Er hebben verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden, waarin met mensen van binnen en buiten polder Nijbroek is nagedacht over de toekomst van het gebied. Op 28 november 2018 is het resultaat van de bijeenkomsten gepresenteerd, in de vorm van een visie voor de polder Nijbroek ‘door grond verbonden’. Hieronder vind je een overzicht van de projectbijeenkomsten.

Startbijeenkomst
20 juni 2018, 20.00 uur, Dorpshuis de Arend

Tijdens deze eerste bijeenkomst spraken we met Nijbroekers over hun woon- en werkomgeving. Wat wordt gewaardeerd en moet behouden worden? Waar liggen juist kansen voor verbetering? Gemeente Voorst, Plaatselijk Belang Nijbroek en Open Kaart hebben daarnaast het project toegelicht.

Tweede bijeenkomst
12 september 2018, 20.00 uur, Dorpshuis de Arend

Wat maakt Nijbroek nou bijzonder? Niet alleen Nijbroekers delen hun verhaal, ook experts op het gebied van cultuurhistorie en de agrarische sector zijn op onderzoek uit gegaan. Deze tweede bijeenkomst deelden zij hun bevindingen.

Themaworkshops
Om een goed toekomstbeeld te kunnen maken, was het belangrijk bepaalde thema’s verder uit te diepen. Denk daarbij aan duurzaamheid, energie of leefbaarheid. In verschillende workshops zijn we ingegaan op kansen en mogelijkheden rondom deze thema’s.

3 oktober 2018, 20.00 uur, Dorpshuis de Arend
Thema: werken

10 oktober 2018, 20.00 uur, Dorpshuis de Arend
Thema: wonen

17 oktober 2018, 20.00 uur, Dorpshuis de Arend
Thema: verblijven

Derde bijeenkomst
28 november 2018, 20.00 uur, Dorpshuis de Arend

Alle input uit de bijeenkomsten en workshops heeft Open Kaart vertaald in een toekomstbeeld voor Nijbroek. Dit toekomstbeeld is op deze avond gedeeld. De avond was tevens het startschot voor het vervolg. Het project Polder Nijbroek heeft een vervolg gekregen in de vorm van verschillende initiatieven. Interesse? Neem contact op!