Bijzonder gebied tussen de dijken

Auteur: Loek de Dood Pagina 1 van 2

Fundering op Plan26 gestort

Vandaag is, een week na de start van het ontgraven van de funderingstroken, het beton gestort voor de fundering van de veldschuur op Plan26.

Het was nogal spannend of het betonstorten door kon gaan, want het zandbed in de geulen was in-en-in nat door de regen en hagelbuien deze week. Het zand moet namelijk wel goed aangetrild zijn om een sterke fundering te vormen.

Maar gelukkig, misschien mede door de nachtvorst op zondag- en maandagnacht, werd het zand toch droog genoeg om getrild te worden, zodat het een vaste massa is geworden.

nog druk aan het graven

Tonnie moest hard doorwerken met zijn kraan, want deze woensdag was de afgesproken dag voor het betonstorten.

De gekleurde mantelbuizen voor de aansluitingen in de meterkast (voor water, elektriciteit en data) zijn op de goede plaats door de fundering gestoken. Het meten en de precieze plaatsbepaling vergt de nodige kennis, die gelukkig aanwezig is bij de vrijwilligers van de Coöperatie.

de mantelbuizen op de juiste plek

Zowel de bekisting, de mantelbuizen als de ankers voor de staalconstructie zijn door Bessel Dalhuizen met grote nauwkeurigheid aangebracht. Nu kan het beton rustig verharden voordat met de opbouw van de schuur begonnen wordt.

de bekisting wordt geplaatst

Hieronder nog wat foto’s van de werkzaamheden en het resultaat.

nog druk bezig
klaar!

Lente op Plan26

De maten voor de fundering van de veldschuur worden uitgezet op Plan26. Het is een precies werkje, waarna Tonnie de grond ca. 70cm uit kan graven.

Het uitgegraven stuk voor de woningen is ondertussen lekker vol geregend…..

Binnenkort kunnen we dus goed zien hoe groot het erf tussen de schuur en de woningen wordt.

Ondertussen rondlopend door het weiland aan de Middendijk, zag ik dat de lente voorzichtig is begonnen. De 1epinksterboem is al in bloei en de rest zal niet lang op zich laten wachten.

paarse dovenetel midden in het speenkruid

Boomgaard bij de kerk gesnoeid

Afgelopen zaterdag hebben we met een klein groepje snoeiers, de bongerd bij de kerk haar jaarlijkse snoeibeurt gegeven. Het was in tegenstelling tot de koude, regenachtige dag ervoor, mooi zonnig weer: de jas ging er zelfs bij uit! Vooral aan de binnenkant van de bomen hebben we nu wat takken weggehaald want zoals een oude (snoei)kreet luidt: “je moet er een pet doorheen kunnen gooien”. Er was dit keer weinig waterloot om weg te halen. De omgevallen boom midden in de boomgaard was niet meer te redden en is in stukken gezaagd. Die zal op termijn vervangen worden. Het snoeihout is op een ril naast de sloot gelegd en op een plek midden in de boomgaard. Hierin kunnen dieren bescherming zoeken, zoals de egel. 

Aankomende zaterdag (18 maart) worden de 2e boomgaard, tussen de oud- en nieuwbouw, en de achterste bongerd bij de Eendenkooiweg onderhanden genomen.

We verzamelen ons om 13.00u in de 2e boomgaard aan de kant van het Geerse Pad achter de woning van Henk en Hennie Baars. Wie mee wil helpen moet een lange snoei- of takkenschaar mee nemen. Ook deze keer zal het doel zijn de binnenkant van de boom ruimte te geven.

Plan26 wint weer een prijs!

Afgelopen vrijdag is de challenge “Mijn huis staat in Gelderland” feestelijk afgesloten in  het Vasem gebouw te Nijmegen. Het was de eerste en tevens de laatste keer dat we onze tegenstanders in levende lijve ontmoetten. De corona periode zorgde er namelijk voor dat we elkaar alleen nog maar via livestream ‘gezien’ hadden. Nu was het een leuke en energieke bijeenkomst. 

Nog een korte uitleg over de plannen

Het expertteam, dat in december alle vijf projecten bekeken en beoordeeld heeft, vond de projecten veel te verschillend om één winnaar uit te roepen en heeft vervolgens gezamenlijk met de provincie besloten om het prijzengeld te verhogen door het vastgestelde bedrag aan alle vijf groepen uit te keren. Zo heeft Plan26 een cheque ontvangen van € 3.000, een welkome bijdrage! 

Leden van het expertteam Kien van Hövell en Jan Jaap Kolkman worden geïnterviewd

Iedere groep kreeg in het juryrapport nog wat tips mee om bepaalde zaken wat handiger, anders of slimmer aan te pakken.

Peter Kerris, de gedeputeerde van de provincie Gelderland, reikte de prijzen uit en memoreerde aan de opzet van de challenge: Woningzoekenden aan leegstaande gebouwen koppelen. De betrokken vijf gemeentes hebben vanaf het begin van de challenge hun betrokkenheid getoond en actief meegewerkt aan het tot stand komen van de plannen.

Deze vijf projecten zijn hiermee een voorbeeld voor andere gemeentes om ook naar hún leegstand te kijken en haar inwoners te helpen om de gebouwen transitie in gang te zetten.

Top!

Natuurlijk is Plan26 nu nog niet klaar, maar op de woongroep uit Dieren na, zijn ook de andere projecten nog druk bezig met de uitvoering van hun plannen.

Citaat uit het expertverslag: Een ongelooflijk hartverwarmend, collectief project van de inwoners van Nijbroek. De expertgroep noemt het een voorbeeld van hoe je zou willen dat ontwikkelingen zich in Nederland ontvouwen. Met de buurt, duurzaam, waarin wonen en voedselvoorziening hand in hand gaan. Een eerlijk verdienmodel dat ten goede komt aan de gemeenschap. En met een diep besef van de kwaliteit, historie en identiteit van een gebied.

Nog een paar vrijwilligers erbij?

Op 20 december hebben we een oproep gedaan aan de inwoners van Nijbroek om als vrijwilliger mee te werken in het Boerdambos aan de Vaassenseweg. Er is nu al een kleine groep aan het werk, maar enige uitbreiding zou fijn zijn!

Inmiddels zijn we gestart met een clubje van 5 vrijwilligers o.l.v. Lodewijk van Kemenade met het ‘ringen’ van bomen, die niet in het oude hakhoutbosje thuishoren, zoals de Amerikaanse vogelkers en de ratelpopulier. Deze bomen sterven dan binnen 2 jaar af en lopen niet meer uit, zodat bijvoorbeeld de eik en de meidoorn weer licht krijgen om uit te groeien. 

Deze boom is geringd; de sapstroom is nu onderbroken en hij zal doodgaan

We hebben afgesproken om vóór het broedseizoen (dus tot 15 maart) iedere donderdagochtend in het bos te werken en daarna wat minder vaak. Het beheer zal voor het overgrote deel in handkracht uitgevoerd worden. Het doel is groeiruimte te geven aan de wilde soorten die hier thuishoren.

De gemeente Voorst heeft het Boerdambos in 2019 aangekocht wegens het waardevolle karakter en het bosbeheer aan het bedrijf Wilde Bomen toevertrouwd. Lodewijk van Kemenade van Wilde Bomen is de deskundige die ons begeleidt. Hij werkt vaker met vrijwilligers uit de buurt in diverse projecten. 

Deze boom is gemerkt met een bles; hij moet dus geringd worden

Heb je zin om de handen uit de mouwen te steken in de natuur onder deskundige leiding en kun je op donderdagmorgens van 10.00u tot 13.00u meld je dan aan bij onderstaand emailadres. Voor gereedschap, koffie en thee wordt gezorgd.

mailadres: vankemenade@wildebomen.nl

Meer lezen over het Boerdambos? Druk op de grijze knop Boerdam onder dit artikel.

Bouw je eigen woning op Plan26

Bouwkavel voor vrijstaande woning in de verkoop

Het begon een paar jaar geleden met een idee om het boerenerf aan de Middendijk 26 een nieuwe toekomst te geven… en nu is het zo ver: de bouwkavel voor een vrijstaande woning aan het nieuwe boerenerf is te koop. Vanaf heden kunnen geïnteresseerden de informatie over de kavel hier bekijken. 

Nieuw boerenerf met bijzondere woning

De aangeboden kavel is 1.980 m2 groot en ligt aan de Middendijk, net buiten de bebouwde kom. Er kan een vrijstaande woning en bijgebouw gebouwd worden. Deze woning is onderdeel van het nieuwe ‘boerenerf’ aan de Middendijk 26. Aan het gezamenlijke erf komt in de toekomst ook een schuurwoning te staan, dit worden vier woningen onder één dak (twee koopwoningen en 2 huurwoningen). De twee koopwoningen gaan naar verwachting over enkele weken in de verkoop, deze vallen in een andere prijscategorie dan de hoofdwoning die zelf gebouwd kan worden op basis van het voorlopig ontwerp. 

De vrijstaande woning is een fijne woonplek voor (nieuwe) Nijbroekenaren met een gedeelde interesse en positieve grondhouding ten opzichte van het wonen aan een gemeenschappelijk erf. Met aandacht voor de gezamenlijkheid rondom het erf en ruimte voor elkaars privacy. En voor iedereen die graag in het hart van de polder wil wonen, zich thuis voelt op het platteland en graag samen het erf wil onderhouden. Enthousiast geworden? Neem gerust contact op met Van den Belt Makelaars of Van ‘t Erve Wonen .

Voor en door Nijbroekers

Plan 26 is een initiatief van Coöperatie Polder Nijbroek. Leden van de coöperatie zagen een aantal jaar geleden de kans om het erf aan de Middendijk 26 een nieuwe toekomst te geven en het woningaanbod in Nijbroek te vergroten. Juist ook voor starters; twee van de vijf woningen op het erf worden straks huurwoningen voor jonge Nijbroekenaren die nu erg moeilijk een woonplek kunnen vinden en hier graag blijven wonen. 

Wie werkt er graag in de natuur?

In de polder Nijbroek zijn bijna alle oude bosjes en houtwallen verdwenen, maar om het Boerdambos aan de Vaassenseweg te behouden, is het in 2019 aangekocht door de gemeente Voorst. In 2021 is het bos onderzocht door de heer Bert Maes en René van Loon. (Zie het artikel op deze site van 8 april 2021 https://poldernijbroek.nl/bezoek-aan-het-oude-bosje-boerdam-aan-de-vaassenseweg-nijbroek/)

luchtfoto bij de rotonde het Boerdambos

Het Boerdambos blijkt een bijzondere waarde te hebben op het gebied van wilde (autochtone) bomen en struiken. Om die weer toekomst te geven wil Lodewijk van Kemenade een vrijwilligersgroep oprichten voor het beheer van dit bos. 

Hij zoekt hiervoor mensen die één of twee ochtenden in de maand willen meewerken. Het is de bedoeling om het onderhoud voor het overgrote deel in handkracht uit te voeren. Het doel van het beheer is om groeiruimte te geven aan de wilde soorten. Dat kan, bijvoorbeeld om rond de vier verschillende soorten wilde rozen in de bosrand, de bramen te verwijderen, waardoor de rozen goed kunnen uitgroeien. In het bos zelf heeft op veel plekken de (hier niet thuishorende) Amerikaanse vogelkers en de ratelpopulier de overhand, deze kunnen geringd worden en dan sterven ze af en kan de vrijgekomen ruimte gebruikt worden door bijvoorbeeld de tweestijlige meidoorn. 

De werkdagen zullen 1 of 2 keer per maand zijn van 10 tot 13 uur op een doordeweekse dag en bestaat uit kleinschalig beheer. Wilde Bomen zorgt voor instructie, begeleiding, kwaliteitsgereedschap, handschoenen, koffie en thee met een lekkere koek èn inbreng van kennis en advies. De vaste begeleider is in bezit van een geldig EHBO-diploma en zal aanwezig zijn om een veilige uitvoering van de werkzaamheden te garanderen. De groep kan bestaan uit maximaal 15 vrijwilligers per keer. Tijdens de werkdagen wordt alleen met handgereedschap gewerkt. Voor de veiligheid maar ook om de rust die uitgaat van het werken in de natuur niet met een kettingzaag te verstoren. Meer info is te vinden op wildebomen.nl, het bedrijf van Lodewijk, dat ingehuurd is om het beheer professioneel te begeleiden.

Het Boerdambos

Graag komt Lodewijk in contact met mensen (vooral uit Nijbroek!) die interesse hebben om mee te doen. Als start wil hij een probeerochtend plannen. In 2023 is het de bedoeling om twee ochtenden per maand op een door de weekse dag te organiseren. Welke vaste dagen dat worden is afhankelijk van de beschikbaarheid van vrijwilligers. 

Opgeven bij: Lodewijk van Kemenade
Wilde Bomen
mail:     vankemenade@wildebomen.nl. tel: 06-2730 8916

Lees hier meer over het Boerdambos in Nijbroek: https://waterinpoldernijbroek.nl/onderzoek-naar-historisch-hakhoutbosje-boerdam/ en https://waterinpoldernijbroek.nl/project/klimaatbosjes/

Experts bezoeken Plan 26

De experts van de challenge ‘mijn huis staat in Gelderland’ hebben vandaag alle projecten bezocht, dus ook Plan 26. De grote bus kon met moeite het terrein op. Dat wordt straks voor de vrachtwagens met bouwmaterialen ook een uitdaging… 

In de bus

Na het bekijken van de bouwlocatie zijn in de warme ‘Arend’ de tekeningen en de plannen toegelicht door de voorzitter Harry Zwiers. Dat zo’n groot project vanuit een dorpscoöperatie gestart is met het motto Door het dorp, voor het dorp, vonden ze allemaal heel bijzonder. 

Volle aandacht

Hanneke Stenfert van bureau ‘Open Kaart’ vertelde de experts nog hoe het project Door grond verbonden was ontstaan en dat o.a. de Coöperatie Polder Nijbroek daar uit voort gekomen is.

Op basis van de rapportages van de experts wordt er tijdens de afsluiting op 3 februari een eindprijs uitgeloofd van € 3000,- Dat is veel geld om te verdienen, dus de CPN heeft zijn best gedaan om het project zo goed mogelijk toe te lichten. We wachten met spanning af welke van de vijf projecten deze geldprijs gaat verdienen!

Nagesprek

De groep experts bestond uit:

Sanne Groot Koerkamp 

Voorvechter van innovatieve woonvormen en
Bankier van de Energietransitie van Rabo Smartbuilds 

Oud-wethouder Deventer met portefeuille wonen en expert RVO Expertteam Woningbouw 

Jan-Jaap Kolkman
Bob Sikkes

Eigenaar bouwbedrijf Flow Works en bouwdeskundige bij tv-programma’s waaronder ‘Kopen zonder Kijken’ 

Transitie adviseur en medeoprichter Soil4u 

Kien van Hövell tot Westerflier
Peter Kerris

Gedeputeerde Wonen bij provincie Gelderland 

Het Zone-College op werk-bezoek

Op vrijdag 25 november is het plantgoed opgehaald dat de stichting Heg & Landschap geleverd heeft in het kader van de jaarlijkse boomplantdag. De gemeente Voorst heeft de eigen bijdrage voor de beplanting voor ons betaald, een mooi gebaar. De struikjes zijn meteen ingekuild op Plan26 tot ze op 5 december geplant zouden worden.

veel werk te doen

Sint Nicolaas

Buienradar gaf aan dat het een druilerige ochtend zou worden, maar gelukkig viel het mee. Na overleg leek het de leerkrachten van het Zone-College uit Twello geen probleem om te komen helpen met een klas leerlingen. Rond 9 uur reden ze met de fiets het terrein op. Zo’n 12 leerlingen, begeleid door twee docenten gingen onze heg rond de boomgaard planten. En deze hulp konden we goed gebruiken, want er moesten maar liefst 600 struikjes de grond in! Deze hulp was een echt Sinterklaas cadeau.

Het mixen van de beplanting

Waarom we toch zoveel heggen aanplanten op Plan26

Het Nederlandse landschap werd tot in de vorige eeuw doorkruist door meer dan 200.000 km groene verbindingen zoals heggen en bosjes. Ze fungeerden als erfafscheidingen, veekering en waren het leefgebied voor bijvoorbeeld vogels en vlinders èn ze leverden vaak ook nog voedsel zoals noten en bessen voor mens en dier.

Met de schaalvergroting van de landbouw en de komst van prikkeldraad gingen vele heggen tegen de vlakte. Daarmee ging voor dieren niet alleen veel leefgebied verloren, maar ook de mogelijkheid om zich, beschut, door het landschap te verplaatsen. 

Een slim verstopte snelweg in de polder      

Een eenvoudige manier om deze natuurlijke soortenrijkdom weer te vergroten, is onder meer het terugplanten van heggen. Je kunt dus zeggen dat we op Plan26 eigenlijk een snelweg aan het aanleggen zijn, maar dan eentje zonder lawaai en uitsluitend voor dieren! 

Goed bezig

Gelukt

De meeste struiken staan in de grond. Ongeveer 150 meter aan heg is er vandaag weer bijgekomen op Plan26. Bij deze nogmaals bedankt Zone-College! De vrijwilligers van Plan26 moeten komende week nog een kleine 20 meter planten in de geul die Tonnie al met zijn kraan(tje) heeft open gewerkt, een ‘eitje’……

De diverse soorten struiken die geplant zijn

Appels plukken-2

Nog een keer appels plukken? Nee, maar Hessel Keizer heeft op 12 september 2022 een filmpje met zijn drone gemaakt. Het is dus een tijdje geleden dat de vrijwilligers in de boomgaard van Plan26 actief waren, maar het geeft een mooi beeld van boven. Hierbij de link voor het filmpje op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=6aFvfXVkLgY

Pagina 1 van 2

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén