Bijzonder gebied tussen de dijken

Categorie: Plan 26 Pagina 1 van 3

Feest op Plan26

Op vrijdag 29 september 2023 zijn de koopcontracten getekend voor de twee hoekwoningen op Plan26.

De voorzitter van de Coöperatie Nijbroek, Harry Zwiers, memoreerde de start in 2019 van het project Plan26 met de aankoop van de grond aan de Middendijk, waarvoor eerst nog de Coöperatie Polder Nijbroek opgericht moest worden. En dat gebeurde op een historische plek: in het voormalige bankkantoor aan de Middendijk 38, waar in een ver verleden de Boerenleenbank van het dorp opgericht is, door een aantal inwoners uit Nijbroek. Nu pakte de CPN eveneens de eigen regie om Plan26 te ontwikkelen.

Het bijeengaren van de gelden voor de financiering bleek niet eenvoudig, maar ook hier toonde het dorp zich veerkrachtig en is het d.m.v. obligatie-overeenkomsten met dorpsbewoners gelukt. Net als destijds het Dorpshuis de Arend opgericht is voor Nijbroek.

Bianca en Hanneke

Voor de ontwikkeling van het plan heeft de Coöperatie professionele partijen ingehuurd, zoals o.a. het bureau ‘Open kaart’ voor het ontwerp van de bebouwing en makelaardijen vd Belt en Wensink, die de huizen in de markt gezet hebben voor de verkoop.

Rian en Han

Kopers voor de twee hoekwoningen melden zich al vlot aan na de plaatsing op Funda eind februari 2023. Belangstellenden moesten van de CPN een motivatiebrief schrijven waarom zij graag aan dit project wilden deelnemen en waarom juist zíj de bewoners zijn om dit ‘Buren-erf’ mede vorm te geven en zich willen inzetten om de biodiversiteit te vergroten op Plan26. Kortom het klikte tussen de CPN en de huidige kopers en nu was het zover om de contracten tekenen!

De aannemers vlnr: André, Terry, Jan (CPN) , Theo

Onder het hoge dak van de schuur gingen de partijen aan tafel om alle stukken te tekenen. Dat was nog een heel gedoe, want alle bladzijden van het contract moesten geparafeerd worden door de drie bestuursleden en de vier kopers en dan ook nog in tweevoud! Gelijktijdig zijn ook nog de aanneming-overeenkomsten getekend met Bouwbedrijf Groters en Installatiebedrijf De Wijnbergen. 

Hierna werd de champagne geschonken en getoast met de nieuwe bewoners van Nijbroek.

Toast op het wonen in Nijbroek

De kopers kregen nog een pak appelsap uit de bongerd aangeboden van de CPN als symbool voor de vruchtbare samenwerking tijdens en na de bouw.

Cadeau voor Plan26 van de kopers

Voor de CPN hadden de kopers nog een verrassing meegenomen: Een prachtige bank, die voorlopig op een mooi plekje gezet is in de oude boomgaard!

Enkele leden van de Coöperatie Polder Nijbroek in de bongerd
De nieuwe inwoners van Nijbroek kunnen bijna niet wachten op de start van de bouw……

Fundering op Plan26 gestort

Vandaag is, een week na de start van het ontgraven van de funderingstroken, het beton gestort voor de fundering van de veldschuur op Plan26.

Het was nogal spannend of het betonstorten door kon gaan, want het zandbed in de geulen was in-en-in nat door de regen en hagelbuien deze week. Het zand moet namelijk wel goed aangetrild zijn om een sterke fundering te vormen.

Maar gelukkig, misschien mede door de nachtvorst op zondag- en maandagnacht, werd het zand toch droog genoeg om getrild te worden, zodat het een vaste massa is geworden.

nog druk aan het graven

Tonnie moest hard doorwerken met zijn kraan, want deze woensdag was de afgesproken dag voor het betonstorten.

De gekleurde mantelbuizen voor de aansluitingen in de meterkast (voor water, elektriciteit en data) zijn op de goede plaats door de fundering gestoken. Het meten en de precieze plaatsbepaling vergt de nodige kennis, die gelukkig aanwezig is bij de vrijwilligers van de Coöperatie.

de mantelbuizen op de juiste plek

Zowel de bekisting, de mantelbuizen als de ankers voor de staalconstructie zijn door Bessel Dalhuizen met grote nauwkeurigheid aangebracht. Nu kan het beton rustig verharden voordat met de opbouw van de schuur begonnen wordt.

de bekisting wordt geplaatst

Hieronder nog wat foto’s van de werkzaamheden en het resultaat.

nog druk bezig
klaar!

Lente op Plan26

De maten voor de fundering van de veldschuur worden uitgezet op Plan26. Het is een precies werkje, waarna Tonnie de grond ca. 70cm uit kan graven.

Het uitgegraven stuk voor de woningen is ondertussen lekker vol geregend…..

Binnenkort kunnen we dus goed zien hoe groot het erf tussen de schuur en de woningen wordt.

Ondertussen rondlopend door het weiland aan de Middendijk, zag ik dat de lente voorzichtig is begonnen. De 1epinksterboem is al in bloei en de rest zal niet lang op zich laten wachten.

paarse dovenetel midden in het speenkruid

Plan26 wint weer een prijs!

Afgelopen vrijdag is de challenge “Mijn huis staat in Gelderland” feestelijk afgesloten in  het Vasem gebouw te Nijmegen. Het was de eerste en tevens de laatste keer dat we onze tegenstanders in levende lijve ontmoetten. De corona periode zorgde er namelijk voor dat we elkaar alleen nog maar via livestream ‘gezien’ hadden. Nu was het een leuke en energieke bijeenkomst. 

Nog een korte uitleg over de plannen

Het expertteam, dat in december alle vijf projecten bekeken en beoordeeld heeft, vond de projecten veel te verschillend om één winnaar uit te roepen en heeft vervolgens gezamenlijk met de provincie besloten om het prijzengeld te verhogen door het vastgestelde bedrag aan alle vijf groepen uit te keren. Zo heeft Plan26 een cheque ontvangen van € 3.000, een welkome bijdrage! 

Leden van het expertteam Kien van Hövell en Jan Jaap Kolkman worden geïnterviewd

Iedere groep kreeg in het juryrapport nog wat tips mee om bepaalde zaken wat handiger, anders of slimmer aan te pakken.

Peter Kerris, de gedeputeerde van de provincie Gelderland, reikte de prijzen uit en memoreerde aan de opzet van de challenge: Woningzoekenden aan leegstaande gebouwen koppelen. De betrokken vijf gemeentes hebben vanaf het begin van de challenge hun betrokkenheid getoond en actief meegewerkt aan het tot stand komen van de plannen.

Deze vijf projecten zijn hiermee een voorbeeld voor andere gemeentes om ook naar hún leegstand te kijken en haar inwoners te helpen om de gebouwen transitie in gang te zetten.

Top!

Natuurlijk is Plan26 nu nog niet klaar, maar op de woongroep uit Dieren na, zijn ook de andere projecten nog druk bezig met de uitvoering van hun plannen.

Citaat uit het expertverslag: Een ongelooflijk hartverwarmend, collectief project van de inwoners van Nijbroek. De expertgroep noemt het een voorbeeld van hoe je zou willen dat ontwikkelingen zich in Nederland ontvouwen. Met de buurt, duurzaam, waarin wonen en voedselvoorziening hand in hand gaan. Een eerlijk verdienmodel dat ten goede komt aan de gemeenschap. En met een diep besef van de kwaliteit, historie en identiteit van een gebied.

Bouw je eigen woning op Plan26

Bouwkavel voor vrijstaande woning in de verkoop

Het begon een paar jaar geleden met een idee om het boerenerf aan de Middendijk 26 een nieuwe toekomst te geven… en nu is het zo ver: de bouwkavel voor een vrijstaande woning aan het nieuwe boerenerf is te koop. Vanaf heden kunnen geïnteresseerden de informatie over de kavel hier bekijken. 

Nieuw boerenerf met bijzondere woning

De aangeboden kavel is 1.980 m2 groot en ligt aan de Middendijk, net buiten de bebouwde kom. Er kan een vrijstaande woning en bijgebouw gebouwd worden. Deze woning is onderdeel van het nieuwe ‘boerenerf’ aan de Middendijk 26. Aan het gezamenlijke erf komt in de toekomst ook een schuurwoning te staan, dit worden vier woningen onder één dak (twee koopwoningen en 2 huurwoningen). De twee koopwoningen gaan naar verwachting over enkele weken in de verkoop, deze vallen in een andere prijscategorie dan de hoofdwoning die zelf gebouwd kan worden op basis van het voorlopig ontwerp. 

De vrijstaande woning is een fijne woonplek voor (nieuwe) Nijbroekenaren met een gedeelde interesse en positieve grondhouding ten opzichte van het wonen aan een gemeenschappelijk erf. Met aandacht voor de gezamenlijkheid rondom het erf en ruimte voor elkaars privacy. En voor iedereen die graag in het hart van de polder wil wonen, zich thuis voelt op het platteland en graag samen het erf wil onderhouden. Enthousiast geworden? Neem gerust contact op met Van den Belt Makelaars of Van ‘t Erve Wonen .

Voor en door Nijbroekers

Plan 26 is een initiatief van Coöperatie Polder Nijbroek. Leden van de coöperatie zagen een aantal jaar geleden de kans om het erf aan de Middendijk 26 een nieuwe toekomst te geven en het woningaanbod in Nijbroek te vergroten. Juist ook voor starters; twee van de vijf woningen op het erf worden straks huurwoningen voor jonge Nijbroekenaren die nu erg moeilijk een woonplek kunnen vinden en hier graag blijven wonen. 

Experts bezoeken Plan 26

De experts van de challenge ‘mijn huis staat in Gelderland’ hebben vandaag alle projecten bezocht, dus ook Plan 26. De grote bus kon met moeite het terrein op. Dat wordt straks voor de vrachtwagens met bouwmaterialen ook een uitdaging… 

In de bus

Na het bekijken van de bouwlocatie zijn in de warme ‘Arend’ de tekeningen en de plannen toegelicht door de voorzitter Harry Zwiers. Dat zo’n groot project vanuit een dorpscoöperatie gestart is met het motto Door het dorp, voor het dorp, vonden ze allemaal heel bijzonder. 

Volle aandacht

Hanneke Stenfert van bureau ‘Open Kaart’ vertelde de experts nog hoe het project Door grond verbonden was ontstaan en dat o.a. de Coöperatie Polder Nijbroek daar uit voort gekomen is.

Op basis van de rapportages van de experts wordt er tijdens de afsluiting op 3 februari een eindprijs uitgeloofd van € 3000,- Dat is veel geld om te verdienen, dus de CPN heeft zijn best gedaan om het project zo goed mogelijk toe te lichten. We wachten met spanning af welke van de vijf projecten deze geldprijs gaat verdienen!

Nagesprek

De groep experts bestond uit:

Sanne Groot Koerkamp 

Voorvechter van innovatieve woonvormen en
Bankier van de Energietransitie van Rabo Smartbuilds 

Oud-wethouder Deventer met portefeuille wonen en expert RVO Expertteam Woningbouw 

Jan-Jaap Kolkman
Bob Sikkes

Eigenaar bouwbedrijf Flow Works en bouwdeskundige bij tv-programma’s waaronder ‘Kopen zonder Kijken’ 

Transitie adviseur en medeoprichter Soil4u 

Kien van Hövell tot Westerflier
Peter Kerris

Gedeputeerde Wonen bij provincie Gelderland 

Het Zone-College op werk-bezoek

Op vrijdag 25 november is het plantgoed opgehaald dat de stichting Heg & Landschap geleverd heeft in het kader van de jaarlijkse boomplantdag. De gemeente Voorst heeft de eigen bijdrage voor de beplanting voor ons betaald, een mooi gebaar. De struikjes zijn meteen ingekuild op Plan26 tot ze op 5 december geplant zouden worden.

veel werk te doen

Sint Nicolaas

Buienradar gaf aan dat het een druilerige ochtend zou worden, maar gelukkig viel het mee. Na overleg leek het de leerkrachten van het Zone-College uit Twello geen probleem om te komen helpen met een klas leerlingen. Rond 9 uur reden ze met de fiets het terrein op. Zo’n 12 leerlingen, begeleid door twee docenten gingen onze heg rond de boomgaard planten. En deze hulp konden we goed gebruiken, want er moesten maar liefst 600 struikjes de grond in! Deze hulp was een echt Sinterklaas cadeau.

Het mixen van de beplanting

Waarom we toch zoveel heggen aanplanten op Plan26

Het Nederlandse landschap werd tot in de vorige eeuw doorkruist door meer dan 200.000 km groene verbindingen zoals heggen en bosjes. Ze fungeerden als erfafscheidingen, veekering en waren het leefgebied voor bijvoorbeeld vogels en vlinders èn ze leverden vaak ook nog voedsel zoals noten en bessen voor mens en dier.

Met de schaalvergroting van de landbouw en de komst van prikkeldraad gingen vele heggen tegen de vlakte. Daarmee ging voor dieren niet alleen veel leefgebied verloren, maar ook de mogelijkheid om zich, beschut, door het landschap te verplaatsen. 

Een slim verstopte snelweg in de polder      

Een eenvoudige manier om deze natuurlijke soortenrijkdom weer te vergroten, is onder meer het terugplanten van heggen. Je kunt dus zeggen dat we op Plan26 eigenlijk een snelweg aan het aanleggen zijn, maar dan eentje zonder lawaai en uitsluitend voor dieren! 

Goed bezig

Gelukt

De meeste struiken staan in de grond. Ongeveer 150 meter aan heg is er vandaag weer bijgekomen op Plan26. Bij deze nogmaals bedankt Zone-College! De vrijwilligers van Plan26 moeten komende week nog een kleine 20 meter planten in de geul die Tonnie al met zijn kraan(tje) heeft open gewerkt, een ‘eitje’……

De diverse soorten struiken die geplant zijn

Appels plukken-2

Nog een keer appels plukken? Nee, maar Hessel Keizer heeft op 12 september 2022 een filmpje met zijn drone gemaakt. Het is dus een tijdje geleden dat de vrijwilligers in de boomgaard van Plan26 actief waren, maar het geeft een mooi beeld van boven. Hierbij de link voor het filmpje op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=6aFvfXVkLgY

Riolering op Plan26

Tonny heeft een begin gemaakt met het graven van de riolering op Plan26. De grond is mooi droog, maar daardoor wel erg hard. Gelukkig dus maar dat er tegenwoordig niet meer met de hand gegraven moet worden….

Het is een precies werkje, want de rioolbuizen moeten natuurlijk wel aflopen van de (toekomstige) huizen naar de riool-put. De laser helpt hierbij en geeft de juiste hoogte aan, zodat alles er strak in komt te liggen. 

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is meetlat-768x1024.jpg
De meetlat voor het juiste afschot
Het werk vordert

De mooie polder Nijbroek

Tussendoor ook nog even een kijkje genomen op de velden achteraan. De bloemen bloeien door het warme najaar nog steeds uitbundig en het wintergraan is inmiddels weer gezaaid.

Interview over biodiversiteit op Plan26

Begin mei kwam een team van de provincie Gelderland om een filmpje op te nemen over de plannen, die de Coöperatie Polder Nijbroek gemaakt heeft voor de ca 8 hectare aan de Middendijk 26. Het ging er vooral om, hoe de CPN de diversiteit van het grondstuk wil vergroten.

Harry Zwiers, voorzitter van de CPN en Loek de Dood van de werkgroep Rijk Landschap Nijbroek geven toelichting op de gemaakte keuzes en de heer Henk Jense van de stichting Steenbreek geeft enkele algemene voorbeelden die simpel zijn uit te voeren en kunnen leiden tot een goede aanpassing aan het veranderende klimaat (=adaptieve klimaat-maatregelingen). Bijvoorbeeld het planten van bomen om schaduw en dus koelte te creëren.

Pagina 1 van 3

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén