Op deze pagina vertellen wij meer over de projecten van onze werkgroep

Een van de concrete initiatieven was en is een samenwerking met Agrarische Natuurvereniging VeluweIJsselzoom, waarbij grondeigenaren de mogelijkheid geboden wordt om de ‘eigen’ biodiversiteit te verbeteren door gesubsidieerde aanplant van meidoornhagen (later beheerd als knip- en scheerheg of als vlechtheg), de aanplant van struweelhagen , van hoogstamfruitbomen en/of de aanplant van laanbomen, elzen en knotbomen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid van aanleg van poelen of veedrinkplaatsen. 

Doelstelling van zowel VeluweIJsselzoom als de werkgroep Een Rijk Landschap zijn: 

  • boerenerven “groener” maken 
  • verbetering  van de biodiversiteit door het verbeteren van de biotoop voor vogels, insecten, amfibieën en kleine zoogdieren
  • behoud en herstel van het eeuwenoude Nijbroekse landschap, o.a. door het maken van  ecologische verbindingen
  • verhogen en verbeteren van de cultuurhistorische  waarde van de middeleeuwse polder 

Na de bewoners van de polder uitgenodigd te hebben met plannen voor hun eigen percelen te komen, zijn Inmiddels een vijftiental concrete subprojecten uitgewerkt. Deze zullen in de komende 24 maanden gerealiseerd worden met steun van de gemeente en de provincie. 


Meer biodiversiteit op de begraafplaats in Nijbroek

Op 2 november 2019 bracht de werkgroep Een Rijk Landschap samen met Cor Heidenrijk van VeluweIJsselzoom een bezoek aan het kerkhof van Nijbroek aan de Vaassenseweg. 

Deze begraafplaats kenmerkt zich door een rijk bomenbestand. Maar achteraan ligt een kaal stuk grasland, bedoeld voor eventuele uitbreiding – die er de komende jaren niet verwacht wordt. In het kader van onze wens om de Nijbroekse polder bloem- en kruidenrijker te maken, overlegde de werkgroep met het kerkbestuur. Dat bestuur (ook in de werkgroep vertegenwoordigd trouwens) verklaarde zich graag bereid om positief te kijken naar mogelijke verbeterplannen. Die plannen zijn er intussen. 

Het ontwerp behelst onder meer de aanleg van een 5 meter brede kruidenrijke strook, in te zaaien met een zogenaamd ‘N1 bijenmengsel’ met vaste planten, direct ten zuiden en ten westen van de bestaande meidoornhaag. Bezoekers kunnen t.z.t. bloemen plukken om op het graf van hun geliefden te plaatsen. 

Ook zullen er drie lindebomen (tilia cordata) worden geplant, die niet alleen fraai zijn, maar ook heerlijk, ruiken en zeer geliefd zijn bij insecten als bijen. 

Het kerkbestuur zal naar verwacht wordt ermee instemmen om de werkzaamheden in het voorjaar uit te voeren.


Groen: zelf doen

Op zaterdag 1 februari 2020 organiseerde de werkgroep Een Rijk Landschap samen met de stichting IJsselboomgaarden een cursus ‘snoeien van hoogstamfruitbomen’. De cursus was bedoeld voor mensen die graag zélf het snoeien van hoogstamfruitbomen onder de knie wilden krijgen. Die cursus was een groot succes: van heinde en verre kwamen deelnemers, die na een forse dosis theorie konden oefenen op de fruitbomen naast de kerk en langs de Dijkhuizenweg. 

De week daarna hebben leden van de werkgroep verder geoefend in de boomgaard naast de kerk. Het plan is om deze noodzakelijke snoei voortaan elk jaar door (leden van) de werkgroep over te nemen van de Gemeente.


Lezing ‘Alle kleine beestjes helpen’ 

Afgelopen 4 maart verzorgde Marc Siepman een lezing over wat er allemaal leeft in onze bodem, onder de titel ‘Alle kleine beestjes helpen. Marc schrijft, vertaalt en geeft lezingen, cursussen en workshops over de bodem en bodemleven.

 In de bodem leven talloze organismen zoals bacteriën, schimmels, protozoa, nematoden, mijten, slakken en wormen. En allemaal in verbijsterende aantallen en in een onvoorstelbare diversiteit. In anderhalf uur vertelt hij wat ze met elkaar te maken hebben en hoe je ze kunt helpen om jou te helpen. Want een kwart van alle biodiversiteit leeft ondergronds en al die kleine beestjes helpen om problemen in de kiem te smoren en de planten veel gezonder te maken. Marc Siepman zet zich in voor een planeet waarop we ons weer onderling afhankelijk voelen. Waarop alles en iedereen in vrijheid toegang heeft tot gezonde voeding, schoon water, schone lucht en beschutting. Hij schrijft, vertaalt en geeft momenteel lezingen, cursussen en workshops over de bodem, systeemdenken en economie. 


Kinder klompjespad

Een van de concrete projecten van de werkgroep Een Rijk Landschap is het ontwerpen en aanleggen van een Kinderklompenpad in en rond Nijbroek. 

Klompenpaden vind je in de provincies Gelderland en Utrecht. Landschapsbeheer Gelderland en Landschap Erfgoed Utrecht helpen vrijwilligers dergelijke wandelpaden te realiseren; ook in Nijbroek is er een, het Niebroekerpad. Wandelaars kunnen er genieten van het polderlandschap, lekker struinen langs de Wetering, onverwachte doorsteekjes ontdekken, een kop koffie drinken bij Wim en Eef. Klompen aan, rugzak op en gaan!

Inmiddels zijn er ook klompenpaden speciaal voor kinderen. Enkele leden van Een Rijk Landschap zetten zich in om zo’n beleveniswandeling ook in Nijbroek tot stand te brengen.  

Het idee is om in eerste instantie een pad van ca 2,5 km uit te zetten en in te richten. Uitbreiding naar het Niebroeker Pad is altijd mogelijk!  Startpunt op het Dorpsplein, dan naar de Eendenkooiweg, vervolgens dwars door een kruidenrijk weiland naar de Wetering en over het Geersepad of een andere route weer terug.Het kinderklompenpad biedt naast frisse lucht en oefening van de beenspiertjes avontuurlijke opdrachten en informatie op maat over zaken, die ze tegenkomen, zoals boomgaarden, vogels en nestkastjes, bloemen en kruiden, gewassen in het veld, koeien, paarden en schapen, oude ambachtelijke objecten, als je geluk hebt een stel reeën, fazanten en hazen, weide- en roofvogels – alles wat de Nijbroeker natuur te bieden heeft! 

Inmiddels hebben gemeente en provincie het groene licht (en de fondsen!) gegeven om deze droom werkelijkheid te maken!