Polder Nijbroek

Bijzonder gebied tussen de dijken

Maand: juni 2018

Enthousiaste startbijeenkomst met betrokken Nijbroekers

Hoe ziet de toekomst van Nijbroek er volgens jou uit? Woensdagavond 20 juni is het project Polder Nijbroek van start gegaan met een eerste bijeenkomst in het Dorpshuis. Een volle zaal met Nijbroekers vol ideeën! 

De polder Nijbroek is een prachtig gebied; een eeuwenoud landschap met een saamhorige gemeenschap, zo blijkt ook bij de eerste bijeenkomst. Het Dorpshuis zit vol met betrokken bewoners. Zowel jong als oud; al jarenlang of juist nog maar kort in Nijbroek wonend. De landelijke omgeving en de betrokken, actieve gemeenschap worden gewaardeerd. Er zijn echter ook vragen voor de toekomst. Hoe worden kwaliteiten behouden? Hoe kunnen we vorm geven aan vraagstukken rondom bijvoorbeeld duurzaamheid en energie? Hoe blijft het gebied leefbaar, voor bewoners en ondernemers?

Gezamenlijk wordt nagedacht over wenselijke en juist onwenselijke scenario’s voor de toekomst van Nijbroek. Dromen en nachtmerries voor het dorp en de omliggende polder werden letterlijk op tafel gelegd. Wat wel en wat juist absoluut niet? Weidevogels, knotwilgen, starterswoningen, openbaar vervoer, de basisschool, fietsveiligheid, ondernemerschap; uiteenlopende onderwerpen worden genoemd. Onderwerpen die de toon zetten voor het vervolg van het project.

De komende maanden wordt gewerkt aan een toekomstbeeld voor Nijbroek. In opdracht van gemeente Voorst en in samenwerking met Plaatselijk Belang Nijbroek zal bureau Open Kaart verschillende bijeenkomsten en workshops organiseren om mét en voor Nijbroekers een visie te vormen. Een visie die past bij het gebied, past bij Nijbroekers en die een gedeelde basis biedt om de toekomst vorm te geven.

Wil je ook meedenken? Kom naar de tweede bijeenkomst in september of sluit aan bij de werkgroep Polder Nijbroek. De werkgroep denkt mee over het project en draagt bij aan de invulling ervan. Interesse? Mail ons.

Startbijeenkomst 20 juni – Denk mee!

De polder Nijbroek is het gebied tussen de Vloeddijk, Veluwsedijk, Bekendijk, Kadijk en Zeedijk. Het is een eeuwenoud landschap, een unieke en cultuurhistorisch waardevolle plek. Tegelijkertijd is het een gebied in beweging, dat vraagt om aandacht voor thema’s als duurzaamheid, energie, water, recreatie, leefbaarheid en economie. Plaatselijk Belang Nijbroek en de gemeente Voorst hebben daarom de handen ineen geslagen om met bureau Open Kaart en Nijbroekers een toekomstbeeld te schetsen voor de polder Nijbroek. Want hoe zorgen we er samen voor dat Nijbroek ook in de toekomst een aantrekkelijke plek blijft om te wonen, te werken en te verblijven?

Jouw input is hierbij van belang! Iedereen is dan ook van harte uitgenodigd om mee te doen de komende maanden. De aftrap van het project is op woensdag 20 juni. Tijdens deze bijeenkomst horen we graag hoe jij naar de polder kijkt. Wat wordt gewaardeerd en moet behouden worden en waar liggen juist kansen voor verbetering?

Denk mee! Of je nog maar kort in Nijbroek woont of juist al jarenlang, je bent van harte welkom. We zien je graag 20 juni om 20.00 uur in het dorpshuis, Dorpsplein 2, Nijbroek.

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén