Plaatselijk Belang is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Klik hieronder op de links voor de staturen en de financiële verantwoording

Statuten Vereniging Plaatselijk Belang Nijbroek

Financieel overzicht 2023

Financieel overzicht 2022