er Amerikaanse Vogelkers groeit, Amerikaanse eik en ook de trosvlier, die hier eigenlijk niet thuishoren. Voor de dieren levert dit bos een goede bescherming. Nu het zo ondoordringbaar is, komen er geen mensen. 

De heer Maes stelt een rapport op over dit bos en komt met voorstellen voor het verdere beheer. We zijn benieuwd naar zijn expertise. 


Bezoek aan het zonneveld “de Kwekerij” in Hengelo-Gelderland 

15 mei 2021

In de lente heeft de Coöperatie Polder Nijbroek het zonneveld in Hengelo (Gld) bezocht. De CPN onderzoekt de mogelijkheid om bij Plan 26 een klein zonnepanelenveld (max. 2ha.) aan te leggen. Dit is allemaal nog in een verkennend stadium.

De werkgroep Rijk Landschap Nijbroek is mee geweest om specifiek te kijken naar de inpassing in het landschap en de te behalen biodiversiteit.

Het solarpark is op 7,1 ha gevestigd en er zijn bijna 7000 panelen geplaatst. De gemeente Bronckhorst heeft met haar medewerking mede gezorgd voor de realisatie van dit park.

Het beheer wordt door een stichting gedaan en de buurtbewoners zijn erbij betrokken. Zo zijn er twee bewoners die ‘s morgens de hekken van slot doen en ‘s avonds weer afsluiten.

Het park is opengesteld voor iedereen en er zijn ruime paden om het zonneveld aangelegd. Er staan geen verbodsbordjes, maar bij de ingang staat een info-bord met “eigen verantwoordelijkheden”, zoals: neem je afval mee, je bent welkom op de gemaaide paden etc.

Er zijn heuvels gecreëerd en sloten/laagtes. De aanplant is inheems zoals meidoorn, hazelaar, hondsroos, gelderse roos, brem e.d. De begroeiing van de paden en de tussenruimtes bestaat uit gras, duizendblad, weegbree, toorts, ooievaarsbek, koekoeksbloem, postelein, speerdistel, knoopkruid, margriet, bies, en dan zal ik zeker nog wel de nodige planten hebben gemist. Met de biodiversiteit lijkt het wel dus wel in orde.

o.a. toorts
plantengroei door gebruik van gras-betonklinkers

Het aardige, op deze voormalige kwekerij, is dat er op een stuk nog rijen (gekweekte) bomen staan in strakke rijen. Van buitenaf en vanuit de woonwijk zie je niets van de panelen door de brede struweelrand.

Samenvattend kan gezegd worden, dat dit een voorbeeldproject is hoe een solarveld op een mooie manier vormgegeven kan worden. Het is een park voor de buurt en een energieleverancier tegelijk! Zo mooi vorm gegeven kun je eigenlijk geen bezwaar hebben tegen zonnepanelen in het landschap. 

Ga gerust eens kijken als je in de buurt bent! Adres: Stekweg Hengelo (Gld) 


Lezing in dorpshuis de Arend: ‘Alle kleine beestjes helpen’ 

Op 4 maart 2020 verzorgde Marc Siepman een lezing over wat er allemaal leeft in onze bodem, onder de titel ‘Alle kleine beestjes helpen’. Marc schrijft, vertaalt en geeft lezingen, cursussen en workshops over de bodem en bodemleven. 

In de bodem leven talloze organismen zoals bacteriën, schimmels, protozoa, nematoden, mijten, slakken en wormen. En allemaal in verbijsterende aantallen en in een onvoorstelbare diversiteit. In anderhalf uur vertelt hij wat ze met elkaar te maken hebben en hoe je ze kunt helpen om jou te helpen. Want een kwart van alle biodiversiteit leeft ondergronds en al die kleine beestjes helpen om problemen in de kiem te smoren en de planten veel gezonder te maken. Marc Siepman zet zich in voor een planeet waarop we ons weer onderling afhankelijk voelen. Waarop alles en iedereen in vrijheid toegang heeft tot gezonde voeding, schoon water, schone lucht en beschutting. Hij schrijft, vertaalt en geeft momenteel lezingen, cursussen en workshops over de bodem, systeemdenken en economie. 


Kinder klompjespad

Een van de concrete projecten van de werkgroep Een Rijk Landschap is het ontwerpen en aanleggen van een Kinderklompenpad in en rond Nijbroek. 

Klompenpaden vind je in de provincies Gelderland en Utrecht. Landschapsbeheer Gelderland en Landschap Erfgoed Utrecht helpen vrijwilligers dergelijke wandelpaden te realiseren; ook in Nijbroek is er een, het Niebroekerpad. Wandelaars kunnen er genieten van het polderlandschap, lekker struinen langs de Wetering, onverwachte doorsteekjes ontdekken, een kop koffie drinken bij Wim en Eef. Klompen aan, rugzak op en gaan!

Inmiddels zijn er ook klompenpaden speciaal voor kinderen. Enkele leden van Een Rijk Landschap zetten zich in om zo’n beleveniswandeling ook in Nijbroek tot stand te brengen.  

Het idee is om in eerste instantie een pad van ca 2,5 km uit te zetten en in te richten. Uitbreiding naar het Niebroeker Pad is altijd mogelijk!  Startpunt op het Dorpsplein, dan naar de Eendenkooiweg, vervolgens dwars door een kruidenrijk weiland naar de Wetering en over het Geersepad of een andere route weer terug.Het kinderklompenpad biedt naast frisse lucht en oefening van de beenspiertjes avontuurlijke opdrachten en informatie op maat over zaken, die ze tegenkomen, zoals boomgaarden, vogels en nestkastjes, bloemen en kruiden, gewassen in het veld, koeien, paarden en schapen, oude ambachtelijke objecten, als je geluk hebt een stel reeën, fazanten en hazen, weide- en roofvogels – alles wat de Nijbroeker natuur te bieden heeft! 

Inmiddels hebben gemeente en provincie het groene licht (en de fondsen!) gegeven om deze droom werkelijkheid te maken!


Groen: zelf doen 

lekker druk bezig

Op zaterdag 1 februari 2020 organiseerde de werkgroep Rijk Landschap samen met de stichting IJsselboomgaarden een cursus ‘snoeien van hoogstamfruitbomen’. De cursus, bedoeld voor mensen die graag zélf het snoeien van hoogstamfruitbomen onder de knie willen krijgen, was een groot succes: van heinde en verre kwamen deelnemers, die na een forse dosis theorie konden oefenen op de fruitbomen naast de kerk en langs de Dijkhuizenweg. De week daarna hebben leden van de werkgroep verder geoefend in de boomgaard naast de kerk en bij de nieuwe bongerds in het dorp. Het plan is om deze noodzakelijke snoei voortaan elk jaar door (leden van) de werkgroep over te nemen van de Gemeente.


Meer biodiversiteit op de begraafplaats in Nijbroek

2 november 2019

De werkgroep Rijk landschap Nijbroek bracht samen met Cor Heidenrijk van de agrarische natuurvereniging de VeluweIJsselzoom (VIJZ) een bezoek aan het kerkhof van Nijbroek aan de Vaassenseweg. Deze begraafplaats kenmerkt zich door een rijk bomenbestand. Maar achteraan ligt een kaal stuk grasland, bedoeld voor eventuele uitbreiding, die er de komende jaren niet verwacht wordt. In het kader van onze wens om de Nijbroekse polder bloem- en kruidenrijker te maken, overlegde de werkgroep met het kerkbestuur. Dat bestuur (ook in de werkgroep vertegenwoordigd) verklaarde zich graag bereid om positief te kijken naar mogelijke verbeterplannen. Die plannen zijn er intussen. 

Het ontwerp behelst onder meer de aanleg van een 5 meter brede kruidenrijke strook, in te zaaien met een zogenaamd ‘N1 bijenmengsel’ met vaste planten, direct ten zuiden en ten westen van de bestaande meidoornhaag. 

Bezoekers kunnen bloemen plukken om op het graf van hun geliefden te plaatsen. Ook zullen er drie lindebomen (tilia cordata) worden geplant, die niet alleen fraai zijn, maar ook heerlijk, ruiken en zeer geliefd zijn bij insecten als bijen. 

Het kerkbestuur heeft er inmiddels mee ingestemd en de eerste zomer zag het er al mooi uit, ondanks de droogte en mede dank aan de vrijwilligers die de begraafplaats onderhouden!

bloemenstrook 2020 begraafplaats

Aanplant in de polder winter/lente 2020

Een van de concrete initiatieven was en is een samenwerking met Agrarische Natuurvereniging VeluweIJsselzoom(VIJZ), waarbij grondeigenaren de mogelijkheid geboden wordt om de ‘eigen’ biodiversiteit te verbeteren door gesubsidieerde aanplant van meidoornhagen (later beheerd als knip-, scheer- of vlechtheg), de aanplant van struweelhagen, van hoogstamfruitbomen en/of de aanplant van laanbomen, elzen en knotbomen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid van aanleg van poelen of vee drinkplaatsen. 

Doelstelling van zowel de VIJZ als de werkgroep Een Rijk Landschap zijn: 

-boerenerven “groener” maken  

-verbetering van de biodiversiteit door het verbeteren van de biotoop voor vogels, insecten, amfibieën en kleine zoogdieren 

-behoud en herstel van het eeuwenoude Nijbroekse landschap, o.a. door het maken van ecologische verbindingen 

-verhogen en verbeteren van de cultuurhistorische waarde van de middeleeuwse polder 

Na de bewoners van de polder uitgenodigd te hebben om met plannen voor hun eigen percelen te komen, zijn inmiddels een vijftiental concrete sub-projecten uitgewerkt. Deze zijn inmiddels gerealiseerd met steun van de gemeente en de provincie. 


Verslag van het bedrijfsbezoek aan melkveehouder Wim van Eek  

7 mei 2019

Een achttal leden van de werkgroep werd op een dinsdagavond hartelijk ontvangen door Wim en zijn vrouw Carla, die ca 90 koeien melken van het steeds zeldzamer wordende MRIJ-ras.

Terwijl zij ons vol trots rondleidden door de stallen vertelde Wim een nogal deprimerend verhaal, dat uiteindelijk tot de conclusie leidt, dat alle wet- en regelgeving erop gericht is, de melkproductie te maximaliseren, en daarmee tegelijk juist biodiversiteit tegenwerkt. Dat is heel frustrerend voor een koppel ondernemers als Wim en Carla, die zeer doordrongen zijn van het belang van biodiversiteit. “Elke boer weet hoe belangrijk insecten en bodemleven is voor de natuur, en dus ook voor de boer en zijn beesten. Elk dier, van groot tot klein, heeft zijn rol en plaats in de natuur, en je kunt er bijna geen een missen.”

De oude Nederlandse rundveerassen maken nog maar amper een kwart procent van de Nederlandse melkveestapel uit, terwijl juist deze koeienrassen passen bij de noodzakelijke transitie naar een echt duurzame, groene en circulaire landbouw. De MRIJ-koe (=Maas, Rijn en IJsel) bijvoorbeeld is een dubbeldoel-koe, die zowel vlees als melk levert. Het ras is minder gevoelig voor veeziekten of problemen met vruchtbaarheid dan andere rassen. Het MRIJ-vee staat bekend als sober, door de lage voerkosten is er een hoger saldo per koe, ook bij een lagere melkprijs. Daarnaast levert het dier geslacht ook nog geld op. Maar door dat dubbele doel krijgt de houder van MRIJ-vee veel minder fosfaatrechten per koe dan de houder van bijvoorbeeld Holstein-Friesian vee. 

Fosfaatruimte wordt berekend op basis van de oppervlakte van de grond. Maar de berekeningen gaan daarbij niet standaard uit van de kadastrale perceelsomvang, maar elk jaar wordt een luchtfoto genomen; elke boom of bosschage die schaduw veroorzaakt, wordt afgetrokken van de totale oppervlakte. Verweer indienen kan wel, maar is extra administratie. Geen wonder dat boeren niet genegen zijn om bomen of heggen te (her)planten.

Misschien is zelf zuivel verwerken en lokaal verkopen een mogelijkheid om meer verdiensten te genereren, maar dit vergt weer investeringen. Ook kan de boer gebruik maken van beheersvergoedingen, maar “de overheid is voor ons uiterst onbetrouwbaar wie weet hoe lang die subsidie blijft?”

We praten lang over de opties die overblijven. Hoe kunnen we betekenisvol een bijdrage leveren aan de biodiversiteit van de Nijbroekse natuur? Zie hier de opgave voor onze werkgroep.


Pagina 2 van 2

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén