#1 | Naar Nijbroek

In toeval geloven wij niet. Maar toevallig reden wij die vrijdagavond in juli 2006 wel verkeerd. Het huis aan de Dijkhuizenweg stond leeg. We liepen er om heen en wij waren meteen weg van de plek. Aan de voorkant het zicht op de boomgaard met daarachter de middeleeuwse kerk en vanuit de achtertuin een weidse blik over het landschap.

Die zondag fietsten we binnendoor naar Nijbroek om het huis opnieuw te bekijken. Een plaatsaanduiding was er onderweg niet en wij vroegen de weg aan mensen die in de tuin zaten koffie te drinken. “Nijbroek?” Ze moesten lachen. Dat was duidelijk verkeerd. De klemtoon ligt op “broek”: Nijbroek.

Bij het dorpshuis dronken wij koffie. De beheerder vertelde over het dorp, de historie, de verscheidenheid aan mensen, de feestelijke bijeenkomsten zoals Koninginnedag, de jaarlijkse kermis en kerstmarkt.

Het huis leek nog aantrekkelijker dan de eerste keer. Wij waren verkocht, maar dat betekende nog niet gekocht. Enkele maanden hebben wij moeten onderhandelen, omdat er zó veel aan het huis en de tuin gedaan moest worden. Uiteindelijk was het zo ver. Later hebben wij vaker tegen elkaar gezegd, dat wij het toch hadden moeten kopen, ook als wij niet hadden kunnen verbouwen.

Onze gasten zijn net als wij verrukt van de plek. “Als je bedenkt, dat wij voor zo’n uitzicht naar de camping gaan”, zei onze schoonzus. En iemand anders merkte op, toen hij in de kamer een schilderij bekeek: “Maar dat is je mooiste schilderij!” en hij doelde op het uitzicht vanuit het raam op de kerk.

Je loopt naar buiten en bent in de natuur. Winkels? Nee, die zijn er niet. We missen ze net zo min als de files en de stoplichten. Je bent trouwens zo in een van de omliggende dorpen, zelfs met de bus, of in 20 minuten in het centrum van Apeldoorn of Deventer.

Voor ons was de beheerder van het dorpshuis een echte ambassadeur van het dorp. De gemeenschapszin die hij noemde, ervaren wij elke keer opnieuw zonder dat het ook maar ooit benauwt. Ook na 12 jaar is Nijbroek nog steeds een plaats om verliefd op te zijn.

Ria en Herman van den Nieuwendijk

Dit is het eerste verhaal in de reeks Nijbroekers in beeld, geschreven door Herman van den Nieuwendijk. Herman is onderdeel van de werkgroep Polder Nijbroek en woont aan de Dijkhuizenweg.

Voorwoord “Wij doen het nog altijd samen!” Nijbroekers in beeld.

“Wij doen het nog altijd samen!”

Min of meer met deze woorden eindigt het historisch toneelstuk dat in augustus 2014 door  23 dorpsbewoners live voor Omroep Gelderland werd opgevoerd. Nijbroek zou stadsrechten krijgen, maar de bisschop van Deventer blokkeerde dit. Hij duldde geen nieuwe stad in zijn omgeving. Een heraut kwam de negatieve beslissing aan de bevolking van Nijbroek vertellen. Daardoor werden aan Nijbroek de privileges onthouden die aan stadrechten verbonden waren. De mensen werden zo kwaad, dat ze de heraut met paardenvijgen bekogelden. Uit de menigte sprong iemand naar voren: “Inwoners van Nijbroek, beheerst u. Wij laten ons niet uit het veld slaan door de bisschop van Deventer. Wij hebben hem niet nodig. Wij zijn Nijbroekers. Wij hebben goede landbouwgrond, wij hebben prachtig vee, en alles wat wij doen, dat doen wij samen. Wij zullen arbeiden onder de zon en zo de toekomst van onze gemeenschap opbouwen.”

Een vette knipoog naar de geschiedenis, maar het toneelstuk typeert de gemeenschap polder Nijbroek: zelfstandig, trots, eigenzinnig, hard werkend en bovenal gemeenschapszin.

Deze karaktereigenschappen komen in de blog naar voren waarin verhalen van mensen worden opgetekend, die jarenlang, ja soms zelfs hun hele leven al in de polder Nijbroek wonen, verhalen die niet verloren mogen gaan. Zij zullen veelal vertellen over het verleden, terwijl anderen hun visie geven op het heden en de toekomstige ontwikkeling van het gebied.

Maak kennis met het uitgebreide vrijwilligerswerk, dat uiteenloopt van de jaarlijkse kermis “Dikke Mik” tot aan het schoonhouden van de kerk en het draaiend houden van het Dorpshuis. Nieuwkomers vertellen waarom ze in Nijbroek zijn gaan wonen en hoe ze hun favoriete plek daar hebben gevonden.

U wordt meegenomen naar de weiden en de sloten in het unieke landschap van de polder Nijbroek, een gebied dat niet verloren mag gaan. Geniet van de verhalen van de mensen die daar wonen en dit groene landschap zo kleurrijk maken.

Deze reeks wordt geschreven door Herman van den Nieuwendijk, onderdeel van de werkgroep Polder Nijbroek en wonend aan de Dijkhuizenweg.

Volg de blog ‘Nijbroekers in beeld’, waarin verhalen van Nijbroekers worden opgetekend.

“Wij doen het nog altijd samen!”

Min of meer met deze woorden eindigt het historisch toneelstuk dat in augustus 2014 door  23 dorpsbewoners live voor Omroep Gelderland werd opgevoerd. Nijbroek zou stadsrechten krijgen, maar de bisschop van Deventer blokkeerde dit. Hij duldde geen nieuwe stad in zijn omgeving. Een heraut kwam de negatieve beslissing aan de bevolking van Nijbroek vertellen. Daardoor werden aan Nijbroek de privileges onthouden die aan stadrechten verbonden waren. De mensen werden zo kwaad, dat ze de heraut met paardenvijgen bekogelden. Uit de menigte sprong iemand naar voren: “Inwoners van Nijbroek, beheerst u. Wij laten ons niet uit het veld slaan door de bisschop van Deventer. Wij hebben hem niet nodig. Wij zijn Nijbroekers. Wij hebben goede landbouwgrond, wij hebben prachtig vee, en alles wat wij doen, dat doen wij samen. Wij zullen arbeiden onder de zon en zo de toekomst van onze gemeenschap opbouwen.”

Een vette knipoog naar de geschiedenis, maar het toneelstuk typeert de gemeenschap polder Nijbroek: zelfstandig, trots, eigenzinnig, hard werkend en bovenal gemeenschapszin.

Deze karaktereigenschappen komen in de blog naar voren waarin verhalen van mensen worden opgetekend, die jarenlang, ja soms zelfs hun hele leven al in de polder Nijbroek wonen, verhalen die niet verloren mogen gaan. Zij zullen veelal vertellen over het verleden, terwijl anderen hun visie geven op het heden en de toekomstige ontwikkeling van het gebied.

Maak kennis met het uitgebreide vrijwilligerswerk, dat uiteenloopt van de jaarlijkse kermis “Dikke Mik” tot aan het schoonhouden van de kerk en het draaiend houden van het Dorpshuis. Nieuwkomers vertellen waarom ze in Nijbroek zijn gaan wonen en hoe ze hun favoriete plek daar hebben gevonden.

U wordt meegenomen naar de weiden en de sloten in het unieke landschap van de polder Nijbroek, een gebied dat niet verloren mag gaan. Geniet van de verhalen van de mensen die daar wonen en dit groene landschap zo kleurrijk maken.

Deze reeks wordt geschreven door Herman van den Nieuwendijk, onderdeel van de werkgroep Polder Nijbroek en wonend aan de Dijkhuizenweg. In een eerste bericht schrijft hij over zijn eigen kennismaking met Nijbroek. 

Op de fiets de polder door

Vrijdag 6 juli hebben Nijbroekers met betrokkenen van gemeente Voorst, Provincie Gelderland, het Waterschap en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed door de polder Nijbroek gefietst. Onder leiding van Tonnie Pannekoek doen de deelnemers de verschillende windstreken van de polder aan; van de noordelijke Vloeddijk tot de zuidelijke Kadijk. Een zonnige kennismaking met het gebied.

Al fietsend trekken het landschap, de weteringen en de boerderijen aan de deelnemers voorbij. Nijbroekers uit de werkgroep Polder Nijbroek lichten toe wat er te zien is en soms ook wat niet meer te zien is. Hoe de sloten vroeger langs de Middendijk liepen; herinneringen aan het verbreden van de wetering die we kruisen op het Geersepad; de ‘gerende’ grond aan het einde van het Geersepad, waar inderdaad te zien is dat de grond schuin toeloopt.

Nijbroekers en niet-Nijbroekers wisselen van gedachten over wat ze tegenkomen. Bomen, waterstanden, fietspaden, oude erven. De toekomst van Nijbroek is een toekomst waar verschillende thema’s bij elkaar komen, zoals ook de eerste bijeenkomst in het dorpshuis goed naar voren kwam. Leefbaarheid hangt samen met het landschap, landschap is nauw verbonden met water, water hangt samen met cultuurhistorie enzovoort. Het is dan ook belangrijk dat niet alleen Nijbroekers en gemeente Voorst betrokken zijn, maar ook partijen als de provincie en het waterschap willen meedenken en meedoen. Want hoe meer mensen straks achter het toekomstbeeld staan, hoe beter dat beeld daadwerkelijk toekomst kan worden.

Enthousiaste startbijeenkomst met betrokken Nijbroekers

Hoe ziet de toekomst van Nijbroek er volgens jou uit? Woensdagavond 20 juni is het project Polder Nijbroek van start gegaan met een eerste bijeenkomst in het Dorpshuis. Een volle zaal met Nijbroekers vol ideeën! 

De polder Nijbroek is een prachtig gebied; een eeuwenoud landschap met een saamhorige gemeenschap, zo blijkt ook bij de eerste bijeenkomst. Het Dorpshuis zit vol met betrokken bewoners. Zowel jong als oud; al jarenlang of juist nog maar kort in Nijbroek wonend. De landelijke omgeving en de betrokken, actieve gemeenschap worden gewaardeerd. Er zijn echter ook vragen voor de toekomst. Hoe worden kwaliteiten behouden? Hoe kunnen we vorm geven aan vraagstukken rondom bijvoorbeeld duurzaamheid en energie? Hoe blijft het gebied leefbaar, voor bewoners en ondernemers?

Gezamenlijk wordt nagedacht over wenselijke en juist onwenselijke scenario’s voor de toekomst van Nijbroek. Dromen en nachtmerries voor het dorp en de omliggende polder werden letterlijk op tafel gelegd. Wat wel en wat juist absoluut niet? Weidevogels, knotwilgen, starterswoningen, openbaar vervoer, de basisschool, fietsveiligheid, ondernemerschap; uiteenlopende onderwerpen worden genoemd. Onderwerpen die de toon zetten voor het vervolg van het project.

De komende maanden wordt gewerkt aan een toekomstbeeld voor Nijbroek. In opdracht van gemeente Voorst en in samenwerking met Plaatselijk Belang Nijbroek zal bureau Open Kaart verschillende bijeenkomsten en workshops organiseren om mét en voor Nijbroekers een visie te vormen. Een visie die past bij het gebied, past bij Nijbroekers en die een gedeelde basis biedt om de toekomst vorm te geven.

Wil je ook meedenken? Kom naar de tweede bijeenkomst in september of sluit aan bij de werkgroep Polder Nijbroek. De werkgroep denkt mee over het project en draagt bij aan de invulling ervan. Interesse? Mail ons.

Startbijeenkomst 20 juni – Denk mee!

De polder Nijbroek is het gebied tussen de Vloeddijk, Veluwsedijk, Bekendijk, Kadijk en Zeedijk. Het is een eeuwenoud landschap, een unieke en cultuurhistorisch waardevolle plek. Tegelijkertijd is het een gebied in beweging, dat vraagt om aandacht voor thema’s als duurzaamheid, energie, water, recreatie, leefbaarheid en economie. Plaatselijk Belang Nijbroek en de gemeente Voorst hebben daarom de handen ineen geslagen om met bureau Open Kaart en Nijbroekers een toekomstbeeld te schetsen voor de polder Nijbroek. Want hoe zorgen we er samen voor dat Nijbroek ook in de toekomst een aantrekkelijke plek blijft om te wonen, te werken en te verblijven?

Jouw input is hierbij van belang! Iedereen is dan ook van harte uitgenodigd om mee te doen de komende maanden. De aftrap van het project is op woensdag 20 juni. Tijdens deze bijeenkomst horen we graag hoe jij naar de polder kijkt. Wat wordt gewaardeerd en moet behouden worden en waar liggen juist kansen voor verbetering?

Denk mee! Of je nog maar kort in Nijbroek woont of juist al jarenlang, je bent van harte welkom. We zien je graag 20 juni om 20.00 uur in het dorpshuis, Dorpsplein 2, Nijbroek.