Oriëntering op beplanting en inrichting van de boomgaard op Plan 26

20 juli 2021

Op een mooie zonnige dag hebben Sofie en Loek de Pluktuin aan de Blekstraat in Raalte bezocht. Linda Timmermans, verbonden aan Eetbaar Groen heeft ons rondgeleid.

Vrijwilligers aan het werk in de pluktuin Raalte

In 1e instantie leek het een klein stukje gemeentegrond (ca 1000 m2) dat een leuke invulling heeft gekregen, maar bij nadere beschouwing en na uitleg van Linda kantelde dat gevoel. Als je dit stuk tuin met vrijwilligers wilt bijhouden, is het een hele klus!

In Raalte is gekozen voor een Pluktuin met:

 • verschillende bessenstruiken
 • enkele vruchtbomen
 • hazelaar
 • eetbare planten/bloemen
 • medicinale planten/bloemen/bijenplanten
 • planten/struiken specifiek voor grondverbetering (o.a. stikstof toevoeging)
 • een pad van houtsnippers en tussen de planten stapstenen
 • honden mogen (liever) niet door de tuin lopen, maar kunnen erlangs via de stoep
 • een vriendelijke omheining van lage kastanje-hekjes, maar geen toegangshek
 • een bord met spelregels voor de bezoeker.

Linda vertelde dat de tuin staat of valt met de betrokkenheid van de vrijwilligers. Hoe houd je de mensen gemotiveerd en betrokken. Enkele tips:

 • Een coördinator, die alleen of met een groep regelmatig activiteiten en/of onderhoudsdagen regelt.
 • Vrijheid van handelen, hobby’s (binnen het concept) toestaan, verbinding met een groep (vrijwilligers), activiteiten- en of plukdagen, evt. verkoop, zaken accepteren die je zelf anders zou doen.
 • Gebruik maken van de expertise van de mensen, of die erbij zoeken. 
 • Iemand die rondleidingen wil verzorgen over eetbare planten/dierenleven/wilde bijen/planten voor cosmetica of medicinaal gebruik
 • De aanleg van een specifiek soort tuin (bv veel soorten dahlia’s)
 • Iemand die de tuin wil gebruiken voor meditatie/yoga/culturele activiteiten
 • Specifiek een kinderactiviteit toevoegen
De startfase in Raalte

Belangrijk is om te weten wat je met de aanleg van het stuk grond wilt:

 • Verbinding/sociale cohesie in het dorp bevorderen
 • Een prachtige tuin
 • Een pluktuin om te eten of verfplanten
 • Recreatie/speelmogelijkheden/dwaaltuin
 • Interactie met de (eetbare) natuur bevorderen
 • Educatieve tuin
 • Onderhoudsvriendelijk
 • Mooie (rust) plek creëren
 • Commerciële opbrengst

Haar advies is: maak eerst keuzes en dan pas inrichten……


Verslag van het bezoek aan het zonneveld “de Kwekerij” in Hengelo-Gelderland 

15 mei 2021

In de lente heeft de Coöperatie Polder Nijbroek het zonneveld in Hengelo (Gld) bezocht. De CPN onderzoekt de mogelijkheid om bij Plan 26 een klein zonnepanelenveld (max. 2ha.) aan te leggen. Dit is allemaal nog in een verkennend stadium.

De werkgroep Rijk Landschap Nijbroek is mee geweest om specifiek te kijken naar de inpassing in het landschap en de te behalen biodiversiteit.

Het solarpark is op 7,1 ha gevestigd en er zijn bijna 7000 panelen geplaatst. De gemeente Bronckhorst heeft met haar medewerking mede gezorgd voor de realisatie van dit park.

Het beheer wordt door een stichting gedaan en de buurtbewoners zijn erbij betrokken. Zo zijn er twee bewoners die ‘s morgens de hekken van slot doen en ‘s avonds weer afsluiten.

Het park is opengesteld voor iedereen en er zijn ruime paden om het zonneveld aangelegd. Er staan geen verbodsbordjes, maar bij de ingang staat een info-bord met “eigen verantwoordelijkheden”, zoals: neem je afval mee, je bent welkom op de gemaaide paden etc.

Er zijn heuvels gecreëerd en sloten/laagtes. De aanplant is inheems zoals meidoorn, hazelaar, hondsroos, gelderse roos, brem e.d. De begroeiing van de paden en de tussenruimtes bestaat uit gras, duizendblad, weegbree, toorts, ooievaarsbek, koekoeksbloem, postelein, speerdistel, knoopkruid, margriet, bies, en dan zal ik zeker nog wel de nodige planten hebben gemist. Met de biodiversiteit lijkt het wel dus wel in orde.

o.a. toorts
plantengroei door gebruik van gras-betonklinkers

Het aardige, op deze voormalige kwekerij, is dat er op een stuk nog rijen (gekweekte) bomen staan in strakke rijen. Van buitenaf en vanuit de woonwijk zie je niets van de panelen door de brede struweelrand.

Samenvattend kan gezegd worden, dat dit een voorbeeldproject is hoe een solarveld op een mooie manier vormgegeven kan worden. Het is een park voor de buurt en een energieleverancier tegelijk! Zo mooi vorm gegeven kun je eigenlijk geen bezwaar hebben tegen zonnepanelen in het landschap. 

Ga gerust eens kijken als je in de buurt bent! Adres: Stekweg Hengelo (Gld)


Verslag van het bedrijfsbezoek aan melkveehouder Wim van Eek  

7 mei 2019

Een achttal leden van de werkgroep werd op een dinsdagavond hartelijk ontvangen door Wim en zijn vrouw Carla, die ca 90 koeien melken van het steeds zeldzamer wordende MRIJ-ras.

Terwijl zij ons vol trots rondleidden door de stallen vertelde Wim een nogal deprimerend verhaal, dat uiteindelijk tot de conclusie leidt, dat alle wet- en regelgeving erop gericht is, de melkproductie te maximaliseren, en daarmee tegelijk juist biodiversiteit tegenwerkt. Dat is heel frustrerend voor een koppel ondernemers als Wim en Carla, die zeer doordrongen zijn van het belang van biodiversiteit. “Elke boer weet hoe belangrijk insecten en bodemleven is voor de natuur, en dus ook voor de boer en zijn beesten. Elk dier, van groot tot klein, heeft zijn rol en plaats in de natuur, en je kunt er bijna geen een missen.”

De oude Nederlandse rundveerassen maken nog maar amper een kwart procent van de Nederlandse melkveestapel uit, terwijl juist deze koeienrassen passen bij de noodzakelijke transitie naar een echt duurzame, groene en circulaire landbouw. De MRIJ-koe (=Maas, Rijn en IJsel) bijvoorbeeld is een dubbeldoel-koe, die zowel vlees als melk levert. Het ras is minder gevoelig voor veeziekten of problemen met vruchtbaarheid dan andere rassen. Het MRIJ-vee staat bekend als sober, door de lage voerkosten is er een hoger saldo per koe, ook bij een lagere melkprijs. Daarnaast levert het dier geslacht ook nog geld op. Maar door dat dubbele doel krijgt de houder van MRIJ-vee veel minder fosfaatrechten per koe dan de houder van bijvoorbeeld Holstein-Friesian vee. 

Fosfaatruimte wordt berekend op basis van de oppervlakte van de grond. Maar de berekeningen gaan daarbij niet standaard uit van de kadastrale perceelsomvang, maar elk jaar wordt een luchtfoto genomen; elke boom of bosschage die schaduw veroorzaakt, wordt afgetrokken van de totale oppervlakte. Verweer indienen kan wel, maar is extra administratie. Geen wonder dat boeren niet genegen zijn om bomen of heggen te (her)planten.

Misschien is zelf zuivel verwerken en lokaal verkopen een mogelijkheid om meer verdiensten te genereren, maar dit vergt weer investeringen. Ook kan de boer gebruik maken van beheersvergoedingen, maar “de overheid is voor ons uiterst onbetrouwbaar wie weet hoe lang die subsidie blijft?”

We praten lang over de opties die overblijven. Hoe kunnen we betekenisvol een bijdrage leveren aan de biodiversiteit van de Nijbroekse natuur? Zie hier de opgave voor onze werkgroep.