Een van de concrete initiatieven was en is een samenwerking met Agrarische Natuurvereniging VeluweIJsselzoom(VIJZ), waarbij grondeigenaren de mogelijkheid geboden wordt om de ‘eigen’ biodiversiteit te verbeteren door gesubsidieerde aanplant van meidoornhagen (later beheerd als knip-, scheer- of vlechtheg), de aanplant van struweelhagen, van hoogstamfruitbomen en/of de aanplant van laanbomen, elzen en knotbomen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid van aanleg van poelen of vee drinkplaatsen. 

Doelstelling van zowel de VIJZ als de werkgroep Een Rijk Landschap zijn: 

-boerenerven “groener” maken  

-verbetering van de biodiversiteit door het verbeteren van de biotoop voor vogels, insecten, amfibieën en kleine zoogdieren 

-behoud en herstel van het eeuwenoude Nijbroekse landschap, o.a. door het maken van ecologische verbindingen 

-verhogen en verbeteren van de cultuurhistorische waarde van de middeleeuwse polder 

Na de bewoners van de polder uitgenodigd te hebben om met plannen voor hun eigen percelen te komen, zijn inmiddels een vijftiental concrete sub-projecten uitgewerkt. Deze zijn inmiddels gerealiseerd met steun van de gemeente en de provincie.