Bijzonder gebied tussen de dijken

Auteur: Loek de Dood Pagina 1 van 3

Vorderingen op Plan26

Er wordt hard geklust door de bouw-vrijwilligers aan de schuur op Plan26, want a.s. dinsdag komt er een schouw door Alliander/Trinitas. Zij komen kijken of alles in orde is om de meterkast voor de Coöperatie-ruimte in de schuur aan te sluiten. 

De bouwploeg (afwezig Henk en Jetse)

De bouwploeg moet zorgen dat de meterkast in de schuur op tijd waterdicht is en op slot kan. Het is nu bijna klaar zoals op de foto’s te zien is. Maandag nog de afronding. 

Alliander controleert meteen of de meterkasten in de woningen goed zijn, maar dat zal geen problemen opleveren. De huizen zijn al glasdicht en zien er goed uit.

De dakpannen moeten er nog wel op. De levering had nog enige vertraging zoals we allemaal hebben gezien….

Ondertussen staan de oude Elstar bomen mooi in bloei.

Bouw op Plan26 vordert

In de afgelopen week zijn de daken geplaatst op de schuurwoningen van Plan26. Er werd gebruik gemaakt van een uitgekiend systeem van platte delen, die opengeklapt worden op de bouw, de scharnierkap.

De huizenbouw lijkt nu snel te gaan, maar er moet nog veel gebeuren…

De schuur

Ondertussen is door de vrijwilligers van de Coöperatie Polder Nijbroek een begin gemaakt met de afbouw van de schuur. Eerst hebben ze (heel veel) balken op maat gezaagd in de werkplaats van Bessel Dalhuizen. Het is een mooi gebaar, dat de CPN zijn professionele zaagmachine mocht gebruiken. Wel was het van tevoren een gereken van jewelste om de maten en aantallen precies goed te krijgen. 

Nu zijn de vrijwilligers bezig met het vastzetten van het regelwerk in de schuur. Het weer zit niet echt mee: in plaats van lekker voorjaarsweer regent en hagelt het en de wind is ook geen briesje te noemen. Zelfs  was er vorige week een waarschuwing voor code oranje, zodat ze het middagwerk maar een keertje hebben afgelast.

De vrijwilligers van de coöperatie werken iedere week op maandag en dinsdag aan de schuur. Als er nog iemand handig is met timmeren en wat vrije tijd heeft, kan hij of zij zich nog aanmelden. Vele handen, maken immers licht werk. Het kan ook voor één dag in de week…

Feestje

Ondertussen hebben we afgelopen dinsdag nog de cheque van € 1800 geïncasseerd die het SBNL-natuurfonds had toegezegd voor het planten van nieuwe vruchtbomen. Dat was op een mooie locatie bij fort Honswijk aan de Lek. Er waren meerdere organisaties aanwezig die een subsidie hadden gekregen en allemaal hielden we een korte presentatie met foto’s. Er zaten leuke  projecten bij. 

Huurders

En dan nog de toekenning van de twee woningen aan de huurders. De loting op 20 april ging tussen de 4 aanmelders. Tenminste dat dachten we, maar na afmelding van twee belangstellenden was het een opluchting voor de aanwezigen. Zij zijn definitief de eerste huurders voor de woningen!  Op de foto’s is duidelijk te zien dat de spanning omslaat in opluchting.

spanning op de gezichten
opluchting en blijdschap

Bomen planten op Plan26

Net iets voor de sluiting van het plantseizoen 2023-2024 van de landelijke Nationale boomfeestdag (3e woensdag in maart) hebben vrijwilligers uit Nijbroek op vrijdag 1 maart 2024 maar liefst 27 vruchtbomen geplant op Plan26. Gekozen is voor halfstam-bomen omdat de aansluitende oude boomgaard geen hoogstammen heeft èn om het plukken van de vruchten wat makkelijker en veiliger te maken.

Na alle regen die gevallen is in februari was deze dag een heel mooie start van de maand maart. De zon scheen lekker en soms ging er zelfs een enkele jas uit. De natheid in het weiland viel erg mee.

Gelukkig was Tonnie weer van de partij met zijn rups-kraantje!

Hij schaafde de grasmat af op de gemarkeerde plekken en groef daarna de plantgaten van ongeveer één vierkante meter.

En dit 28 keer. 

Ondertussen werden de kastanjehouten palen (tegen het omwaaien van de bomen) bij de plantplekken gelegd en de vruchtbomen verdeeld in 2 rijen peren, 1 rij appels en 1 rij pruimen. Ook zijn er 5 kersen geplant en een Mispel.

Toen kwam voor de rest van de werkers het handwerk:

De boom recht houden, aanvullen met losse grond èn met compost.

Dan met de grondboor een diep gat maken en de paal er in slaan, uiteraard zonder de wortels van de boom te beschadigen.

En tegen de wildvraat van hazen en reeën is er nog bescherming om de boomstam aangebracht.

Daarna werd er nog een plastic ring om de bomen in de grond gedrukt en vastgetimmerd aan de paal.

Deze ring maakt het water geven straks wat makkelijker.

Met de pauze om half één waren we nèt over de helft met planten maar gelukkig kwamen er ‘s middags nog twee energieke vrijwilligers bij. Daarna was de klus snel geklaard.

De harde werkers

We konden theedrinken, tenminste….. de koffie was prima, maar de theezakjes waren vergeten. De stroopwafels maakten alles weer goed. De vermoeide ploeg trok huiswaarts en Tonnie maakte de grond nog glad rond de plantgaten en Aart verspreidde nog wat mest met z’n shoveltje rond de bomen.

De uitbreiding van de boomgaard op Plan26 is mogelijk gemaakt via SBNL Natuurfonds, dankzij de bijdrage van Fonds West Gelderland van € 1.800,- Een bijdrage, die door de Coöperatie Polder Nijbroek erg gewaardeerd wordt!

Ondertussen stroomt de poel op Plan26 bijna over…

Wilgen knotten op Plan26

Deze zaterdag zijn de mannen van de Coöperatie weer druk geweest op Plan26. De meeste wilgen langs het pad naar de woningen zijn geknot.

Maar waarom zijn niet alle wilgen onderhanden genomen? Dat heeft een goede reden: De geknotte wilgen hadden erg dikke takken en dan kan op een gegeven moment de wilg door het gewicht van de takken gaan scheuren. Deze wilgen waren dus ‘aan de beurt’. Meestal is dat na een jaar of vijf à zeven. Als de wilg erg oud en ingewaterd is, moet het wat vaker om juist dit inscheuren te voorkomen.

De niet-geknotte wilgen leveren het komende voorjaar door hun bloei voedsel voor de bijen en insecten. Het is dus van belang dat bij een rij wilgen, nooit alle bomen in één keer gesnoeid worden. Dit beheer, dat rekening houdt met de biodiversiteit, is goed te zien bij de wilgen langs de Vaassenseweg die om en om zijn geknot.

een hele klus

Volgende week worden de takken nog keurig opgeruimd!

En ondertussen is de aannemer ook druk bezig…..

de eerste hoekwoning krijgt zijn vorm

En…..

er is nog één bouwkavel te koop

Water op Plan26

Eindelijk vorst! De bovenlaag van het erg natte weiland was bevroren, zodat de kraan eindelijk het land op kon. Tonnie is meteen druk bezig geweest om een grote poel te graven.

de 1e week van de poel, begin januari 2024

Door alle werkzaamheden en de lichte vorst kwam de kraan toch nog bijna vast te zitten.

Het is niet zomaar een gat geworden, want er moesten ook 2 flauwe hellingen komen, zodat straks de amfibieën makkelijk de poel in en uit kunnen komen. Ook wordt het water op deze oevers sneller opgewarmd in het voorjaar en dat levert weer een plekje op, waar de kikkers graag gaan zitten. 

Expres is er geen verbinding gemaakt met de sloot naast het weiland, want voor een poel is het belangrijk dat er geen vis in komt, zodat het een kraamkamer kan worden voor kikkers, padden, salamanders, watertorren, libellen, waterjuffers e.d. De vissen zouden immers alle eitjes opeten.

Het lijkt nu allemaal wat kaal, maar de flora in en bij de poel zal vanzelf ontstaan en groeien; dat zal weer bijgehouden worden door de werkgroep Rijk Landschap.

In de 2e week na graven al een stuk voller met water

VroegeVogels in Boerdambos

Op donderdag 2 november 2023, terwijl storm Ciarán losbarst, bezoekt het radioteam van VroegeVogels het Boerdambosje in Nijbroek. Het beheer van dit bos aan de Vaassenseweg wordt uitgevoerd door vrijwilligers onder de deskundige begeleiding van wilde-bomendeskundige Lodewijk van Kemenade.

Verslaggever Gert Elbertsen van VroegeVogels stelt de vragen en er is een kort filmpje van het bezoek gemaakt. https://www.youtube.com/watch?v=_CMtrO8TPEY

Wilde bomen

Zonder onderhoud in het Boerdambos, worden de oorspronkelijke bomen en struiken (zoals de zomereik, éénstijlige meidoorn, hondsroos en es) overgroeid door uitheemse soorten zoals de Amerikaanse vogelkers. Dat zou jammer zijn, omdat oorspronkelijke bomen en struiken een belangrijke rol kunnen spelen bij het klimaatbestendig maken van onze bossen. Deze wilde of  autochtone bomen hebben namelijk een grote genetische diversiteit en daardoor een beter aanpassingsvermogen aan (klimaat)veranderingen. 

De verslaggever en de wilde-bomen deskundige

Het bewaren waard

Het belang van oorspronkelijke bomen en struiken wordt ook erkend door de Rijkdienst voor Cultureel Erfgoed. In samenwerking met het bureau Wilde BomenEcologisch Adviesbureau Maes en Landschapsbeheer Flevoland stelde ze de ‘Attentielijst bedreigde wilde bomen en struiken’ op, om bij beheerders, overheden en organisaties aandacht te vragen voor het behoud van deze oorspronkelijke bewoners.

Gelukkig heeft de gemeente Voorst de waarde van het Boerdambos al in 2019 herkend als te bewaren erfgoed en aangekocht.

Nu is Thijs Hoekman, adviseur groen en landschap bij de gemeente Voorst, aan het uitzoeken of het Boerdambos een beschermd groen- monument status kan krijgen.

Bijna ontoegankelijk

Terug luisteren radiouitzending

Via onderstaande link is de uitzending (van 8 minuten) van VroegeVogels dd. 19 november 2023 te beluisteren:

https://www.nporadio1.nl/fragmenten/vroege-vogels/7fbb8c46-e0b2-4f45-9f77-f38084211e2d/2023-11-19-waarom-is-dit-bosje-uniek

Meer lezen?https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2019/01/01/behoud-groen-erfgoed

Droge rabatten en volle slootjes

De steenuiltjes in Nijbroek

Steenuilen-kastencontroles 2023 

Afgelopen voorjaar heeft de werkgroep Steenuilen Nijbroek alle 29 nestkasten gecontroleerd op de aanwezigheid van steenuilen en natuurlijk ook of er eitjes gelegd waren en hoeveel.

We gaan altijd in vaste tweetallen op pad en controleren ieder jaar dezelfde kasten; per controle-team zo’n 10 kasten. Een leuk karwei om te doen en meestal met mooi weer!

Het noteren van de meetgegevens

Kleine uil

De steenuil is de kleinste in ons land broedende uilensoort. Door de bolle kop en het relatief dikke verenpak lijkt hij groter dan hij is. Met een lichaamsgrootte van 21 – 23 cm is hij vergelijkbaar met een merel. Met wat geluk zijn steenuilen ook overdag te zien. Vaak zijn ze in de vroege ochtend en tegen het vallen van de avond actief, vooral als er hongerige jongen te voeden zijn. Bij zonnig weer zitten ze overdag geregeld op hun favoriete, beschutte zitplekje wat te doezelen. Ze blijven echter altijd alert. Bij mogelijk gevaar verdwijnen ze in de nestkast of een andere veilige plek.

De vleugellengte wordt gemeten want deze geeft de leeftijd van het jong aan

Is er een steenuiltje aanwezig?

Soms als we een weiland inlopen waar een kast hangt, zien we een uiltje wegvliegen, maar vaak blijft het vrouwtje op de eieren zitten. We tillen haar vervolgens even op en tellen de eitjes waarop ze zit te broeden. Ook controleren we meteen haar ringnummer en meestal is het een bekend uiltje uit vorige jaren. Ze gaat daarna weer tevreden verder met broeden en wij gaan op pad naar de volgende kast.

Steenuilen hebben het zwaar  

De schreeuw van de steenuil klonk op veel plekken www.vogelgeluid.nl/steenuil, dus eigenlijk hadden we op een goed broedresultaat gerekend, maar een erg succesvol broedseizoen kunnen we het niet noemen.  Slechts 11 van de 29 kasten was maar bewoond (38%). Vorig jaar was dat nog bijna de helft, maar er waren wel vollere nestjes: zelfs 4 nesten met 4 eitjes! In totaal hebben we 30 eieren geteld en uiteindelijk zijn er 18 jonge uiltjes geringd (60%)

Verschillen

De legsels varieerden dit jaar erg in leeftijd; in het ene nest vonden we nog eitjes en in een andere kast waren de jongen al groot genoeg om te ringen. Misschien was het koude voorjaar en daarna de droogte een oorzaak. In andere controle gebieden was het aantal legsels nog minder dan bij onze groep. Het blijft dus de moeite waard om de steenuil te beschermen; ze hebben het moeilijk en de aantallen nemen door de jaren niet echt toe. 

Een jong ondergaat de weeg-beurt alle foto’s genomen door: Antoinette van Lith

Deze link van het programma ‘Vroege Vogels’ laat 2 nesten van steenuilen zien.www.youtube.com/watch?v=SMaOghFQ2Gc

Feest op Plan26

Op vrijdag 29 september 2023 zijn de koopcontracten getekend voor de twee hoekwoningen op Plan26.

De voorzitter van de Coöperatie Nijbroek, Harry Zwiers, memoreerde de start in 2019 van het project Plan26 met de aankoop van de grond aan de Middendijk, waarvoor eerst nog de Coöperatie Polder Nijbroek opgericht moest worden. En dat gebeurde op een historische plek: in het voormalige bankkantoor aan de Middendijk 38, waar in een ver verleden de Boerenleenbank van het dorp opgericht is, door een aantal inwoners uit Nijbroek. Nu pakte de CPN eveneens de eigen regie om Plan26 te ontwikkelen.

Het bijeengaren van de gelden voor de financiering bleek niet eenvoudig, maar ook hier toonde het dorp zich veerkrachtig en is het d.m.v. obligatie-overeenkomsten met dorpsbewoners gelukt. Net als destijds het Dorpshuis de Arend opgericht is voor Nijbroek.

Bianca en Hanneke

Voor de ontwikkeling van het plan heeft de Coöperatie professionele partijen ingehuurd, zoals o.a. het bureau ‘Open kaart’ voor het ontwerp van de bebouwing en makelaardijen vd Belt en Wensink, die de huizen in de markt gezet hebben voor de verkoop.

Rian en Han

Kopers voor de twee hoekwoningen melden zich al vlot aan na de plaatsing op Funda eind februari 2023. Belangstellenden moesten van de CPN een motivatiebrief schrijven waarom zij graag aan dit project wilden deelnemen en waarom juist zíj de bewoners zijn om dit ‘Buren-erf’ mede vorm te geven en zich willen inzetten om de biodiversiteit te vergroten op Plan26. Kortom het klikte tussen de CPN en de huidige kopers en nu was het zover om de contracten tekenen!

De aannemers vlnr: André, Terry, Jan (CPN) , Theo

Onder het hoge dak van de schuur gingen de partijen aan tafel om alle stukken te tekenen. Dat was nog een heel gedoe, want alle bladzijden van het contract moesten geparafeerd worden door de drie bestuursleden en de vier kopers en dan ook nog in tweevoud! Gelijktijdig zijn ook nog de aanneming-overeenkomsten getekend met Bouwbedrijf Groters en Installatiebedrijf De Wijnbergen. 

Hierna werd de champagne geschonken en getoast met de nieuwe bewoners van Nijbroek.

Toast op het wonen in Nijbroek

De kopers kregen nog een pak appelsap uit de bongerd aangeboden van de CPN als symbool voor de vruchtbare samenwerking tijdens en na de bouw.

Cadeau voor Plan26 van de kopers

Voor de CPN hadden de kopers nog een verrassing meegenomen: Een prachtige bank, die voorlopig op een mooi plekje gezet is in de oude boomgaard!

Enkele leden van de Coöperatie Polder Nijbroek in de bongerd
De nieuwe inwoners van Nijbroek kunnen bijna niet wachten op de start van de bouw……

Aan het werk op Plan26

Misschien is het u al opgevallen, maar er wordt druk gewerkt op Plan26!

De firma Kluin uit Terwolde is vandaag begonnen met de plaatsing van de staalconstructie van de parkeerschuur langs het weggetje aan de Middendijk.

Het is een hele klus om de spanten op de juiste plek te plaatsen; ze moeten precies passen op de ankers van de fundering. Soms levert dit nog wel eens een probleem op door onjuiste maatvoering, maar niet hier! Alles paste vlekkeloos.

Hier worden de gordingen in de staalconstructie aangebracht

Op de gordingen wordt straks het dak bevestigd; volgens de planning gebeurt dat al aanstaande woensdag.

De gordingen worden op maat gezaagd

Er worden in totaal vijf spanten geplaatst. Zo ontstaan er vier bergingen en parkeerplaatsen onder dak en tevens een doorgang van het erf naar het weiland. Ook komt er een ruimte voor de Coöperatie Polder Nijbroek in de schuur.

Nog twee spanten te plaatsen….

Fundering op Plan26 gestort

Vandaag is, een week na de start van het ontgraven van de funderingstroken, het beton gestort voor de fundering van de veldschuur op Plan26.

Het was nogal spannend of het betonstorten door kon gaan, want het zandbed in de geulen was in-en-in nat door de regen en hagelbuien deze week. Het zand moet namelijk wel goed aangetrild zijn om een sterke fundering te vormen.

Maar gelukkig, misschien mede door de nachtvorst op zondag- en maandagnacht, werd het zand toch droog genoeg om getrild te worden, zodat het een vaste massa is geworden.

nog druk aan het graven

Tonnie moest hard doorwerken met zijn kraan, want deze woensdag was de afgesproken dag voor het betonstorten.

De gekleurde mantelbuizen voor de aansluitingen in de meterkast (voor water, elektriciteit en data) zijn op de goede plaats door de fundering gestoken. Het meten en de precieze plaatsbepaling vergt de nodige kennis, die gelukkig aanwezig is bij de vrijwilligers van de Coöperatie.

de mantelbuizen op de juiste plek

Zowel de bekisting, de mantelbuizen als de ankers voor de staalconstructie zijn door Bessel Dalhuizen met grote nauwkeurigheid aangebracht. Nu kan het beton rustig verharden voordat met de opbouw van de schuur begonnen wordt.

de bekisting wordt geplaatst

Hieronder nog wat foto’s van de werkzaamheden en het resultaat.

nog druk bezig
klaar!

Pagina 1 van 3

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén