Met Plan 26 wil de Coöperatie Polder Nijbroek mensen een thuis bieden in een prettige woon- en leefomgeving midden in de polder van Nijbroek.

Voorlopige schets uit 2019 waarop het plan is gebaseerd, intussen wordt er gewerkt aan het definitieve BeeldKwaliteitsPlan.

Samen wonen en leven
Aan Middendijk 26 worden een aantal woningen gebouwd voor (nieuwe) Nijbroekers met gedeelde interesse en grondhouding ten opzichte van ‘samen-leven’. Met oog voor het landschap, de natuur, cultuurhistorie en ecologie. En met een duidelijke ‘binding’ met het dorp Nijbroek. Deze nieuwe woon- leefomgeving in het hart van de polder heeft het karakter van samen: samen-wonen en samen-leven.

Tussen de weilanden komt een ‘buren-erf’ met huurwoningen en koopwoningen en met aandacht voor natuur- en cultuurhistorische waarden. Het gaat om één vrije sectorkavel voor een vrijstaande woning en daarnaast vier woningen onder één dak in de vorm van een schuurwoning. Van deze vier woningen worden er twee te koop aangeboden en twee verhuurd door de coöperatie.

Versterken van cultuurhistorische waarde van Polder Nijbroek

Het erf op Middendijk 26, dat al jaren prominent onderdeel is van het dorpsaanzicht, krijgt hiermee en nieuw gezicht. Een gezicht dat past bij de historie van deze plek. Het erf behoudt de samenhang, de bebouwing past bij elkaar én in het landschap dat zo kenmerkend is voor de polder. Rondom het erf worden landschapselementen hersteld (sloten) en versterkt (beplanting langs kavelgrenzen), zodat de structuur van het landschap beter zichtbaar wordt. 

Een rijk landschap

De grond rondom de woningen, die nu bouw- en grasland is, kan rijker worden aangeplant. Met bijvoorbeeld een boomgaard, bloem- en kruidenstroken langs het grasland en de aanplant van nieuwe bomen langs akkerranden. 

Verkenning Nijbroekse energie

Er wordt verkend of de gronden die het verst van de openbare weg liggen, kunnen worden ingezet voor een zonneveld met zonnepanelen. Nijbroek kan zo zelfvoorzienend in energie worden. Het veld heeft een schaal (2 tot 4,5 ha) die bij de polder past en wordt zorgvuldig in het landschap ingepast.