Bijzonder gebied tussen de dijken

Categorie: Plan 26

Artikel in de (digitale) Linda over Plan 26 te Nijbroek 1 januari 2022:

Een groep inwoners zag een uitgebrande boerderij aan de Middendijk als een kans om de regie over hun omgeving ook in de toekomst in eigen hand te houden.

zie: https://www.linda.nl/nieuws/binnenland/inwoners-polder-nijbroek-erf-woningen-opgaven-platteland/


Eerste Plantdag Plan 26

zaterdag 11 december 2021

Koud was het deze morgen, maar o zo mooi! 

Langs het hooiland van de Middendijk tot de geplande bebouwing op Plan 26, hebben we een elzenbomenrand geplant van ca 130 meter langs de onlangs gegraven sloot. Om de 6 meter een els en daartussen diverse struiken. Het zijn struiken die de biodiversiteit doen vergroten op deze plek, zoals o.a. vlier, gelderse roos en kardinaalsmuts. Vooral de bessendragende struiken zullen veel vogels aantrekken, maar ook aan de wilde bijen is gedacht door de aanplant van o.a. de boswilg.

De bedoeling was om de plantstrook te freezen, zodat het planten makkelijk zou gaan, maar helaas was de grond zo nat, dat Tonnie het opgaf met de tractor. 

Toch was, na een lekkere bak koffie, de klus met een enthousiaste groep snel geklaard!

 

Om de meeste struiken hebben we nog karton gelegd, zodat het onkruid wat tegengehouden wordt en de beplanting in de startfase beter kan groeien. Dit karweitje maken we in de komende weken nog af.

Bedankt allemaal voor jullie inzet!

Aan het eind van de ochtend werd het wat kouder door een opkomende mist, maar toen kwam Willemien al met lekkere soep voor de harde werkers.


Coöperatie Polder Nijbroek krijgt unanieme steun gemeenteraad Voorst

Maandagavond 29 november 2021 boog de gemeenteraad zich voor een finaal debat over de vraag, of de aangevraagde lening voor het plan Nijbroek al dan niet verstrekt kon worden.

De gemeenteraad is unaniem akkoord gegaan met de garantstelling voor een lening om het zonneveld op Plan 26 te realiseren. De gelden zijn afkomstig van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN). Het geld wordt gebruikt voor de nodige voorinvesteringen.

zie het Voorster Nieuws van 8 december


Bedankt voor jullie inzet

De vrijwilligers van de Coöperatie Polder Nijbroek hebben zaterdag 27 november 2021  een taart ontvangen uit handen van Bertine Grevinga, raadslid voor de PvdA/Groenlinks in de gemeente Voorst, voor hun inzet op Plan26.

Een mooi plan dat zeker op de steun van de PvdA/Groenlinks fractie in de gemeente Voorst kan rekenen!

Zie ook het Voorster Nieuws van 1 december 2021


Bezoek aan het zonneveld “de Kwekerij” in Hengelo-Gelderland 

15 mei 2021

In de lente heeft de Coöperatie Polder Nijbroek het zonneveld in Hengelo (Gld) bezocht. De CPN onderzoekt de mogelijkheid om bij Plan 26 een klein zonnepanelenveld (max. 2ha.) aan te leggen. Dit is allemaal nog in een verkennend stadium.

De werkgroep Rijk Landschap Nijbroek is mee geweest om specifiek te kijken naar de inpassing in het landschap en de te behalen biodiversiteit.

Het solarpark is op 7,1 ha gevestigd en er zijn bijna 7000 panelen geplaatst. De gemeente Bronckhorst heeft met haar medewerking mede gezorgd voor de realisatie van dit park.

Het beheer wordt door een stichting gedaan en de buurtbewoners zijn erbij betrokken. Zo zijn er twee bewoners die ‘s morgens de hekken van slot doen en ‘s avonds weer afsluiten.

Het park is opengesteld voor iedereen en er zijn ruime paden om het zonneveld aangelegd. Er staan geen verbodsbordjes, maar bij de ingang staat een info-bord met “eigen verantwoordelijkheden”, zoals: neem je afval mee, je bent welkom op de gemaaide paden etc.

Er zijn heuvels gecreëerd en sloten/laagtes. De aanplant is inheems zoals meidoorn, hazelaar, hondsroos, gelderse roos, brem e.d. De begroeiing van de paden en de tussenruimtes bestaat uit gras, duizendblad, weegbree, toorts, ooievaarsbek, koekoeksbloem, postelein, speerdistel, knoopkruid, margriet, bies, en dan zal ik zeker nog wel de nodige planten hebben gemist. Met de biodiversiteit lijkt het wel dus wel in orde.

o.a. toorts
plantengroei door gebruik van gras-betonklinkers

Het aardige, op deze voormalige kwekerij, is dat er op een stuk nog rijen (gekweekte) bomen staan in strakke rijen. Van buitenaf en vanuit de woonwijk zie je niets van de panelen door de brede struweelrand.

Samenvattend kan gezegd worden, dat dit een voorbeeldproject is hoe een solarveld op een mooie manier vormgegeven kan worden. Het is een park voor de buurt en een energieleverancier tegelijk! Zo mooi vorm gegeven kun je eigenlijk geen bezwaar hebben tegen zonnepanelen in het landschap. 

Ga gerust eens kijken als je in de buurt bent! Adres: Stekweg Hengelo (Gld) 


Prijs voor diversiteitsplan van de Coöperatie


Pagina 2 van 2

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén