2021:

  • oplevering bouwterrein
  • bouwterrein bouwrijp maken
  • bestemmingsplanwijziging
  • ontwerp woningen
  • start procedure toekomstige bewoners
  • start aanbesteding

2022:

  • oplevering schuurwoningen
  • ontwerp en uitvoering landschappelijke inrichting