Wat is er mogelijk ter versterking van het landschap, zowel cultuurhistorisch als op het gebied van biodiversiteit. Hoe kan de polder een fijne(re) plek worden voor mens én dier?

De groep zet zich nu voornamelijk in voor een rijk Nijbroeks landschap door de waarde van een biodivers landschap zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen van de bewoners van Nijbroek.

Ook wordt er door een enthousiaste groep een kinder-klompenpad ontwikkeld. De kinderen krijgen opdrachten tijdens het traject en leren zo veel over dieren en planten en hun habitat.

Langs het Kerkepad

Naast de bovengenoemde activiteiten is de werkgroep bezig met het organiseren van lezingen en filmavonden over de natuur. Helaas is het enthousiasme wat afgeremd door Covid-19 en de beperkingen, zodat er nu pas één geweest is.