De Polder Nijbroek

De polder Nijbroek is het gebied tussen de Vloeddijk, Veluwsedijk, Bekendijk, Kadijk en Zeedijk. Het is een eeuwenoud landschap, een unieke en cultuurhistorisch waardevolle plek. Tegelijkertijd is het een gebied in beweging, dat vraagt om aandacht voor thema’s als duurzaamheid, energie, water, recreatie, leefbaarheid en economie. Plaatselijk Belang Nijbroek werkt samen met Nijbroekers aan de toekomst van de polder. 

Door Nijbroekers
Nijbroek betekent letterlijk ‘nieuw drassig land’. Het is een door de mens gemaakt stuk land en wordt nog steeds door haar inwoners ‘gemaakt’. Op allerlei manieren zetten Nijbroekers zich in voor het dorp. Hier is het logisch dat we wat voor elkaar doen, samen plannen maken en nieuwe oplossingen bedenken. Maar vooral gezamenlijk de toekomst vormgeven. 


Op deze website is informatie beschikbaar over de Polder Nijbroek: de historie én het toekomstperspectief. Ook vind je informatie over Plaatselijk Belang Nijbroek en andere samenwerkingen. Welkom in Nijbroek!