Bijzonder gebied tussen de dijken

Categorie: Plan 26 Pagina 1 van 3

Vorderingen op Plan26

Er wordt hard geklust door de bouw-vrijwilligers aan de schuur op Plan26, want a.s. dinsdag komt er een schouw door Alliander/Trinitas. Zij komen kijken of alles in orde is om de meterkast voor de Coöperatie-ruimte in de schuur aan te sluiten. 

De bouwploeg (afwezig Henk en Jetse)

De bouwploeg moet zorgen dat de meterkast in de schuur op tijd waterdicht is en op slot kan. Het is nu bijna klaar zoals op de foto’s te zien is. Maandag nog de afronding. 

Alliander controleert meteen of de meterkasten in de woningen goed zijn, maar dat zal geen problemen opleveren. De huizen zijn al glasdicht en zien er goed uit.

De dakpannen moeten er nog wel op. De levering had nog enige vertraging zoals we allemaal hebben gezien….

Ondertussen staan de oude Elstar bomen mooi in bloei.

Bouw op Plan26 vordert

In de afgelopen week zijn de daken geplaatst op de schuurwoningen van Plan26. Er werd gebruik gemaakt van een uitgekiend systeem van platte delen, die opengeklapt worden op de bouw, de scharnierkap.

De huizenbouw lijkt nu snel te gaan, maar er moet nog veel gebeuren…

De schuur

Ondertussen is door de vrijwilligers van de Coöperatie Polder Nijbroek een begin gemaakt met de afbouw van de schuur. Eerst hebben ze (heel veel) balken op maat gezaagd in de werkplaats van Bessel Dalhuizen. Het is een mooi gebaar, dat de CPN zijn professionele zaagmachine mocht gebruiken. Wel was het van tevoren een gereken van jewelste om de maten en aantallen precies goed te krijgen. 

Nu zijn de vrijwilligers bezig met het vastzetten van het regelwerk in de schuur. Het weer zit niet echt mee: in plaats van lekker voorjaarsweer regent en hagelt het en de wind is ook geen briesje te noemen. Zelfs  was er vorige week een waarschuwing voor code oranje, zodat ze het middagwerk maar een keertje hebben afgelast.

De vrijwilligers van de coöperatie werken iedere week op maandag en dinsdag aan de schuur. Als er nog iemand handig is met timmeren en wat vrije tijd heeft, kan hij of zij zich nog aanmelden. Vele handen, maken immers licht werk. Het kan ook voor één dag in de week…

Feestje

Ondertussen hebben we afgelopen dinsdag nog de cheque van € 1800 geïncasseerd die het SBNL-natuurfonds had toegezegd voor het planten van nieuwe vruchtbomen. Dat was op een mooie locatie bij fort Honswijk aan de Lek. Er waren meerdere organisaties aanwezig die een subsidie hadden gekregen en allemaal hielden we een korte presentatie met foto’s. Er zaten leuke  projecten bij. 

Huurders

En dan nog de toekenning van de twee woningen aan de huurders. De loting op 20 april ging tussen de 4 aanmelders. Tenminste dat dachten we, maar na afmelding van twee belangstellenden was het een opluchting voor de aanwezigen. Zij zijn definitief de eerste huurders voor de woningen!  Op de foto’s is duidelijk te zien dat de spanning omslaat in opluchting.

spanning op de gezichten
opluchting en blijdschap

Bomen planten op Plan26

Net iets voor de sluiting van het plantseizoen 2023-2024 van de landelijke Nationale boomfeestdag (3e woensdag in maart) hebben vrijwilligers uit Nijbroek op vrijdag 1 maart 2024 maar liefst 27 vruchtbomen geplant op Plan26. Gekozen is voor halfstam-bomen omdat de aansluitende oude boomgaard geen hoogstammen heeft èn om het plukken van de vruchten wat makkelijker en veiliger te maken.

Na alle regen die gevallen is in februari was deze dag een heel mooie start van de maand maart. De zon scheen lekker en soms ging er zelfs een enkele jas uit. De natheid in het weiland viel erg mee.

Gelukkig was Tonnie weer van de partij met zijn rups-kraantje!

Hij schaafde de grasmat af op de gemarkeerde plekken en groef daarna de plantgaten van ongeveer één vierkante meter.

En dit 28 keer. 

Ondertussen werden de kastanjehouten palen (tegen het omwaaien van de bomen) bij de plantplekken gelegd en de vruchtbomen verdeeld in 2 rijen peren, 1 rij appels en 1 rij pruimen. Ook zijn er 5 kersen geplant en een Mispel.

Toen kwam voor de rest van de werkers het handwerk:

De boom recht houden, aanvullen met losse grond èn met compost.

Dan met de grondboor een diep gat maken en de paal er in slaan, uiteraard zonder de wortels van de boom te beschadigen.

En tegen de wildvraat van hazen en reeën is er nog bescherming om de boomstam aangebracht.

Daarna werd er nog een plastic ring om de bomen in de grond gedrukt en vastgetimmerd aan de paal.

Deze ring maakt het water geven straks wat makkelijker.

Met de pauze om half één waren we nèt over de helft met planten maar gelukkig kwamen er ‘s middags nog twee energieke vrijwilligers bij. Daarna was de klus snel geklaard.

De harde werkers

We konden theedrinken, tenminste….. de koffie was prima, maar de theezakjes waren vergeten. De stroopwafels maakten alles weer goed. De vermoeide ploeg trok huiswaarts en Tonnie maakte de grond nog glad rond de plantgaten en Aart verspreidde nog wat mest met z’n shoveltje rond de bomen.

De uitbreiding van de boomgaard op Plan26 is mogelijk gemaakt via SBNL Natuurfonds, dankzij de bijdrage van Fonds West Gelderland van € 1.800,- Een bijdrage, die door de Coöperatie Polder Nijbroek erg gewaardeerd wordt!

Ondertussen stroomt de poel op Plan26 bijna over…

Wilgen knotten op Plan26

Deze zaterdag zijn de mannen van de Coöperatie weer druk geweest op Plan26. De meeste wilgen langs het pad naar de woningen zijn geknot.

Maar waarom zijn niet alle wilgen onderhanden genomen? Dat heeft een goede reden: De geknotte wilgen hadden erg dikke takken en dan kan op een gegeven moment de wilg door het gewicht van de takken gaan scheuren. Deze wilgen waren dus ‘aan de beurt’. Meestal is dat na een jaar of vijf à zeven. Als de wilg erg oud en ingewaterd is, moet het wat vaker om juist dit inscheuren te voorkomen.

De niet-geknotte wilgen leveren het komende voorjaar door hun bloei voedsel voor de bijen en insecten. Het is dus van belang dat bij een rij wilgen, nooit alle bomen in één keer gesnoeid worden. Dit beheer, dat rekening houdt met de biodiversiteit, is goed te zien bij de wilgen langs de Vaassenseweg die om en om zijn geknot.

een hele klus

Volgende week worden de takken nog keurig opgeruimd!

En ondertussen is de aannemer ook druk bezig…..

de eerste hoekwoning krijgt zijn vorm

En…..

er is nog één bouwkavel te koop

Water op Plan26

Eindelijk vorst! De bovenlaag van het erg natte weiland was bevroren, zodat de kraan eindelijk het land op kon. Tonnie is meteen druk bezig geweest om een grote poel te graven.

de 1e week van de poel, begin januari 2024

Door alle werkzaamheden en de lichte vorst kwam de kraan toch nog bijna vast te zitten.

Het is niet zomaar een gat geworden, want er moesten ook 2 flauwe hellingen komen, zodat straks de amfibieën makkelijk de poel in en uit kunnen komen. Ook wordt het water op deze oevers sneller opgewarmd in het voorjaar en dat levert weer een plekje op, waar de kikkers graag gaan zitten. 

Expres is er geen verbinding gemaakt met de sloot naast het weiland, want voor een poel is het belangrijk dat er geen vis in komt, zodat het een kraamkamer kan worden voor kikkers, padden, salamanders, watertorren, libellen, waterjuffers e.d. De vissen zouden immers alle eitjes opeten.

Het lijkt nu allemaal wat kaal, maar de flora in en bij de poel zal vanzelf ontstaan en groeien; dat zal weer bijgehouden worden door de werkgroep Rijk Landschap.

In de 2e week na graven al een stuk voller met water

Feest op Plan26

Op vrijdag 29 september 2023 zijn de koopcontracten getekend voor de twee hoekwoningen op Plan26.

De voorzitter van de Coöperatie Nijbroek, Harry Zwiers, memoreerde de start in 2019 van het project Plan26 met de aankoop van de grond aan de Middendijk, waarvoor eerst nog de Coöperatie Polder Nijbroek opgericht moest worden. En dat gebeurde op een historische plek: in het voormalige bankkantoor aan de Middendijk 38, waar in een ver verleden de Boerenleenbank van het dorp opgericht is, door een aantal inwoners uit Nijbroek. Nu pakte de CPN eveneens de eigen regie om Plan26 te ontwikkelen.

Het bijeengaren van de gelden voor de financiering bleek niet eenvoudig, maar ook hier toonde het dorp zich veerkrachtig en is het d.m.v. obligatie-overeenkomsten met dorpsbewoners gelukt. Net als destijds het Dorpshuis de Arend opgericht is voor Nijbroek.

Bianca en Hanneke

Voor de ontwikkeling van het plan heeft de Coöperatie professionele partijen ingehuurd, zoals o.a. het bureau ‘Open kaart’ voor het ontwerp van de bebouwing en makelaardijen vd Belt en Wensink, die de huizen in de markt gezet hebben voor de verkoop.

Rian en Han

Kopers voor de twee hoekwoningen melden zich al vlot aan na de plaatsing op Funda eind februari 2023. Belangstellenden moesten van de CPN een motivatiebrief schrijven waarom zij graag aan dit project wilden deelnemen en waarom juist zíj de bewoners zijn om dit ‘Buren-erf’ mede vorm te geven en zich willen inzetten om de biodiversiteit te vergroten op Plan26. Kortom het klikte tussen de CPN en de huidige kopers en nu was het zover om de contracten tekenen!

De aannemers vlnr: André, Terry, Jan (CPN) , Theo

Onder het hoge dak van de schuur gingen de partijen aan tafel om alle stukken te tekenen. Dat was nog een heel gedoe, want alle bladzijden van het contract moesten geparafeerd worden door de drie bestuursleden en de vier kopers en dan ook nog in tweevoud! Gelijktijdig zijn ook nog de aanneming-overeenkomsten getekend met Bouwbedrijf Groters en Installatiebedrijf De Wijnbergen. 

Hierna werd de champagne geschonken en getoast met de nieuwe bewoners van Nijbroek.

Toast op het wonen in Nijbroek

De kopers kregen nog een pak appelsap uit de bongerd aangeboden van de CPN als symbool voor de vruchtbare samenwerking tijdens en na de bouw.

Cadeau voor Plan26 van de kopers

Voor de CPN hadden de kopers nog een verrassing meegenomen: Een prachtige bank, die voorlopig op een mooi plekje gezet is in de oude boomgaard!

Enkele leden van de Coöperatie Polder Nijbroek in de bongerd
De nieuwe inwoners van Nijbroek kunnen bijna niet wachten op de start van de bouw……

Fundering op Plan26 gestort

Vandaag is, een week na de start van het ontgraven van de funderingstroken, het beton gestort voor de fundering van de veldschuur op Plan26.

Het was nogal spannend of het betonstorten door kon gaan, want het zandbed in de geulen was in-en-in nat door de regen en hagelbuien deze week. Het zand moet namelijk wel goed aangetrild zijn om een sterke fundering te vormen.

Maar gelukkig, misschien mede door de nachtvorst op zondag- en maandagnacht, werd het zand toch droog genoeg om getrild te worden, zodat het een vaste massa is geworden.

nog druk aan het graven

Tonnie moest hard doorwerken met zijn kraan, want deze woensdag was de afgesproken dag voor het betonstorten.

De gekleurde mantelbuizen voor de aansluitingen in de meterkast (voor water, elektriciteit en data) zijn op de goede plaats door de fundering gestoken. Het meten en de precieze plaatsbepaling vergt de nodige kennis, die gelukkig aanwezig is bij de vrijwilligers van de Coöperatie.

de mantelbuizen op de juiste plek

Zowel de bekisting, de mantelbuizen als de ankers voor de staalconstructie zijn door Bessel Dalhuizen met grote nauwkeurigheid aangebracht. Nu kan het beton rustig verharden voordat met de opbouw van de schuur begonnen wordt.

de bekisting wordt geplaatst

Hieronder nog wat foto’s van de werkzaamheden en het resultaat.

nog druk bezig
klaar!

Lente op Plan26

De maten voor de fundering van de veldschuur worden uitgezet op Plan26. Het is een precies werkje, waarna Tonnie de grond ca. 70cm uit kan graven.

Het uitgegraven stuk voor de woningen is ondertussen lekker vol geregend…..

Binnenkort kunnen we dus goed zien hoe groot het erf tussen de schuur en de woningen wordt.

Ondertussen rondlopend door het weiland aan de Middendijk, zag ik dat de lente voorzichtig is begonnen. De 1epinksterboem is al in bloei en de rest zal niet lang op zich laten wachten.

paarse dovenetel midden in het speenkruid

Plan26 wint weer een prijs!

Afgelopen vrijdag is de challenge “Mijn huis staat in Gelderland” feestelijk afgesloten in  het Vasem gebouw te Nijmegen. Het was de eerste en tevens de laatste keer dat we onze tegenstanders in levende lijve ontmoetten. De corona periode zorgde er namelijk voor dat we elkaar alleen nog maar via livestream ‘gezien’ hadden. Nu was het een leuke en energieke bijeenkomst. 

Nog een korte uitleg over de plannen

Het expertteam, dat in december alle vijf projecten bekeken en beoordeeld heeft, vond de projecten veel te verschillend om één winnaar uit te roepen en heeft vervolgens gezamenlijk met de provincie besloten om het prijzengeld te verhogen door het vastgestelde bedrag aan alle vijf groepen uit te keren. Zo heeft Plan26 een cheque ontvangen van € 3.000, een welkome bijdrage! 

Leden van het expertteam Kien van Hövell en Jan Jaap Kolkman worden geïnterviewd

Iedere groep kreeg in het juryrapport nog wat tips mee om bepaalde zaken wat handiger, anders of slimmer aan te pakken.

Peter Kerris, de gedeputeerde van de provincie Gelderland, reikte de prijzen uit en memoreerde aan de opzet van de challenge: Woningzoekenden aan leegstaande gebouwen koppelen. De betrokken vijf gemeentes hebben vanaf het begin van de challenge hun betrokkenheid getoond en actief meegewerkt aan het tot stand komen van de plannen.

Deze vijf projecten zijn hiermee een voorbeeld voor andere gemeentes om ook naar hún leegstand te kijken en haar inwoners te helpen om de gebouwen transitie in gang te zetten.

Top!

Natuurlijk is Plan26 nu nog niet klaar, maar op de woongroep uit Dieren na, zijn ook de andere projecten nog druk bezig met de uitvoering van hun plannen.

Citaat uit het expertverslag: Een ongelooflijk hartverwarmend, collectief project van de inwoners van Nijbroek. De expertgroep noemt het een voorbeeld van hoe je zou willen dat ontwikkelingen zich in Nederland ontvouwen. Met de buurt, duurzaam, waarin wonen en voedselvoorziening hand in hand gaan. Een eerlijk verdienmodel dat ten goede komt aan de gemeenschap. En met een diep besef van de kwaliteit, historie en identiteit van een gebied.

Bouw je eigen woning op Plan26

Bouwkavel voor vrijstaande woning in de verkoop

Het begon een paar jaar geleden met een idee om het boerenerf aan de Middendijk 26 een nieuwe toekomst te geven… en nu is het zo ver: de bouwkavel voor een vrijstaande woning aan het nieuwe boerenerf is te koop. Vanaf heden kunnen geïnteresseerden de informatie over de kavel hier bekijken. 

Nieuw boerenerf met bijzondere woning

De aangeboden kavel is 1.980 m2 groot en ligt aan de Middendijk, net buiten de bebouwde kom. Er kan een vrijstaande woning en bijgebouw gebouwd worden. Deze woning is onderdeel van het nieuwe ‘boerenerf’ aan de Middendijk 26. Aan het gezamenlijke erf komt in de toekomst ook een schuurwoning te staan, dit worden vier woningen onder één dak (twee koopwoningen en 2 huurwoningen). De twee koopwoningen gaan naar verwachting over enkele weken in de verkoop, deze vallen in een andere prijscategorie dan de hoofdwoning die zelf gebouwd kan worden op basis van het voorlopig ontwerp. 

De vrijstaande woning is een fijne woonplek voor (nieuwe) Nijbroekenaren met een gedeelde interesse en positieve grondhouding ten opzichte van het wonen aan een gemeenschappelijk erf. Met aandacht voor de gezamenlijkheid rondom het erf en ruimte voor elkaars privacy. En voor iedereen die graag in het hart van de polder wil wonen, zich thuis voelt op het platteland en graag samen het erf wil onderhouden. Enthousiast geworden? Neem gerust contact op met Van den Belt Makelaars of Van ‘t Erve Wonen .

Voor en door Nijbroekers

Plan 26 is een initiatief van Coöperatie Polder Nijbroek. Leden van de coöperatie zagen een aantal jaar geleden de kans om het erf aan de Middendijk 26 een nieuwe toekomst te geven en het woningaanbod in Nijbroek te vergroten. Juist ook voor starters; twee van de vijf woningen op het erf worden straks huurwoningen voor jonge Nijbroekenaren die nu erg moeilijk een woonplek kunnen vinden en hier graag blijven wonen. 

Pagina 1 van 3

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén