Plaatselijk Belang is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Klik hieronder op de links voor de staturen en de financiële verantwoording

Statuten Vereniging Plaatselijk Belang Nijbroek

Financieel overzicht 2022