Het project Polder Nijbroek heeft niet alleen een gedeeld verhaal voor Nijbroek opgeleverd, maar ook geresulteerd in concrete initiatieven. Verschillende groepen Nijbroekers zijn aan de slag gegaan met de toekomst van Nijbroek.

Werkgroep Gebiedscoöperatie
Eén van de initiatieven is het oprichten van een gebiedscoöperatie, een polderbrede vereniging van inwoners die gezamenlijk werk maken van de polder. Deze groep start met het verkennen van een energiecoöperatie, om duurzame energie in Nijbroek op te wekken op een manier die past bij Nijbroek. Dit kan het begin zijn van een vereniging die ook met andere thema’s aan de slag gaat, bijvoorbeeld het versterken van het Nijbroekse landschap.

Werkgroep Een rijk landschap
Wat mogelijk is ter versterking van het landschap, zowel cultuurhistorisch als op het gebied van biodiversiteit, wordt verkend door een tweede initiatiefgroep. Hoe kan de polder een fijne(re) plek worden voor mens én dier? De groep zet zich in voor een rijk Nijbroeks landschap. Lees meer>>

Werkgroep Nieuwe woonvormen
Een derde groep heeft zich verzameld rondom het verkennen van nieuwe woonvormen in Nijbroek. Wat is mogelijk in leegstaande boerderijen of op lege kavels? Hoe kan het aanbod van woningen aangevuld worden, zodat er meer mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld starters en ouderen?

Wil je meedoen met één van de initiatieven? Of heb je een ander idee dat past binnen de vier pijlers van het toekomstbeeld? Neem contact op met Plaatselijk Belang Nijbroek!