Bijzonder gebied tussen de dijken

Auteur: Loek de Dood Pagina 1 van 2

VroegeVogels in Boerdambos

Op donderdag 2 november 2023, terwijl storm Ciarán losbarst, bezoekt het radioteam van VroegeVogels het Boerdambosje in Nijbroek. Het beheer van dit bos aan de Vaassenseweg wordt uitgevoerd door vrijwilligers onder de deskundige begeleiding van wilde-bomendeskundige Lodewijk van Kemenade.

Verslaggever Gert Elbertsen van VroegeVogels stelt de vragen en er is een kort filmpje van het bezoek gemaakt. https://www.youtube.com/watch?v=_CMtrO8TPEY

Wilde bomen

Zonder onderhoud in het Boerdambos, worden de oorspronkelijke bomen en struiken (zoals de zomereik, éénstijlige meidoorn, hondsroos en es) overgroeid door uitheemse soorten zoals de Amerikaanse vogelkers. Dat zou jammer zijn, omdat oorspronkelijke bomen en struiken een belangrijke rol kunnen spelen bij het klimaatbestendig maken van onze bossen. Deze wilde of  autochtone bomen hebben namelijk een grote genetische diversiteit en daardoor een beter aanpassingsvermogen aan (klimaat)veranderingen. 

De verslaggever en de wilde-bomen deskundige

Het bewaren waard

Het belang van oorspronkelijke bomen en struiken wordt ook erkend door de Rijkdienst voor Cultureel Erfgoed. In samenwerking met het bureau Wilde BomenEcologisch Adviesbureau Maes en Landschapsbeheer Flevoland stelde ze de ‘Attentielijst bedreigde wilde bomen en struiken’ op, om bij beheerders, overheden en organisaties aandacht te vragen voor het behoud van deze oorspronkelijke bewoners.

Gelukkig heeft de gemeente Voorst de waarde van het Boerdambos al in 2019 herkend als te bewaren erfgoed en aangekocht.

Nu is Thijs Hoekman, adviseur groen en landschap bij de gemeente Voorst, aan het uitzoeken of het Boerdambos een beschermd groen- monument status kan krijgen.

Bijna ontoegankelijk

Terug luisteren radiouitzending

Via onderstaande link is de uitzending (van 8 minuten) van VroegeVogels dd. 19 november 2023 te beluisteren:

https://www.nporadio1.nl/fragmenten/vroege-vogels/7fbb8c46-e0b2-4f45-9f77-f38084211e2d/2023-11-19-waarom-is-dit-bosje-uniek

Meer lezen?https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2019/01/01/behoud-groen-erfgoed

Droge rabatten en volle slootjes

De steenuiltjes in Nijbroek

Steenuilen-kastencontroles 2023 

Afgelopen voorjaar heeft de werkgroep Steenuilen Nijbroek alle 29 nestkasten gecontroleerd op de aanwezigheid van steenuilen en natuurlijk ook of er eitjes gelegd waren en hoeveel.

We gaan altijd in vaste tweetallen op pad en controleren ieder jaar dezelfde kasten; per controle-team zo’n 10 kasten. Een leuk karwei om te doen en meestal met mooi weer!

Het noteren van de meetgegevens

Kleine uil

De steenuil is de kleinste in ons land broedende uilensoort. Door de bolle kop en het relatief dikke verenpak lijkt hij groter dan hij is. Met een lichaamsgrootte van 21 – 23 cm is hij vergelijkbaar met een merel. Met wat geluk zijn steenuilen ook overdag te zien. Vaak zijn ze in de vroege ochtend en tegen het vallen van de avond actief, vooral als er hongerige jongen te voeden zijn. Bij zonnig weer zitten ze overdag geregeld op hun favoriete, beschutte zitplekje wat te doezelen. Ze blijven echter altijd alert. Bij mogelijk gevaar verdwijnen ze in de nestkast of een andere veilige plek.

De vleugellengte wordt gemeten want deze geeft de leeftijd van het jong aan

Is er een steenuiltje aanwezig?

Soms als we een weiland inlopen waar een kast hangt, zien we een uiltje wegvliegen, maar vaak blijft het vrouwtje op de eieren zitten. We tillen haar vervolgens even op en tellen de eitjes waarop ze zit te broeden. Ook controleren we meteen haar ringnummer en meestal is het een bekend uiltje uit vorige jaren. Ze gaat daarna weer tevreden verder met broeden en wij gaan op pad naar de volgende kast.

Steenuilen hebben het zwaar  

De schreeuw van de steenuil klonk op veel plekken www.vogelgeluid.nl/steenuil, dus eigenlijk hadden we op een goed broedresultaat gerekend, maar een erg succesvol broedseizoen kunnen we het niet noemen.  Slechts 11 van de 29 kasten was maar bewoond (38%). Vorig jaar was dat nog bijna de helft, maar er waren wel vollere nestjes: zelfs 4 nesten met 4 eitjes! In totaal hebben we 30 eieren geteld en uiteindelijk zijn er 18 jonge uiltjes geringd (60%)

Verschillen

De legsels varieerden dit jaar erg in leeftijd; in het ene nest vonden we nog eitjes en in een andere kast waren de jongen al groot genoeg om te ringen. Misschien was het koude voorjaar en daarna de droogte een oorzaak. In andere controle gebieden was het aantal legsels nog minder dan bij onze groep. Het blijft dus de moeite waard om de steenuil te beschermen; ze hebben het moeilijk en de aantallen nemen door de jaren niet echt toe. 

Een jong ondergaat de weeg-beurt alle foto’s genomen door: Antoinette van Lith

Deze link van het programma ‘Vroege Vogels’ laat 2 nesten van steenuilen zien.www.youtube.com/watch?v=SMaOghFQ2Gc

Feest op Plan26

Op vrijdag 29 september 2023 zijn de koopcontracten getekend voor de twee hoekwoningen op Plan26.

De voorzitter van de Coöperatie Nijbroek, Harry Zwiers, memoreerde de start in 2019 van het project Plan26 met de aankoop van de grond aan de Middendijk, waarvoor eerst nog de Coöperatie Polder Nijbroek opgericht moest worden. En dat gebeurde op een historische plek: in het voormalige bankkantoor aan de Middendijk 38, waar in een ver verleden de Boerenleenbank van het dorp opgericht is, door een aantal inwoners uit Nijbroek. Nu pakte de CPN eveneens de eigen regie om Plan26 te ontwikkelen.

Het bijeengaren van de gelden voor de financiering bleek niet eenvoudig, maar ook hier toonde het dorp zich veerkrachtig en is het d.m.v. obligatie-overeenkomsten met dorpsbewoners gelukt. Net als destijds het Dorpshuis de Arend opgericht is voor Nijbroek.

Bianca en Hanneke

Voor de ontwikkeling van het plan heeft de Coöperatie professionele partijen ingehuurd, zoals o.a. het bureau ‘Open kaart’ voor het ontwerp van de bebouwing en makelaardijen vd Belt en Wensink, die de huizen in de markt gezet hebben voor de verkoop.

Rian en Han

Kopers voor de twee hoekwoningen melden zich al vlot aan na de plaatsing op Funda eind februari 2023. Belangstellenden moesten van de CPN een motivatiebrief schrijven waarom zij graag aan dit project wilden deelnemen en waarom juist zíj de bewoners zijn om dit ‘Buren-erf’ mede vorm te geven en zich willen inzetten om de biodiversiteit te vergroten op Plan26. Kortom het klikte tussen de CPN en de huidige kopers en nu was het zover om de contracten tekenen!

De aannemers vlnr: André, Terry, Jan (CPN) , Theo

Onder het hoge dak van de schuur gingen de partijen aan tafel om alle stukken te tekenen. Dat was nog een heel gedoe, want alle bladzijden van het contract moesten geparafeerd worden door de drie bestuursleden en de vier kopers en dan ook nog in tweevoud! Gelijktijdig zijn ook nog de aanneming-overeenkomsten getekend met Bouwbedrijf Groters en Installatiebedrijf De Wijnbergen. 

Hierna werd de champagne geschonken en getoast met de nieuwe bewoners van Nijbroek.

Toast op het wonen in Nijbroek

De kopers kregen nog een pak appelsap uit de bongerd aangeboden van de CPN als symbool voor de vruchtbare samenwerking tijdens en na de bouw.

Cadeau voor Plan26 van de kopers

Voor de CPN hadden de kopers nog een verrassing meegenomen: Een prachtige bank, die voorlopig op een mooi plekje gezet is in de oude boomgaard!

Enkele leden van de Coöperatie Polder Nijbroek in de bongerd
De nieuwe inwoners van Nijbroek kunnen bijna niet wachten op de start van de bouw……

Aan het werk op Plan26

Misschien is het u al opgevallen, maar er wordt druk gewerkt op Plan26!

De firma Kluin uit Terwolde is vandaag begonnen met de plaatsing van de staalconstructie van de parkeerschuur langs het weggetje aan de Middendijk.

Het is een hele klus om de spanten op de juiste plek te plaatsen; ze moeten precies passen op de ankers van de fundering. Soms levert dit nog wel eens een probleem op door onjuiste maatvoering, maar niet hier! Alles paste vlekkeloos.

Hier worden de gordingen in de staalconstructie aangebracht

Op de gordingen wordt straks het dak bevestigd; volgens de planning gebeurt dat al aanstaande woensdag.

De gordingen worden op maat gezaagd

Er worden in totaal vijf spanten geplaatst. Zo ontstaan er vier bergingen en parkeerplaatsen onder dak en tevens een doorgang van het erf naar het weiland. Ook komt er een ruimte voor de Coöperatie Polder Nijbroek in de schuur.

Nog twee spanten te plaatsen….

Fundering op Plan26 gestort

Vandaag is, een week na de start van het ontgraven van de funderingstroken, het beton gestort voor de fundering van de veldschuur op Plan26.

Het was nogal spannend of het betonstorten door kon gaan, want het zandbed in de geulen was in-en-in nat door de regen en hagelbuien deze week. Het zand moet namelijk wel goed aangetrild zijn om een sterke fundering te vormen.

Maar gelukkig, misschien mede door de nachtvorst op zondag- en maandagnacht, werd het zand toch droog genoeg om getrild te worden, zodat het een vaste massa is geworden.

nog druk aan het graven

Tonnie moest hard doorwerken met zijn kraan, want deze woensdag was de afgesproken dag voor het betonstorten.

De gekleurde mantelbuizen voor de aansluitingen in de meterkast (voor water, elektriciteit en data) zijn op de goede plaats door de fundering gestoken. Het meten en de precieze plaatsbepaling vergt de nodige kennis, die gelukkig aanwezig is bij de vrijwilligers van de Coöperatie.

de mantelbuizen op de juiste plek

Zowel de bekisting, de mantelbuizen als de ankers voor de staalconstructie zijn door Bessel Dalhuizen met grote nauwkeurigheid aangebracht. Nu kan het beton rustig verharden voordat met de opbouw van de schuur begonnen wordt.

de bekisting wordt geplaatst

Hieronder nog wat foto’s van de werkzaamheden en het resultaat.

nog druk bezig
klaar!

Lente op Plan26

De maten voor de fundering van de veldschuur worden uitgezet op Plan26. Het is een precies werkje, waarna Tonnie de grond ca. 70cm uit kan graven.

Het uitgegraven stuk voor de woningen is ondertussen lekker vol geregend…..

Binnenkort kunnen we dus goed zien hoe groot het erf tussen de schuur en de woningen wordt.

Ondertussen rondlopend door het weiland aan de Middendijk, zag ik dat de lente voorzichtig is begonnen. De 1epinksterboem is al in bloei en de rest zal niet lang op zich laten wachten.

paarse dovenetel midden in het speenkruid

Boomgaard bij de kerk gesnoeid

Afgelopen zaterdag hebben we met een klein groepje snoeiers, de bongerd bij de kerk haar jaarlijkse snoeibeurt gegeven. Het was in tegenstelling tot de koude, regenachtige dag ervoor, mooi zonnig weer: de jas ging er zelfs bij uit! Vooral aan de binnenkant van de bomen hebben we nu wat takken weggehaald want zoals een oude (snoei)kreet luidt: “je moet er een pet doorheen kunnen gooien”. Er was dit keer weinig waterloot om weg te halen. De omgevallen boom midden in de boomgaard was niet meer te redden en is in stukken gezaagd. Die zal op termijn vervangen worden. Het snoeihout is op een ril naast de sloot gelegd en op een plek midden in de boomgaard. Hierin kunnen dieren bescherming zoeken, zoals de egel. 

Aankomende zaterdag (18 maart) worden de 2e boomgaard, tussen de oud- en nieuwbouw, en de achterste bongerd bij de Eendenkooiweg onderhanden genomen.

We verzamelen ons om 13.00u in de 2e boomgaard aan de kant van het Geerse Pad achter de woning van Henk en Hennie Baars. Wie mee wil helpen moet een lange snoei- of takkenschaar mee nemen. Ook deze keer zal het doel zijn de binnenkant van de boom ruimte te geven.

Plan26 wint weer een prijs!

Afgelopen vrijdag is de challenge “Mijn huis staat in Gelderland” feestelijk afgesloten in  het Vasem gebouw te Nijmegen. Het was de eerste en tevens de laatste keer dat we onze tegenstanders in levende lijve ontmoetten. De corona periode zorgde er namelijk voor dat we elkaar alleen nog maar via livestream ‘gezien’ hadden. Nu was het een leuke en energieke bijeenkomst. 

Nog een korte uitleg over de plannen

Het expertteam, dat in december alle vijf projecten bekeken en beoordeeld heeft, vond de projecten veel te verschillend om één winnaar uit te roepen en heeft vervolgens gezamenlijk met de provincie besloten om het prijzengeld te verhogen door het vastgestelde bedrag aan alle vijf groepen uit te keren. Zo heeft Plan26 een cheque ontvangen van € 3.000, een welkome bijdrage! 

Leden van het expertteam Kien van Hövell en Jan Jaap Kolkman worden geïnterviewd

Iedere groep kreeg in het juryrapport nog wat tips mee om bepaalde zaken wat handiger, anders of slimmer aan te pakken.

Peter Kerris, de gedeputeerde van de provincie Gelderland, reikte de prijzen uit en memoreerde aan de opzet van de challenge: Woningzoekenden aan leegstaande gebouwen koppelen. De betrokken vijf gemeentes hebben vanaf het begin van de challenge hun betrokkenheid getoond en actief meegewerkt aan het tot stand komen van de plannen.

Deze vijf projecten zijn hiermee een voorbeeld voor andere gemeentes om ook naar hún leegstand te kijken en haar inwoners te helpen om de gebouwen transitie in gang te zetten.

Top!

Natuurlijk is Plan26 nu nog niet klaar, maar op de woongroep uit Dieren na, zijn ook de andere projecten nog druk bezig met de uitvoering van hun plannen.

Citaat uit het expertverslag: Een ongelooflijk hartverwarmend, collectief project van de inwoners van Nijbroek. De expertgroep noemt het een voorbeeld van hoe je zou willen dat ontwikkelingen zich in Nederland ontvouwen. Met de buurt, duurzaam, waarin wonen en voedselvoorziening hand in hand gaan. Een eerlijk verdienmodel dat ten goede komt aan de gemeenschap. En met een diep besef van de kwaliteit, historie en identiteit van een gebied.

Nog een paar vrijwilligers erbij?

Op 20 december hebben we een oproep gedaan aan de inwoners van Nijbroek om als vrijwilliger mee te werken in het Boerdambos aan de Vaassenseweg. Er is nu al een kleine groep aan het werk, maar enige uitbreiding zou fijn zijn!

Inmiddels zijn we gestart met een clubje van 5 vrijwilligers o.l.v. Lodewijk van Kemenade met het ‘ringen’ van bomen, die niet in het oude hakhoutbosje thuishoren, zoals de Amerikaanse vogelkers en de ratelpopulier. Deze bomen sterven dan binnen 2 jaar af en lopen niet meer uit, zodat bijvoorbeeld de eik en de meidoorn weer licht krijgen om uit te groeien. 

Deze boom is geringd; de sapstroom is nu onderbroken en hij zal doodgaan

We hebben afgesproken om vóór het broedseizoen (dus tot 15 maart) iedere donderdagochtend in het bos te werken en daarna wat minder vaak. Het beheer zal voor het overgrote deel in handkracht uitgevoerd worden. Het doel is groeiruimte te geven aan de wilde soorten die hier thuishoren.

De gemeente Voorst heeft het Boerdambos in 2019 aangekocht wegens het waardevolle karakter en het bosbeheer aan het bedrijf Wilde Bomen toevertrouwd. Lodewijk van Kemenade van Wilde Bomen is de deskundige die ons begeleidt. Hij werkt vaker met vrijwilligers uit de buurt in diverse projecten. 

Deze boom is gemerkt met een bles; hij moet dus geringd worden

Heb je zin om de handen uit de mouwen te steken in de natuur onder deskundige leiding en kun je op donderdagmorgens van 10.00u tot 13.00u meld je dan aan bij onderstaand emailadres. Voor gereedschap, koffie en thee wordt gezorgd.

mailadres: vankemenade@wildebomen.nl

Meer lezen over het Boerdambos? Druk op de grijze knop Boerdam onder dit artikel.

Bouw je eigen woning op Plan26

Bouwkavel voor vrijstaande woning in de verkoop

Het begon een paar jaar geleden met een idee om het boerenerf aan de Middendijk 26 een nieuwe toekomst te geven… en nu is het zo ver: de bouwkavel voor een vrijstaande woning aan het nieuwe boerenerf is te koop. Vanaf heden kunnen geïnteresseerden de informatie over de kavel hier bekijken. 

Nieuw boerenerf met bijzondere woning

De aangeboden kavel is 1.980 m2 groot en ligt aan de Middendijk, net buiten de bebouwde kom. Er kan een vrijstaande woning en bijgebouw gebouwd worden. Deze woning is onderdeel van het nieuwe ‘boerenerf’ aan de Middendijk 26. Aan het gezamenlijke erf komt in de toekomst ook een schuurwoning te staan, dit worden vier woningen onder één dak (twee koopwoningen en 2 huurwoningen). De twee koopwoningen gaan naar verwachting over enkele weken in de verkoop, deze vallen in een andere prijscategorie dan de hoofdwoning die zelf gebouwd kan worden op basis van het voorlopig ontwerp. 

De vrijstaande woning is een fijne woonplek voor (nieuwe) Nijbroekenaren met een gedeelde interesse en positieve grondhouding ten opzichte van het wonen aan een gemeenschappelijk erf. Met aandacht voor de gezamenlijkheid rondom het erf en ruimte voor elkaars privacy. En voor iedereen die graag in het hart van de polder wil wonen, zich thuis voelt op het platteland en graag samen het erf wil onderhouden. Enthousiast geworden? Neem gerust contact op met Van den Belt Makelaars of Van ‘t Erve Wonen .

Voor en door Nijbroekers

Plan 26 is een initiatief van Coöperatie Polder Nijbroek. Leden van de coöperatie zagen een aantal jaar geleden de kans om het erf aan de Middendijk 26 een nieuwe toekomst te geven en het woningaanbod in Nijbroek te vergroten. Juist ook voor starters; twee van de vijf woningen op het erf worden straks huurwoningen voor jonge Nijbroekenaren die nu erg moeilijk een woonplek kunnen vinden en hier graag blijven wonen. 

Pagina 1 van 2

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén